Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Mielenterveys on > mahdollisimman suurta fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia ( >kokemus, suhteellisuus, kulttuurisidonnaisuus, kriteerit)

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Mielenterveys on > mahdollisimman suurta fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia ( >kokemus, suhteellisuus, kulttuurisidonnaisuus, kriteerit)"— Esityksen transkriptio:

1 Mielenterveys on > mahdollisimman suurta fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia ( >kokemus, suhteellisuus, kulttuurisidonnaisuus, kriteerit) Koko elämänlaatuun vaikuttava hyvinvoinnin perusta Elämäntaitoa, jota voi opetella, opettaa, tukea ja vahvistaa Ei vain ”oman pään sisäinen asia” – myös yksilön ja ympäristön välistä tasapainoa Elämäntilanteiden mukaan vaihtelevaa vastustuskykyä kolhuja vastaan Uusiutuvia voimavaroja, joita keräämme ja käytämme koko elämän ajan

2 Hyvinvoiva ihminen Tuntee iloa ja mielihyvää Kykenee rakastamaan ja kykenee liittymään muihin ihmisiin Näkee itsensä ja omat voimavaransa realistisesti ja hyväksyy itsensä Arvostaa itseään Tunnistaa tunteitaan ja ilmaisee niitä rakentavasti Pystyy olemaan vuorovaikutuksessa muiden kanssa ja ratkaisemaan ristiriitoja Selviytyy arjessa ja saa asioita aikaiseksi Kykenee sopeutumaan ja joustamaan erilaisissa tilanteissa Hallitsee stressiä ja ajoittaista ahdistusta Sietää vastoinkäymisiä, muutoksia ja menetyksiä

3 Mielenterveyden suoja- ja riskitekijät SUOJATEKIJÄT vahvistavat toimintakykyä ylläpitävät terveyttä auttavat selviytymään kriiseissä kompensoivat ja vähentävät riskien vaikutusta ovat aina vahvistettavissa RISKITEKIJÄT voivat heikentää toimintakykyä ja turvallisuudentunnetta voivat lisätä sairastumisriskiä voivat heikentää normaalia kasvua ja kehitystä Mitä enemmän suojatekijöitä, sitä alempi riskin taso Mitä enemmän riskitekijöitä samaan aikaan, sitä vahvempi vaikutus

4 Mielenterveyden suojatekijöitä ULKOISIA SUOJATEKIJÖITÄ Koulunkäynti, opiskelu Turvaverkon tuki, hyvät suhteet Uskallus ja kyky hakea ajoissa apua Ystävät ja läheiset ihmiset Turvallinen kasvuympäristö Muita mm. vanhempien työ ja toimeentulo, kuulluksi tuleminen

5 Mielenterveyden suojatekijöitä SISÄISIÄ SUOJATEKIJÖITÄ Fyysisestä terveydestä huolehtiminen Ongelmanratkaisutaidot Sosiaaliset taidot Asioiden jakaminen Itsensä toteuttaminen Vahva itsetunto Muita mm. hyväksytyksi tulemisen tunne, myönteiset varhaiset ihmissuhteet ja perimä

6 Mielenterveyden riskitekijöitä SISÄISIÄ RISKITEKIJÖITÄ Haavoittuvainen itsetunto Huonot suhteet kavereihin, vanhempiin ja läheisiin Eristäytyneisyys, ihmissuhteista vieraantuminen Avuttomuuden tunne Huonommuuden tunne Muita mm. biologiset tekijät ja kehityshäiriöt, sairaudet, seksuaaliset ongelmat

7 Mielenterveyden riskitekijöitä ULKOISIA RISKITEKIJÖITÄ Erot ja menetykset Väkivallan kokeminen Kiusaaminen Alkoholi tai muut päihteet Syrjäytyminen Haitallinen elinympäristö Muita mm. perheessä olevat työttömyys tai sen uhka, psyykkiset häiriöt, hyväksikäyttö tai päihteiden käyttö

8 Mikä mielenterveyttä vahvistaa? Fyysisestä kunnosta ja kehon hyvinvoinnista huolehtiminen Sosiaalisten taitojen kehittäminen ja ihmissuhteista huolehtiminen Arjen tasapaino rasituksen ja levon välillä Monipuolinen ravinto yhdessä muiden kanssa nautittuna Rentoutumisen keinot Mielihyvää tuottava tekeminen Kohtaaminen välttämisen sijaan: tapahtumien, toisten ihmisten, omien ja muiden tunteiden… Myönteisen asenteen ja kiitollisuudentunteen omaksuminen Hyväksyntä: tunteiden, muutosten,menetysten, kivun, kasvun, oman itsen, muiden ihmisten epätäydellisyyden… Toivon säilyttäminen Yhteisöllisyys


Lataa ppt "Mielenterveys on > mahdollisimman suurta fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia ( >kokemus, suhteellisuus, kulttuurisidonnaisuus, kriteerit)"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google