Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

OPETTAJANA SUOMESSA. Tilastokeskuksen aineisto opettajista vuodelta 2005 Ikärakenne (yli 50v)  Perusopetuksessa yli 6000  Lukiossa yli 2700  Luokanopettajia.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "OPETTAJANA SUOMESSA. Tilastokeskuksen aineisto opettajista vuodelta 2005 Ikärakenne (yli 50v)  Perusopetuksessa yli 6000  Lukiossa yli 2700  Luokanopettajia."— Esityksen transkriptio:

1 OPETTAJANA SUOMESSA

2 Tilastokeskuksen aineisto opettajista vuodelta 2005 Ikärakenne (yli 50v)  Perusopetuksessa yli 6000  Lukiossa yli 2700  Luokanopettajia jää eläkkeelle vuosittain 550

3 Pätevyystilanne  Perusopetuksessa 94%, lukiossa 97%  Epäpäteviä tuntiopettajia 1500  Aineryhmittäin epäpäteviä englanti, liikunta 200 äidinkieli 180 käsityö ja kuvataide 160 -180 matemaattiset aineet 150 uskonto <60 saksa, ranska, biologia ja maantieto 20

4 Sijoittuminen työmarkkinoille  Luokanopettajina 92%  Aineenopettajina 82%  Aineenopettajista mafyke ja musiikki yli 20% muissa tehtävissä  Työttöminä 2,5%

5 Tulevaisuuden näkymiä  Toisen asteen opetus muutoksessa, kaksoistutkinnot, maahanmuuttajaopetus  Muuttotappioalueet >< kasvukeskukset  Alueelliset erot pätevyydessä Pohjoisessa >95% Etelä-Suomessa <86%

6 Oppilasikäluokat ikäryhmä200420102015 ennuste 7-15 - vuotiaat 581 000532 000512 000 15-19 - vuotiaat 317 000330 000299 000

7 Opettajan työ opetusvelvollisuus riippuu oppiaineesta (äidinkieli ja kirjallisuus – liikunta) aineen opetus kurssikohtainen työskentely välineistön hoito, mikrotuki, musiikkiesitykset ym luokanohjaaja/ryhmänohjaaja oppilaiden tukihenkilö yhteys koulun ja kodin välillä kehityskeskustelut

8 Opettajan työ koulun tilaisuudet järjestely ja valvonta leirikoulut ja luokkaretket oppilaskunnan koordinaattori valvonnat (välitunnit vakiintunut käytäntö, yokirjoitukset lukion VES) aamunavaukset

9 Opettajan työ Koulun johtosääntö määrittelee opettajan tehtävät. Koulukohtaisesti voi olla erikseen korvattavia tehtäviä (työnjohdollinen) esim. projektivastaavuus, opetussuunnitelmatyö

10 Opettajan työ Ylläpitäjän järjestämä koulutus (3 pv/a) Henkilöstökokoukset (YT-aika 2-3h/vko) Palkkauksesta suuntaviittoina lyhyesti lähtöpalkka 2500-2600€ ylituntipalkkio >100€ määrävuosilisä 5 - 20 v,150 - 900€ Siis noviisi saa 8 ylitunnilla saman palkan kuin konkari ilman ylitunteja

11 Millainen on hyvä opettaja?

12 Oppimisen ja kasvun ohjaaja  Tukee oppilaan/opiskelijan ajattelua  Johdattaa oppimaan  Tukee ja arvioi oppimista  Sitoutuu kaikkien oppilaiden oppimisen edistämiseen

13 Työskentelyn ohjaaja  Vastaa turvallisuudesta ja työrauhasta  Rakentaa oppimisympäristöjä  Tukee eri oppimistyylejä

14 Arvovaikuttaja  Auttaa oppilasta/opiskelijaa arvojen kehittymisessä ja selkiytymisessä  Ohjaa eettisissä valinnoissa  Tukee oppilaan/opiskelijan oman maailmankatsomuksen rakentumista  Toimii aktiivisena kansalaisena  Ymmärtää oman työnsä yhteiskunnallisen vaikuttavuuden

15 Asiantuntija  Hallitsee alansa tietorakenteet  Hallitsee oppiaineen tiedon rakentumisen ja taitojen kehittymisen  Ohjaa oppilaan/opiskelijan tietojen ja taitojen rakentumista  Tutkii, kehittää ja arvioi omaa toimintaansa  On kulttuurin vaalija, välittäjä ja kehittäjä

16 Inhimillinen osaaja  On empaattinen keskustelija  Kannustaa ja antaa tukea  Arvostaa ja ymmärtää erilaisuutta  Ymmärtää ihmisen elinikäisen kasvun  Tuntee mahdollisuutensa ja rajansa  Ottaa vastuun omista tunteistaan  Tiedostaa oman ihmiskäsityksensä

17 Vuorovaikutustaitoinen aikuinen  Toimii aktiivisesti työyhteisön yhteisten tavoitteiden suunnassa  On yhteistyön rakentaja  On sosiaalisten taitojen ja tapojen ohjaaja  Edistää työyhteisön kehittymistä oppivaksi organisaatioksi


Lataa ppt "OPETTAJANA SUOMESSA. Tilastokeskuksen aineisto opettajista vuodelta 2005 Ikärakenne (yli 50v)  Perusopetuksessa yli 6000  Lukiossa yli 2700  Luokanopettajia."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google