Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Uraohjaus Invalidiliiton Järvenpään koulutuskeskuksessa

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Uraohjaus Invalidiliiton Järvenpään koulutuskeskuksessa"— Esityksen transkriptio:

1

2 Uraohjaus Invalidiliiton Järvenpään koulutuskeskuksessa
Kenelle? Opiskelijoille jotka tarvitsevat uraohjausta

3 Mitä uraohjaajat tekevät?
Neuvomme työnhaussa ja urasuunnittelussa opintojen aikana Ohjaamme ja tuemme opiskelijaa työnhaussa tarvittavien hakupapereiden valmistelussa Ohjaamme opiskelijaa hänen siirtyessä koulutuksesta työelämään Annamme tietoa tuetun työllistymisen tukimuodoista ja tiedotamme työllistymisen tukipalveluista

4 URAOHJAUSPROSESSI IJKK:lla Opiskelija sidosryhmineen
Opiskelun aloitus, orientaatio ja sitoutuminen Koulutukseen hakeutuminen Työelämään valmistautuminen ja itsenäistyminen Jatko- suunnitelman toteutuminen Ammatillinen kasvu URAOHJAUSPROSESSI IJKK:lla Opiskelija sidosryhmineen Työllistyminen Muu Tarkoituksen- mukainen ratkaisu TAVOITE: Ammatti-identitee- tin luominen TÄSMENNETÄÄN urasuunnitelmaa ja laaditaan jatko- suunnitelma KONKREETTINEN TYÖNHAUN TUKI Työssäoppimis- jakso ja näyttö Työllistyminen / itsenäinen elämä Ammatillisen osaa- misen kehittäminen urasuunnitelmaa Työnhakuvalmennus Yrityskäynnit Työtehtävään soveltuvuusarviointi Kesätyöt Elämänhallinta ja työelämän pelisäännöt ja Oman ammatti- alan perusvalmiudet LAADITAAN alustava urasuunnitelma opiskelijalähtöisesti 4.-5.vuosi Opintojen suorittaminen 1. vuosi 2. vuosi 3. vuosi Oppilaitokseen hakeminen ja valinta Palvelutarpeen kartoitus

5 Työolosuhteiden järjestelytuki
Työ- ja elinkeinotoimisto voi edistää osatyökykyisen työntekoa työolosuhteiden järjestelytuella Työnantaja voi saada työolosuhteiden järjestelytukea, jos työhön palkattavan tai työssä jo olevan henkilön vamma tai sairaus edellyttää uusia työvälineitä tai kalusteita (ei tavanomaisiin ergonomiaratkaisuihin) muutostöitä työpaikalla apua työssä toiselta työntekijältä

6 Tuen enimmäismäärä muutostöihin on 4000 € henkilöä kohti
Työnantajalta edellytetään myös omaa rahoitusta, josta tukea haetaan työssä olevan työntekijän työskentelyolosuhteisiin tehtävien muutosten kustannuksiin - huomioitava myös yhdenvertaisuuslain velvoitteet Korvausta toisen työntekijän antamasta avusta voi saada enintään 20 tunnille kuukaudessa enintään 18 kk:n ajan (20 €/tunti) Voidaan myöntää myös palkkatuettuun työhön

7 Palkkatuki Työnantaja voi saada palkkatukea, kun palkkaa työttömän työnhakijan, jonka työllistymistä vaikeuttaa esimerkiksi pitkä työttömyys, ammattitaidon puute, vamma tai sairaus Palkkatuki on aina harkinnanvarainen, ja se perustuu työttömän työnhakijan tarpeisiin. TE-toimisto arvioi, kuinka hyvin palkkatuettu työ parantaa työttömän työllistymistä, ammattitaitoa, osaamista ja työmarkkina-asemaa. TE-toimisto päättää myös tuen suuruuden ja ajanjakson tapauskohtaisesti.

8 Palkkatukea ei myönnetä, jos työnantaja on irtisanonut tai lomauttanut henkilöitä samanlaisista tehtävistä tuotannollisista tai taloudellisista syistä viimeisen 12 kk:n aikana, eivätkä toimet ole päättyneet. Työehtosopimuksen mukainen palkka Työnantaja hakee tukea ennen työsuhteen alkua

9 Duuni-kortti ja Sanssi-kortti
TE-toimisto voi antaa työnhakijalle Duuni-kortin omatoimiseen työnhakuun. Duuni-kortti osoittaa, että työnantaja voi saada palkkatukea kortin haltijan palkkauskustannuksiin, jos tuen myöntämisen työnantajaa koskevat edellytykset täyttyvät. Alle 30-vuotiaille TE-toimisto voi antaa Duuni-korttia vastaavan Sanssi-kortin.

10 Palkkatuen määrä Palkkatuki koostuu perustuesta ja lisäosasta.
Vuonna 2013 perustuen suuruus on 32,46 euroa/päivä. Perustuen lisäksi voi saada lisäosaa, jos TE-toimisto arvioi, että perustuki ei korvaa riittävästi palkattavan heikompaa tuottavuutta. Lisäosa on korkeintaan 60 prosenttia perustuesta. Palkkatuen saa täysimääräisenä, jos tuella palkattavan säännöllinen työaika palkanmaksujakson aikana on vähintään 85 prosenttia alan säännöllisestä työajasta.

11 Mahdollisuuksien Talossa tavoitteista totta – ammatti, työ ja toimiva arki


Lataa ppt "Uraohjaus Invalidiliiton Järvenpään koulutuskeskuksessa"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google