Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Skeema Ihminen on sosiaalinen olento Ydinsisältö.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Skeema Ihminen on sosiaalinen olento Ydinsisältö."— Esityksen transkriptio:

1 Skeema 1 3.8 Ihminen on sosiaalinen olento Ydinsisältö

2 Ihminen on sosiaalinen

3 Kulttuuri ja yksilö vaikuttavat toisiinsa kulttuuri: tietyn ihmisjoukon jakamat arvot, uskomukset ja perinteet kulttuuri vaikuttaa esim. yksilön ihanteisiin, toisaalta yksilö voi muuttaa kulttuuria → dynaaminen vuorovaikutus yksilön ja ympäristön välillä kulttuurin ja sosiaalisten tekijöiden vaikutuksia yksilöön on korostanut mm. Lev Vygotski

4 Sosiaalistuminen sosiaalistuminen: yhteisön sääntöjen, tapojen ja arvojen siirtyminen yksilölle → yksilöstä tulee yhteisönsä ja kulttuurinsa jäsen opitaan mallien ja palautteen avulla eri ryhmissä ja alakulttuureissa on omanlaisensa säännöt ja tavat sosiaalistuminen jatkuu läpi elämän

5 Normit Normit: yhteisön tai ryhmän käyttäytymissäännöt –virallisia tai kirjoittamattomia –rikkomisesta seuraa rangaistus eli sanktio, noudattamisesta palkinto esim. vastavuoroisuus

6 Sosiaalipsykologia Sosiaalipsykologia tutkii ihmistä ryhmän jäsenenä sekä ryhmien sisäistä ja välistä toimintaa. Ryhmän vaikutusta yksilöön on tutkinut mm. Sherif: poikaleirikoe. Sosiaalipsykologian tutkimuskohteita ovat myös mm. –ennakkoluulot: negatiiviset asenteet ihmistä tai asiaa kohtaan –aggressio: tahallinen toisen satuttaminen fyysisesti tai henkisesti; suoraa tai epäsuoraa

7 Rooli Rooli on oletus siitä, kuinka tietyssä asemassa olevan on käyttäydyttävä. Roolin vaikutusta toimintaan on tutkinut mm. Zimbardo vankilakokeessaan.


Lataa ppt "Skeema Ihminen on sosiaalinen olento Ydinsisältö."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google