Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Koulutusteknologian tutkimusyksikkö ColLab – Uudet yhteisölliset teknologiat oppimisen tukena Opettajapalaveri 21.8.2007 Essi Vuopala Paulina Melakari-Mustonen.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Koulutusteknologian tutkimusyksikkö ColLab – Uudet yhteisölliset teknologiat oppimisen tukena Opettajapalaveri 21.8.2007 Essi Vuopala Paulina Melakari-Mustonen."— Esityksen transkriptio:

1 Koulutusteknologian tutkimusyksikkö ColLab – Uudet yhteisölliset teknologiat oppimisen tukena Opettajapalaveri 21.8.2007 Essi Vuopala Paulina Melakari-Mustonen http://collab0708.wordpress.com

2 Koulutusteknologian tutkimusyksikkö Hankkeen tavoite Hankkeessa kehitetään oppimisen tutkimukseen perustuvia pedagogisia toimintamalleja, joissa hyödynnetään uusia yhteisöllisiä sovelluksia yliopisto- opetuksen ja –opiskelun tukena.

3 Koulutusteknologian tutkimusyksikkö Yhteistyöverkosto Koulutusteknologian tutkimusyksikkö vastaa hankkeen suunnittelusta ja koordinoinnista, pedagogisten toimintamallien suunnittelusta ja kehittämisestä sekä opetuskokeilujen koordinoinnista. Koulutusteknologian opinnot toimivat yhtenä kontekstina hankkeen aikana toteutettaville opetuskokeiluille. Englannin kielen laitos, Taiteiden ja antropologian laitos sekä Tietojenkäsittelytieteiden laitos toimivat hankkeessa kehitettyjen pedagogisten toimintamallien kokeilufoorumeina. V-LAB toimii foorumina innovointityöpajoille ja opetuskokeiluille. Snellmanian kirjasto toimii foorumina opetuskokeiluille tarjoten mahdollisuuden joustavaan tiedonhakuun. Ohjausryhmässä on kultakin laitokselta 2 edustajaa (yhteyshenkilö + hänen valitsemansa edustaja), CF:n edustaja sekä opiskelijajäsen.

4 Koulutusteknologian tutkimusyksikkö Toimintasuunnitelma Koulutusteknologian opinnot –Syyskuu – lokakuu 2007: Malli I –Joulukuu/tammikuu 2007 – helmikuu/maaliskuu 2008: Malli II –Maaliskuu – toukokuu 2008: Malli III Englantilainen filologia –Syys-/lokakuu – joulukuu 2007: Malli II –Tammi 2007 – helmikuu 2008: Malli III –Maaliskuu – toukokuu 2008: Malli I TOL –Syyskuu – marraskuu 2007: - –Marraskuu 2007 – helmikuu 2008: Malli I ja III –Maaliskuu – toukokuu 2008: Malli II TAIDA –Malli I  ajankohta?

5 Koulutusteknologian tutkimusyksikkö Spaces for collaboration Hankkeessa kehitetään oppimisen tutkimukseen perustuvia pedagogisia toimintatapoja, joissa hyödynnetään uusia yhteisöllisiä sovelluksia yliopisto-opetuksen ja –opiskelun tukena. Oppimisprosessien tehostaminen käytännön kokeiluissa –Pääteemat: vastavuoroisuus, yhteisöllisyys ja ongelmalähtöisyys

