Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Yli 50-vuotiaiden työllistyminen Osatutkimus C 21.5.2012 THL - Riitta-Liisa Kokko.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Yli 50-vuotiaiden työllistyminen Osatutkimus C 21.5.2012 THL - Riitta-Liisa Kokko."— Esityksen transkriptio:

1 Yli 50-vuotiaiden työllistyminen Osatutkimus C 21.5.2012 THL - Riitta-Liisa Kokko

2 Tutkimustehtävä: Työttömyyden ja uudelleen työllistymisen vaikutukset yli 50-vuotiaiden elämäntilanteisiin, koettuun hyvinvointiin ja asemaan työmarkkinoilla Mitä merkitsevät työelämä, työttömyys ja uudelleen työllistyminen? 21.5.2012 THL Riitta-Liisa Kokko

3 Haastateltavat •Laadullinen tutkimus, jossa haastateltu 15 henkilöä •Haastateltujen keski-ikä 56 vuotta •Miehiä kahdeksan, naisia seitsemän henkilöä •Työvoimatalossa seitsemän ja talon ulkopuolella kahdeksan työntekijää 21.5.2012 THL Riitta-Liisa Kokko

4 Yli 50-vuotiaat työntekijät •Työnteolla keskeinen merkitys elämänsisältönä •Työttömyys ei merkitse toimettomuutta •Tehneet ikänsä töitä, työnteko velvollisuutena •Pitkä työkokemus, halu pitää ammattitaitoa yllä •Ikä tulee esteeksi työnhaussa •Terveysongelmia, osalla vajaatyökykyisyyttä •Halu tehdä töitä ja jatkaa työelämässä •Vahvuuksina työkokemus ja elämänkokemus – selviytymistä, sinnittelyä ja joustamista 21.5.2012 THL Riitta-Liisa Kokko

5 Työllistyminen merkitsee mahdollisuutta vaikuttaa asioihin •”Työ tuo elämänhallintaa” •Taloudellinen toimeentulo on hieman parempi •Työ tuo elämään järjestystä ja säännöllisyyttä •Auttaa ylläpitämään ammatti- ja työtaitoja •Antaa valmiuksia työllistyä avoimille työmarkkinoille •Työ tuo mielekästä tekemistä •Elämänpiiri laajenee, sosiaaliset suhteet tärkeitä •Itse voi vaikuttaa asioihin ja tekemiseen •Tsempataan ja tuetaan toinen toistaan 21.5.2012 THL Riitta-Liisa Kokko

6 Työllistyminen lisää koettua hyvinvointia •Työssäolo lisää itsetuntoa ja itseluottamusta •Työssä saa arvostusta, huomaa että luotetaan •Tuntee itsensä tarpeelliseksi ja hyödylliseksi •Työ antaa identiteetin, kokemusta arvostetaan •Työ palkitsee ja antaa voimavaroja •Työssä tulee hyvä mieli •Henkinen hyvinvointi paranee •Työssä voi paremmin kuin työttömänä •Elämässä katse eteenpäin 21.5.2012 THL Riitta-Liisa Kokko

7 Yhteisiä näkemyksiä Tyytyväisyyttä •osalle on löytynyt mielekästä työtä •työssä voi paremmin kuin työttömänä Kritiikkiä •turhautumista, kaikille ei ole töitä •pakkotyö, heikko palkka ja palkkatasa-arvo Kehitettävää • työn etsintä ja työmahdollisuuksien luominen •työllistämisidea sinänsä kannatettava, mutta mallia ja käytäntöjä tulisi kehittää 21.5.2012 THL Riitta-Liisa Kokko

8 Toisaalta ja toisaalta •Halu tehdä töitä – työkykyongelmat rajoittavat •Työttömänäkin riittää tekemistä – onko tämä oikeaa työtä? •Työ kyllä palkitsee – mutta palkan pitäisi olla parempi •Työ lisää elämänhallintaa – työssä käynti lisää stressiä •Tuntuu pakkotyöltä – mutta antaa mahdollisuuksia •Eläkeikää nostetaan – nuorten pitäisi päästä työhön •Osa tekee ahkerasti töitä – osalle ei ole mielekästä työtä tai jopa ei lainkaan tekemistä •Leimaako talo - työllistyykö talolta avoimille? •Malli on hyvä ja tarpeellinen – mutta kaipaa kehittämistä 21.5.2012 THL Riitta-Liisa Kokko

9 Motto: Jos ei ole töitä… ”Kalattoman järven rannassa ei kannata onkia” – mutta on mitä otollisin paikka kasvattaa kaloja 


Lataa ppt "Yli 50-vuotiaiden työllistyminen Osatutkimus C 21.5.2012 THL - Riitta-Liisa Kokko."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google