Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

YHTEISTOIMINNALLINEN & YHTEISÖLLINEN OPPIMINEN

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "YHTEISTOIMINNALLINEN & YHTEISÖLLINEN OPPIMINEN"— Esityksen transkriptio:

1 YHTEISTOIMINNALLINEN & YHTEISÖLLINEN OPPIMINEN
Aino Penkkimäki & Leena Könkkölä

2 Tehtävät 1. - Jakaannutaan neljään ryhmään - Ryhmissä tutustutaan annettuihin materiaaleihin - Listataan annetun otsikon alle tärkeimpiä asioita, aikaa n. 20min - Jokainen ryhmä kertoo omasta aineistostaan 2. - Miettikää opetustilanne jossa käsittelemänne opetustyyli toimisi - Millainen ryhmä, tilanne, paikka, aihe… - Esitelkää tilanne muille

3 Yhteistoiminnallinen oppiminen
Tavoitteet: Aktivoida oppilaat oppimisprosessiin Kannustaa oppilaita yhdessäoppimisen toimintakulttuuriin tiedon pänttäämisen ja kilpailun sijaan Kohottaa itsetuntoa ja opiskelumotivaatiota Periaatteet: Positiivinen sosiaalinen riippuvuus Avoin ja monipuolinen vuorovaikutus Yhteistyötaidot Vastuu sekä omasta että toisten oppimisesta Ryhmän ja oman toiminnan arviointi

4 Yhteisöllisen oppiminen
Tavoitteet: Pyrkiä yhdessä ymmärtämään ja selittämään ilmiöitä Rakentaa yhdessä uutta tietoa Kehittää oppilaiden kognitiivisia tiedonkäsittely taitoja & metakognitiivisia oppimaan oppimisen taitoja Periaatteet: Yhteiset tavoitteet Jaettu asiantuntijuus Työskentely prosessin korostaminen Ongelmalähtöisyys Oppilaiden vastuu opiskelun oppimisesta Ajattelun näkyväksi tekeminen

5 Opettajan rooli Oppisen ohjaajan pitää säilyttää vuorovaikuttuneisuus
Hän on perustellusti kriittinen ja kestää perustellun kritiikin Työtehtäviä ja – menetelmiä suunnitellaan yhdessä kolleegojen kanssa ja työtä ohjataan yhdessä Oppilailla on oppitunnin aktiivisin rooli Opettajan seuraa työskentelyä antaa neuvoja ja ohjeita, mutta ei vastaa vaan ohjaa oppilaita löytämään vastaukset itse Opettajan ei ole syytä työntyä ryhmiin kontrolloimaan vaan tehdä selväksi, että on käytettävissä Opettajan työ on suunnittelua, ohjausta ja palautteen antamista Opettajan työn tärkein osa arviointi ja palaute

6 Yhteistoiminnallisen ja yhteisöllisen oppimisen arviointi
Arvioinnin kriteerit olisi hyvä asettaa jo ennen tehtävän aloittamista. Ryhmän työskentelyyn tulisi sisältyä ryhmän sisäistä oman toiminnan pohtimista ja arviointia sekä mahdollisesti jokaisen yksilön oman oppimisen arviointia. Tavoitteena on että oppilaat tunnistavat työskentelyssään sekä vahvuuksia että kehittämistä vaativia seikkoja opitun arviointi kehittää myös opiskelijan metakognitiivisia taitoja eli ymmärrystä siitä, miten hän oppii, miten häneen vaikutetaan jne. Itsetuntemus on lopulta avain uusien asioiden omaksumiseen. Myös oppilaiden antama palaute opettajalle on tärkeää!

7 Yhteistoiminnallisen & yhteisöllisen oppimisen eroja
Yhteistoiminnallinen oppiminen Korostetaan lopputuloksia Tehtävät suoritetaan ryhmissä, jossa usein jokaisella ryhmän jäsenellä on erityinen rooli Yhteisöllinen oppiminen Painotetaan työskentely prosessia Ryhmässä ei rooleja, kaikki työstävät kaikkia tehtäviä Suurempi ryhmän välinen riippuvuus, painotetaan yhteisten taitojen kehittämistä

8 On hauskaa yhdessä yrittää Uusia asioita ymmärtää Ei mikään ole mahdotonta kun yrittäjiä on monta Asioista me jutellaan Toisiimme kyllä luotetaan Jos asiat on solmussa Silloin apu löytyy naurusta Yhteishenki on toveruutta Ystävyyttä ja luottamusta Kaikki mukaan otetaan Toisiamme kuunnellaan Ei pystytetä aitoja Niitä on vaikea kaataa Helena Reuna (näytelmässä Korppu murenee)


Lataa ppt "YHTEISTOIMINNALLINEN & YHTEISÖLLINEN OPPIMINEN"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google