Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Persoonallisuuden kehitys Psyykkinen ja sosiaalinen kehitys.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Persoonallisuuden kehitys Psyykkinen ja sosiaalinen kehitys."— Esityksen transkriptio:

1 Persoonallisuuden kehitys Psyykkinen ja sosiaalinen kehitys

2 LAPSUUS minäkokemus rakentuu sosiaalisissa suhteissa (varhainen vuorovaikutus) kiintymyssuhteiden (turvallinen, turvaton) ja minäkokemuksen vakiintuminen (hyväksyntä, torjunta) itsenäinen toiminta (”osaan”) itsesäätelyn kehitys (esim. ”tyhmä kynä” > harjoittelu > taidot) leikkien merkitys kouluikäisen itsetunto (palaute)

3 NUORUUS identiteetti rakentuu (erilaiset ”kokeilut”, seksuaalisuus, itsearviointi, myös negat. identiteetti) minäkäsitys monipuolistuu fyysinen kehitys aikuisuuteen ystävyyssuhteet > suhde vanhempiin etääntyy, suhde ikätovereihin lähentyy (syrjäytyminen tai ”hallittu yksinäisyys”) ryhmäpaine ja roolit ajattelutaitojen kehitys

4 kehonkaavan vääristymät (ylikorostunut fyysinen minuus, syömishäiriöt, ”vierauden tunne”) tietoisuus omista taidoista ja mahdollisuuksista (realismi/epärealismi, oikeus haaveisiin/haavemaailmaan pakeneminen) nuori alkaa hahmottaa omaa elämäntarinaansa (näkökulma omaan elämänkaareen)

5 vanhempien kiinnostus auttaa nuorta kohtaamaan oman elämän (turvallisuuden tunne) identiteetti (persoonallisuus) voi muodostua aktiivisen toiminnan pohjalta tai siihen ajaudutaan (identiteetti voi jäädä myös hyvin ”ohueksi”) masentuneiden nuorten ongelma (itsetuhoisuus, välinpitämättömyys )

6 AIKUISUUS fyysiset muutokset ”vähäisiä” ihmissuhteet ja tuotteliaisuus (parisuhteet, vanhemmuus, työelämä/ työttömyys, luovuus, ”elinikäinen oppiminen”) ajattelu laajenee (elämänkokemus) minäkäsitys syvenee (”voin löytää itsestäni uutta”) persoonallisuuden perusrakenteet suuntaavat toimintaa

7 VANHUUS fyysinen ikääntyminen kognitiivisten kykyjen heikkeneminen (ylläpito!) sosiaalinen vv tärkeää tyytyväisyys vai tyytymättömyys nykypsykologia: ihminen on aktiivinen toimija läpi koko elämänsä vanhuuden psyykkiset häiriöt (esim. aivojen rappeutuminen)


Lataa ppt "Persoonallisuuden kehitys Psyykkinen ja sosiaalinen kehitys."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google