Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Oppilaan päättöarviointi perusopetuksessa. 2 Nykyiset linjaukset…  Oppilaan oikeusturvan kannalta on tärkeää, että päättöarvosanat on annettu samoin.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Oppilaan päättöarviointi perusopetuksessa. 2 Nykyiset linjaukset…  Oppilaan oikeusturvan kannalta on tärkeää, että päättöarvosanat on annettu samoin."— Esityksen transkriptio:

1 Oppilaan päättöarviointi perusopetuksessa

2 2 Nykyiset linjaukset…  Oppilaan oikeusturvan kannalta on tärkeää, että päättöarvosanat on annettu samoin perustein.  Päättöarvioinnissa määritellään, miten hyvin oppilas on opiskelun päättyessä saavuttanut perusopetuksen oppimäärän mukaiset tiedot ja taidot eri oppiaineissa.  Päättöarvosanan on kuvattava oppilaan kokonaisosaamisen tasoa.

3 3 Linjaukset…  Päättöarviointi perustuu näyttöön. Siksi oppilaalle on annettava monipuolisesti ja riittävästi mahdollisuuksia osoittaa osaamistaan. monipuolinen = suullisesti, kirjallisesti, erilaisin näytöin, keskustellen… riittävä = rästikoemahdollisuus esim. sairauden takia ja myös riittävästi aikaa suoriutua tehtävästä, kokeesta tai muusta näytöstä Yllä olevat ovat erityisen tärkeitä oppilaille, joilla on oppimisvaikeuksia tai puutteellinen suomen kielen taito.

4 4 Päättöarvosanan muodostaminen  Tulee perustua oppilaan osaamiseen perusopetuksen päättövaiheessa vuosiluokilla 8-9.  Niiden taitoaineiden arvosanat, joita oppilas ei ole valinnut 8. ja 9. vuosiluokille, siirretään suoraan päättötodistukseen 7. luokan todistuksesta.  Ei voida muodostaa pelkästään eri vuosiluokkien arvosanoista matemaattisen kaavan mukaan.

5 5 Päättöarvosanan muodostaminen Osaamisella tarkoitetaan enemmänkin 1. jäsentyneen tieto – ja taitorakenteen muodostumista 2. ajattelun 3. tiedon hankinnan 4. tiedon käsittelyn 5. tiedon soveltamisen taitojen kehittymistä kuin yksittäisten sisältöjen hallintaa.

6 6 Päättöarvioinnin hyvän osaamisen kriteerien luonne ja käyttö  Joidenkin osa-alueiden heikomman osaamisen voi kompensoida muiden osa- alueiden kriteeritason ylittämisellä.  Oppilas on saavuttanut vaadittavat tiedot ja taidot välttävästi (nro 5), mikäli oppilas pystyy osoittamaan jossain määrin kriteerien edellyttämää osaamista.  Oppilaan todennetut oppimisvaikeudet ja maahanmuuttajataustaisen oppilaan suomen kielen puutteet tulee ottaa arvioinnissa huomioon.

7 7 Opsissa painotettu oppiaine ja päättöarviointi  Li, vieras kieli (en), musiikki: Oppilaiden yhdenvertaisuuden vuoksi pitää oppilaita arvioida perusopetuksen päättyessä suhteessa valtakunnallisiin tavoitteisiin ja käyttää hyvän osaamisen kriteereitä(ei siis suhteessa koulukohtaisiin tavoitteisiin).

8 8 Koulussa on tarpeen varmistaa, että opettajilla on yhteinen käsitys arvioinnin perusteista ja linjauksista. varmistaa, että käytännöt ovat eri opettajilla ja eri oppiaineissa yhdenmukaiset.


Lataa ppt "Oppilaan päättöarviointi perusopetuksessa. 2 Nykyiset linjaukset…  Oppilaan oikeusturvan kannalta on tärkeää, että päättöarvosanat on annettu samoin."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google