Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Kelan kuntoutusmahdollisuudet työttömille ammatillinen kuntoutus 21. 9

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Kelan kuntoutusmahdollisuudet työttömille ammatillinen kuntoutus 21. 9"— Esityksen transkriptio:

1 Kelan kuntoutusmahdollisuudet työttömille ammatillinen kuntoutus 21. 9
Kelan kuntoutusmahdollisuudet työttömille ammatillinen kuntoutus Sari Linna vakuutussihteeri

2 Kohderyhmä Ammatillinen kuntoutus on tarkoitettu
työssä käyvälle, työtä hakevalle tai työelämään siirtyvälle, jolla on sairaus tai vamma, joka olennaisesti heikentää hänen työkykyään tai aiheuttaa hänelle työkyvyttömyyden uhkan ammatillisen kuntoutuksen keinoin on mahdollista vähentää sairauden aiheuttamia haittoja

3 Tavoite parantaa työkykyä, jotta jaksaisi työelämässä paremmin
voisi siirtyä työelämään vajaakuntoisuudesta huolimatta Voisi palata työhön pitkänkin poissaolon jälkeen

4 Ammatillisen kuntoutuksen toimenpiteet
kuntoutustarveselvitys kuntoutustutkimus työkokeilu työhönvalmennus koulutus koulutuskokeilu elinkeinotuki kalliit ja vaativat työn ja opiskelun apuvälineet ammatilliset kuntoutuskurssit (Työeläkelaitoksilla on päävastuu työelämässä pidempään työskennelleiden ammatillisesta kuntoutuksesta)

5 Kuntoutustarveselvitys
Kuntoutustarveselvitys (1-3 vrk) Työikäiset henkilöt, joiden työ- ja toimintakyvyssä on todettu rajoitteita, joiden vaikutuksia työssä selviytymiseen ja kuntoutusmahdollisuuksiin ei ole selvitetty riittävästi ja jotka vaikeuttavat kuntoutuksen suunnittelua Asiantuntijoiden arvio kuntoutuksen tarpeesta ja kuntoutusmahdollisuuksista sekä kyvystä selviytyä työssä

6 Työkokeilu ja koulutus
Työkokeilu (35-40 vrk) Selvitys työelämässä suoriutumisen edellytyksistä ja mahdollisuuksista Tavoitteena voi olla kuntoutussuunnitelman laatiminen tai tarkistaminen tai sijoittuminen suoraan työelämään Työhönvalmennus (120 – 240 vrk) Harjoitellaan käytännön työtä joko työpaikalla tai työpajalla. Pyritään parantamaan yleisiä työssä selviämisen taitoja ja sopeutumista työelämään Tavoitteena on, että kuntoutuja pääsee suoraan työhön esim. pitkän työelämästä poissaolon jälkeen tai hänelle löytyy sopiva koulutusvaihtoehto Koulutus Tavoitteena terveydelle soveltuvan ammatin saavuttaminen

7 Aikuisten ammatilliset kurssit
Tarkoitettu 26-60v vajaakuntoisille kuntoutujille Lyhytkestoinen kurssi yhteensä 51 vrk, 2-3 ryhmämuotoista jaksoa (18 vrk) kuntoutuslaitoksessa ja työharjoittelu 30 vrk sekä 3 yksilöllistä seurantapäivää puolen vuoden kuluessa kurssin päättymisestä Pitkäkestoinen kurssi yhteensä 112 vrk, 2-3 ryhmämuotoista jaksoa (28 vrk) kuntoutuslaitoksessa ja työharjoittelu 80 vrk sekä 4 yksilöllistä seurantapäivää kuuden kuukauden kuluessa kurssin päättymisestä Ryhmien koko on maksimissaan 12 henkilöä

8 Aikuisten ammatilliset kurssit/Sisältö
Alkuvaihe, yksilölliset haastattelut ja tutkimukset Yksilöllisen ohjelman sisältö Moniammatillisen työryhmän jäsenten ja erityistyöntekijöiden tapaamiset Verkostotyö Välitehtävät Työharjoittelu Ensisijaisesti ulkopuolisissa harjoittelupaikoissa Ryhmämuotoinen ohjelma Päätösvaihe Yksilölliset seurantapäivät

9 Aikuisten ammatilliset kurssit Pohjois-Suomessa
Rokua Kuntoutus Oy (lyhytkestoinen) Taukokangas (pitkäkestoinen) Verve (lyhyt- ja pitkäkestoinen) – kuntoutus – kuntoutuskurssihaku –ammatilliset kurssit

10 Pitkäaikaistyöttömien kuntoutuskurssit
Kurssi on tarkoitettu yli 40-vuotiaille vajaakuntoisille vähintään vuoden työttömänä olleille, joilla lääkärinlausunnon mukaan on kuntoutuksen tarvetta sekä edellytyksiä ja motivaatiota ammatilliseen kuntoutukseen ja työllistymiseen. Tavoitteena on edistää kuntoutujan työ- ja toimintakykyä, elämänhallintaa, ammatillisia valmiuksia sekä työelämään paluuta ja estää työttömyyskausien pitkittyminen. Kurssin kesto on enintään 55 vrk jakautuen 3 -4 ryhmämuotoiseen jaksoon (25vrk) ja työharjoittelu 30 vrk. Palveluntuottajat ovat Rokua Kuntoutus Oy ja Verve Oulu.

11 Toimeentulo kuntoutuksen aikana
Kuntoutusrahaan on oikeus silloin, kun on kuntoutuksen vuoksi estynyt tekemästä työtä Omavastuuaikaa ei ole, jos edeltävästi on saanut työttömyysetuutta tai sairauspäivärahaa Kuntoutusraha maksetaan kuudelta arkipäivältä viikossa Kuntoutusraha on kaikissa tuloluokissa 75% sairausvakuutuslaissa säädetystä työtulosta Jos olet saanut kuntoutusta edeltäneiden 4 kuukauden aikana työttömyysetuutta, kuntoutusraha määräytyy saadun etuuden perusteella

12 Ammatillisen kuntoutuksen hakeminen Kelalta
Kelan järjestämää ammatillista kuntoutusta haetaan (ammatillisia kursseja ja työn ja opiskelun apuvälineitä lukuun ottamatta) Etk/Kela 7009 –lomake Ammatilliset kurssit Ku 102 –lomake Lääkärin B-todistus

13 Kiitos!


Lataa ppt "Kelan kuntoutusmahdollisuudet työttömille ammatillinen kuntoutus 21. 9"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google