Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

”Publishing in International Academic Journals” Sanna Järvelä.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "”Publishing in International Academic Journals” Sanna Järvelä."— Esityksen transkriptio:

1 ”Publishing in International Academic Journals” Sanna Järvelä

2 Tavoitteena ”julkaisemisen psykologiaa ja strategiaa” • Max 6 op. • Kokoontuminen kerran kuukaudessa kevään 2010 loppuun saakka. • Aktiivinen osallistuminen edellyttää myös kerran kuussa kokoontuviin vertaiskirjoitusryhmiin osallistumista ja oman tieteellisen artikkelin kirjoittamista. • Lyhyt päiväkirja tapaamisista • Seuraava tapaaminen: 16.12. klo 14.00

3 Millaisia asioita haluaisimme oppia kansainvälisestä julkaisemisesta?

4 Seminaarien aiheita: • Kirjoittamisen psykologiaa ja strategioita (Hannu Soini ja Sanna Järvelä) • Mitä impactit tarkoittavat ja miten valita oikea journal (kirjaston asiantuntija)? • Miten referee toimii ja miten vastata lehden palautteeseen? (Sanna Järvelä ja Riitta-Liisa Korkeamäki) • Miten lehden editori ja editorial board toimii (Sanna Järvelä) • Käytännön vihjeitä artikkelin rakenteeseen (kielikeskus? – joku natiivi henkilö) • Populaari tiedejulkaiseminen (Piia Näykki ja Pauliina Rautio)

5 Jokaiseen tapaamiseen liittyy ”case” – eli lyhyt kuvaus jatko-opiskelijan tai tutkijan omista kokemuksista. Tapaamisten välillä vertaisryhmät kokoontuvat omalla ajalla ja kommentoivat käsikirjoituksia.

6 Missä kannattaa julkaista? • Ensisijaisesti – vain kansainvälisissä tieteellisissä julkaisuissa – vain sellaisissa lehdissä joissa on impaktifaktorit • Kansainvälisen julkaisemisen kautta oppii julkaisemaan muilla foorumeilla

7 Miksi kansainvälinen julkaiseminen on tärkeää? • Kirjoittaminen on oppimisen äiti! • Osallistuminen kansainväliseen tieteelliseen keskustelun • Riippumaton palaute • Eri julkaisufoorumit antavat mahdollisuuden mitata tutkimuksen tasoa • Oman asiantuntijuuden julkistaminen ja ”tieteellisen maineen” rakentaminen • Mahdollistaa kansainvälisen tutkimusyhteistyön • Tuo evidenssiä tieteellisestä kehittymisestä (CV) ja viestivät tutkijasta arvioitsijoille (mm. apurahat)

8 Tutkimusryhmät innovatiivisina tietoyhteisöinä ja julkaiseminen yhtenä sen tukimekanismina • Mistä uusi tieto syntyy? • Yksilöllinen ja yhteisöllinen kognitio -> asiantuntijuus on molempien yhteiskehitystä (mm. Hakkarainen, 2003) A) YKSILÖN OPPIMISNÄKÖKULMA: Osallisuus tiedon luomiseen tehokkain keino oppia ja ymmärtää uusia monimutkaisia asioita B) ASIANTUNTIJUUDEN KEHITTYMISEN NÄKÖKULMA: Asiantuntijuuden kehittymisessä on tärkeää osallistua alansa ”reuna-alueille” ja kulttuurisesti jaetun kognition kautta vahventaa asiantuntijuuttaan. Kulttuurisen osaamisen välittäminen. C) MAALAISJÄRKINEN NÄKÖKULMA Kun ongelmaa yrittää ymmärtää yhdessä ja selittää toisille sen oivaltaa itse paremmin. Koska ideat syntyvät sosiaalisesti hajautuneissa toiminnoissa – on vaikeaa sanoa kuka idean tai ajatuksen on alkuperin keksinyt! Yhteisjulkaiseminen hyvä mekanismi tähän.

9 Julkaiseminen ja tutkimuskulttuurin muutos • Viime vuosikymmenien tutkimuskulttuurin muutos (kansainvälisyys, teknologia, tietojen käsittely) • Empiiriset tutkimusasetelmat monimutkaistuneet – (meillä pois kontrolloidusta labrasta, kompleksit kenttätutkimukset) • Tutkimusrahoitus vaatii laajoja asetelmia ja osaamisverkostoja • Kansainvälisyyden mahdollisuus ja haasteet • Yhden tutkijan usein mahdotonta hallita tutkimusta yksin! On järkevää keskittää voimavaroja ja kohdistaa useampaa asiantuntijuutta yhteen tutkimushankkeeseen.

10 Miten päästä alkuun? • Mikä on ajankohtaista tutkimuksessa? – Empiirisen tutkimuksen tulokset, teoreettinen review, metodiaihe • Konferenssipaperista artikkeliksi • Valitse lehti ja tutki lehden aikaisempia numeroita sekä lehden taustaa (hyväksymisprosentti, editorial board, lehden ohjeet, raportoinnin tyyli)


Lataa ppt "”Publishing in International Academic Journals” Sanna Järvelä."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google