Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Kelan palvelut Pia Kankare 23.10.2008.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Kelan palvelut Pia Kankare 23.10.2008."— Esityksen transkriptio:

1 Kelan palvelut Pia Kankare

2 Kelan palvelukanavat Verkkopalvelu Puhelinpalvelu Toimistopalvelu
Suorakorvaus Postiasiointi Yhteispalvelu

3

4

5

6 Ammatillinen kuntoutus
Perusedellytyksenä työkyvyn ja ansiomahdollisuuksien olennainen heikentyminen tai työkyvyttömyyden uhka. Nuorella sairaus tai vamma aiheuttaa olennaisia rajoituksia ammatin ja työn valinnassa tai eläkkeelle siirtymistä voidaan ammatillisella kuntoutuksella todennäköisesti estää tai myöhentää. Kuntoutuksen tulee olla tarkoituksenmukaista

7 Ammatillinen kuntoutus
Kuntoutustarpeen selvittäminen Kuntoutustarveselvitys Kuntoutustutkimus Työkokeilu Koulutuskokeilu

8 Ammatillinen kuntoutus
Koulutus Peruskoulutus: peruskoulu, kansanopisto, lukiot Ammatillinen koulutus: tarkoituksenmukaista, tutkintotavoitteista

9 Ammatillinen kuntoutus
Apuvälineet vaikeavammaisille Kalliit ja vaativat apuvälineet Sairauden, vian tai vamman vuoksi opiskelusta ei voi suoriutua ilman apuvälineitä

10 Ammatillinen kuntoutus
Elinkeinotuki Harkinnanvarainen ammatillinen kuntoutus: apuvälineet työssä selvitytymiseksi

11 Kuntoutusraha Toimeentulon tukemiseksi kuntoutusajalta
Vähimmäismäärä 15,20€, ammatillisessa kuntoutuksessa 17,47€ Voidaan maksaa myös koulun loma-ajalta

12 Nuoren kuntoutusraha Vajaakuntoiselle 16-19-vuotiaalle
Ammatillisen kuntoutumisen varmistamiseksi ja työllisyyden edistämiseksi

13 Nuoren kuntoutusraha Edellytykset
Työkyky ja ansiomahdollisuudet tai mahdollisuudet valita ammatti ja työ ovat sairauden, vian tai vamman vuoksi olennaisesti heikentyneet Tarvitsee tehostetun työkyvyn arvioinnin perusteella tehostettua kuntoutusta = erityiset tukitoimet opiskelun tai muun kuntoutuksen ajalla

14 Nuoren kuntoutusraha Maksetaan 20-ikävuoteen saakka, mutta voidaan pidempään jos kuntoutus jatkuu Maksetaan myös odotus- ja väliajalta

15 Kuntoutusrahan hakeminen
Hakulomake KU112 ja mahdolliset liitteet Nuoren kuntoutusrahassa KU112 ja KU111 Kotikunnassa tehty henkilökohtainen opiskelu- ja kuntoutumissuunnitelma lääkärinlausunto

16 Kuntoutusrahan maksaminen
Takautuvasti: ensimmäinen maksukausi 6pv, sen jälkeen 25pv Kaikilta arkipäiviltä Ammatillisessa kuntoutuksessa koulun antama läsnäolotodistus lukukausien alussa

17 16-vuotta täyttäneen vammaistuki
Edellytykset Vakuutetulla ei estäviä etuuksia, esim. työkyvyttömyyseläke Toimintakyky on sairauden tai vamman johdosta heikentynyt vähintään vuoden ajan Sairauden tai vamman aiheuttama haitta Avun, ohjauksen tai valvonnan tarve Erityiskustannukset

18 Perusvammaistuki Olennainen haitta (6-12) JA erityiskustannukset
81,83€/kk

19 Korotettu vammaistuki
Huomattava haitta (13-14) Avun, ohjauksen tai valvonnan tarve vähintään viikoittaista Osa tarpeesta pitää kohdistua henkilökohtaisiin toimintoihin Huomattavat erityiskustannukset 190,94€/kk

20 Ylin vammaistuki Vaikeasti vammainen (15-20)
Jokapäiväistä, aikaa vievää avuntarvetta monissa henkilökohtaisissa toiminnoissa Huomattavissa määrin säännöllistä ohjauksen ja valvonnan tarvetta Erittäin huomattavat erityiskustannukset 370,24€/kk

21 Miten menetellä? Ole aktiivinen Ota yhteyttä, kysy neuvoa
Täytä hakemuslomakkeet huolella Jokapäiväiset asiat ovat tärkeitä Kokonaistilanteen selvittäminen tärkeää


Lataa ppt "Kelan palvelut Pia Kankare 23.10.2008."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google