Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Ammattiosaajan työkykypassi Esimerkki toteuttamisesta Kone- ja metalliala.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Ammattiosaajan työkykypassi Esimerkki toteuttamisesta Kone- ja metalliala."— Esityksen transkriptio:

1 Ammattiosaajan työkykypassi Esimerkki toteuttamisesta Kone- ja metalliala

2 1. Toiminta- ja työkykyä edistävä liikunta 40h TavoiteToteutusesimerkkiMilloin suoritetaanSeuranta ja arviointi Tavoitteena on edistää liikunnan avulla terveellistä ja aktiivista elämäntapaa. Tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää liikunnan merkityksen toiminta- ja työkyvylle, tunnistaa oman alansa fyysisiä kuormitustekijöitä sekä liikkuu toiminta- ja työkykyään ylläpitäen tai edistäen. 1 ov liikunnan pakollinen opintokokonaisuus Tai 1 ov vapaasti valittava tutkinnon osa, liikuntakurssi Tai Muut ohjatut ryhmät, esim. allasryhmä Ensimmäisen opiskeluvuoden aikana Tai Valinnaisten liikunnan kurssien yhteydessä Liikunnan opettaja arvioi ja hyväksyy suoritukset

3 2. Terveysosaaminen 40h TavoiteToteutusesimerkkiMilloin suoritetaanSeuranta ja arviointi Tavoitteen on muuttaa terveysosaaminen terveyskäyttäytymiseksi ja ohjata opiskelijaa terveyttä edistävään toimintaa. Opiskelija ymmärtää liikunnan, ravinnon, levon, unen, virkistyksen, ihmissuhteiden ja terveyden väliset yhteydet ja ottaa ne huomioon toiminnassaan. Opiskelija tuntee oman alansa keskeiset terveyttä kuormittavat tekijät ja ottaa ne huomioon työssään. Hän tiedostaa omien valintojensa vaikutukset toiminta- ja työkykyynsä. 1 ov terveystiedon pakollinen opintokokonaisuus Tai Vapaa-ajalla tai vapaasti valittavana suoritettu terveyteen liittyvä kurssi, esim. painonhallinta-, irti tupakasta- jne. kurssi Toisen opiskeluvuoden aikana Tai Kurssin ajankohtana Terveystiedon opettaja arvioi ja hyväksyy suoritukset

4 3. Ammatin työkykyvalmiudet 40h TavoiteToteutusesimerkkiMilloin suoritetaanSeuranta ja arviointi Opiskelija tunnistaa oman alansa ja tulevan ammattinsa keskeiset kuormitus- ja riskitekijät ja osaa kehittää omaa työtään ja työskentelytapojaan huomioiden kuormitustekijät. Opiskelija ymmärtää työskentelytapojensa ja toimintaympäristönsä turvallisuuden ja terveellisyyden merkityksen sekä omalle että muiden toiminta- ja työkyvylle ja osaa omalla toiminnallaan ja valinnoillaan vaikuttaa myönteisesti myös muiden toiminta- ja työkykyyn. Ammattiopintoihin kuuluvat työturvallisuutta ja ergonomiaa edistävät opintojaksot, esim. ensiapukurssi tai työturvallisuus- ja tulityöopinto- jaksot Opintojen aikana ammattiopintojen yhteydessä Ryhmänvastaava / ammattiopettaja arvioi ja hyväksyy suoritukset

5 4. Harrastuneisuus ja yhteistyötaidot 40h TavoiteToteutusesimerkkiMilloin suoritetaanSeuranta ja arviointi Opiskelija ymmärtää harrastusten arvon työkyvyn edistämisessä ja hyödyntää harrastuksiaan työssä jaksamisessa ja ammattiosaamisensa kehittämisessä. Opiskelija aloittaa tai jatkaa itselle sopivaa harrastusta. Harrastuksessa opiskelija oppii pitkäjänteisyyttä, sitoutumista sekä yksin että ryhmässä toimimista. Vapaa-ajan harrastustoiminta, rooli osallistujana, ohjaajana, valmentajana tai tuomarina Oppilaskunta- ja tutortoiminta Asuntolan vapaa-ajan toimintaan osallistuminen Toisen ja kolmannen opiskeluvuoden aikana Tutor- ja oppilaskuntatoiminnasta vastaava arvioi ja hyväksyy suoritukset

6 5. Työkykyvalmiuksien vahvistaminen TavoiteToteutusesimerkkiMilloin suoritetaanSeuranta ja arviointi Opiskelija vahvistaa ja syventää työkykyä tukevaa osaamistaan. Hän hankkii lisää tietoa tai taitoa työkyvystä, osallistuu toimintaan, joka tähtää työkyvyn konkreettiseen parantamiseen ja siirtää oppimaansa käytäntöön. Suoritustapoja monia, jokaisen opiskelijan kanssa valitaan yksilöllisesti, esim. - Työvalmentajien infot -Tunne- ja vuorovaikutuskurssit -Ammattitaitokilpailut -Työvalmiuksia vahvistavat, vapaasti valittavat kurssit, hienomekaaninen koneistus- tai mittaustekniikankurssi tai valinnaiset liikunnan kurssit -Osallistuminen koulun projekteihin Opintojen loppupuolellaToimintaa ohjaava henkilö arvioi ja hyväksyy suoritukset

7 Erityisesti sinulle! Keskuspuiston ammattiopisto


Lataa ppt "Ammattiosaajan työkykypassi Esimerkki toteuttamisesta Kone- ja metalliala."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google