Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Arvo ja arvoitus Terveystieto 1, 2012.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Arvo ja arvoitus Terveystieto 1, 2012."— Esityksen transkriptio:

1 Arvo ja arvoitus Terveystieto 1, 2012

2 Mitä terveys on? Terveyden ulottuvuudet:
Fyysinen terveys: elimistön rakenne ja toiminta, esim. Hermosto, lihaksisto, verenkierto, hengitys, aineenvaihdunta, ruoansulatus Psyykkinen terveys: emotionaalinen (tunneterveys), mentaalinen (älylliset kyvyt, kyky oppia), henkinen (elämänhallintataidot) Sosiaalinen terveys: ihmisten välinen kanssakäyminen ja vuorovaikutus

3 Terveyden erilaiset määritelmät
WHO: terveys on täydellinen fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin tila, ei vai sairauksien puuttumista.  pystytäänkö saavuttamaan? Biolääketieteellinen näkökulma: terveys on tila, jossa ihmiselimistön normaalit fysiologiset toiminnat eivät ole vaurioituneet ja mitään sairautta ei ole havaittavissa, ei oteta huomioon psyykkistä ja sosiaalista näkökulmaa Toiminnallinen näkökulma: terveys on fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä = kun ihminen pystyy tekemään työtä, osallistumaan harrastuksiin, luomaan ja ylläpitämään sosiaalisia kontakteja ja selviämään elämän myötä- ja vastamäistä Subjektiivinen terveys= millaiseksi ihminen kokee oman terveytensä, koettu terveys Objektiivinen terveys = lääkärin tai muun terveydenhuollon ammattilaisen näkemys. Perustuu mittauksiin ja tutkimuksiin

4 Mitä sairaus on?

5 Kuka terveyttä ja sairautta määrittelee?
Yksilö, oman terveytensä määrittäjä, esim. Meneekö lääkäriin vai ei Terveydenhuollon ammattilainen ottaa kantaa yksilön terveyteen diagnoosissaan Terveysteollisuus määrittelee terveyttä ja sairautta tuottaessaan lääkkeitä, laitteita tai palveluja terveyden ylläpitämiseksi tai palauttamiseksi Työnantajan näkökulmasta terveyttä määrittää yksilön työssä jaksaminen, tuottavuus tai poissaolot Yhteiskunta (mm. Ministeriöt, KELA) omilla päätöksillään, esim. KELAn korvaukset työkyvyttömyydelle. Media vaikuttaa terveyskäsityksiin antamalla runsaasti tilaa terveyteen liittyville jutuille ja mainonnalle

6 Lisää käsitteitä: Terveysosaaminen: kyky pohtia terveyden arvoja ja eettisiä kysymyksiä koostuu terveystaidoista ja –tiedoista sekä terveyteen liittyvistä asenteista ja arvoista omien asenteiden ja suhtautumistapojen (myös ristiriitaisten) tiedostamista ja syiden pohdiskelua Mahdollisten muutostarpeiden pohtimista Terveystaito Terveellisten tottumusten omaksuminen, oman terveystilan arvioiminen ja arjessa selviytymisen taidot (kts. Esimerkkejä kirjassa s.10) Terveysherkkyys Suhtautumista terveyteen ja sairauteen Terveyttä arvostavaa ja terveyden säilyttämistä kunnioittavaa = myönteinen terveysherkkyys Toisaalta myös suvaitsevaisuutta ja erilaisuuden hyväksymistä

7 Terveys eettisenä haasteena:
Terveys esitetään yleensä selvänä päämääränä ja ihmisen ideaalitilana Terveys koetaan eri ikäisenä eri tavalla Etiikka = oppi hyvästä ja pahasta. Onko terveys hyvä ja sairaus paha tai terveys palkinto ja sairaus rangaistus? Terveys luokitellaan vitaalisiin arvoihin, kirja sivu 12 Terveyden itseisarvo ei ole sama kuin ihmisarvo Terve elämä vai onnellinen elämä? Onko sama asia? ”Lisää vuosia elämään vai lisää elämää vuosiin?”

8 Terveydenhuollon eettiset periaatteet
Itsemääräämisoikeus = potilas voi itse päättää häntä itseään koskevia asioita Loukkaamattomuus = Ihmisen arvokkuuden kunnioittaminen Eutanasia = hyvää kuolemaa eli käytännössä armokuolemaa tai kuolinapua (potilaan itsemääräämisoikeus vastaan lääkärin etiikka ja lakipykälät)

9 Pohdi lihavuuteen liittyviä eettisiä näkökulmia
Eettisiä arvoja : ihmisarvo, tasa-arvo, vapaus, vastuu, itsemääräämisoikeus, mielipiteen- ja sananvapaus, suvaitsevaisuus ja yksityisyyden suoja Näkökulmia: Vanhemmat ja perhe Koulu ja työelämä Terveydenhuolto Yhteiskunta media


Lataa ppt "Arvo ja arvoitus Terveystieto 1, 2012."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google