6 Koulutusteknologian tutkimusyksikkö Yhteisöllisen oppimisen malli I Web-weaving Teoreettiset perusteet - wiki –ympäristöön rakennetaan yhteisesti tiettyyn aihealueeseen liittyvää materiaalia - keskeistä informaation ja tiedon jakaminen, lisääminen, analysointi ja organisointi tietoverkkoja hyödyntäen sekä sosiaalinen vuorovaikutus (yhteisen päämäärän sopiminen, merkitysneuvottelut sekä argumentointi, jotka tukevat oppimista) - jaettu kognitio: sosiaalinen ja fysikaalinen Työskentelyn tavoite - tukea autenttista (Brown & al., 1989) ja informaalia oppimista - yhteisöllinen tiedon tuottaminen Työskentelyn vaiheet - Joka toinen viikko vaihtuva teema: orientaatiovaihe (1 vko)  luento  reflektiovaihe (1 vko) - Opiskelijat työskentelevät 3 hlön tiimeissä 1.Orientaatiovaihe: opettaja antaa opiskelijoille wikissä teeman/oppimistavoitteen sekä aiheeseen liittyvän artikkelin, johon pienryhmät perehtyvät viikon aikana (esim. mitä on koulutusteknologia?). Pienryhmä työstää teemaa sanoin ja kuvin mobiililaitteen avulla. 2.Luennolla teeman käsittely jatkuu 3.Reflektiovaiheessa orientaatiovaiheen ja luennon sisältöjä nivotaan yhteen (wikissä), täydennetään ja syvennetään. Mobiililaitteet edelleen käytössä. Työskentely verkossa - Pienryhmät työstävät artikkelien, luentojen ja matkapuhelimien avulla hankitun materiaalin pohjalta kurssimateriaalia, joka arvioidaan kurssin päätteeksi Työskentely lähitapaamissa - Orientaatio työskentelytapaan ja käytettävään teknologiaan - Luennot - Pienryhmät sopivat itse työskentelyajoistaan ja –tavoistaan - Tuotosten esittely ja arviointitilaisuus Käytettävä teknologiaWiki oppimateriaalin yhteisöllisen tuottamisen välineenä, matkapuhelin, Binder-sovellus

7 Koulutusteknologian tutkimusyksikkö Yhteisöllisen oppimisen malli II JIGSAW Teoreettiset perusteetKeskeistä ryhmän jäsenten välinen riippuvuus ja henkilökohtainen vastuu (Aronson, E., & Patnoe, S) Työskentelyn tavoitePyrkiä pitkäjänteisellä työskentelyllä asiasisällön syvempään ymmärtämiseen ja jäsentämiseen neuvottelemalla, keskustelemalla ja perustelemalla omia näkemyksiään. Työskentelyn vaiheet1.Oppijat jaetaan (koti-)ryhmiin, jotka edelleen jakautuvat yksilöihin, joista jokainen saa oman osa-alueensa, johon perehtyä. 2.Saman osa-alueen saaneet oppijat kerääntyvät "eksperttiryhmiin", jossa he muodostavat yhteisen käsityksen opiskelemastaan asiasta. 3.Keräännytään alkuperäisiin "kotiryhmiin", joissa jokainen oppija selittää muille oman erikoisalueensa ja näin pyritään saamaan aiheesta kokonaiskuva. Työskentely verkossa3 verkkolukupiiriä eri tavoin toteutettuina Käytettävä teknologiaWiki oppimisympäristönä

8 Koulutusteknologian tutkimusyksikkö Yhteisöllisen oppimisen malli III PBL – Problem Based Learning Teoreettiset perusteet - Opiskelumuoto, jossa kaikilla ryhmän jäsenillä on yhteinen tehtävä ja tavoite, ja jossa pyritään jaettujen merkitysten ja yhteisen ymmärryksen rakentamiseen vuorovaikutuksessa toisten ihmisten kanssa (Dillenbourg, 1999) - tiedon rakentaminen yhdessä, jokainen tuo oman osaamisensa ja panoksensa mukaan Työskentelyn tavoiteTavoitteena tukea: - itsenäistä, opiskelijalähtöistä opiskelua, - relevantin tiedon hankinta- ja arviointivalmiuksia sekä eri tietolähteiden käyttöä, - tiedon soveltamista, - ongelmanratkaisutaitoja, - vuorovaikutus- ja ryhmätyötaitoja, vastavuoroisuutta sekä - itseilmaisua, tieteellistä ajattelua ja omien näkemysten perustelua. Työskentelyn vaiheetPBL-ryhmien aloitustapaaminen 3d-tilassa 1.Itsenäisen työskentelyn vaihe ja purkutilanne blogissa 2.Työskentelyn arviointi 3d-tilassa - RSS –syötteiden kautta ryhmät voivat seurata toistensa työskentelyä ja opettajan ohjeistuksia yms. - Kurssin aikana käydään läpi 3 PBL -tapausta - Jokainen ryhmä valmistaa oppimastaan lopuksi HabboWood-elokuvan Työskentely verkossa - PBL -aloitustapaaminen Habbossa (pienryhmätapaamiset, noin 5 opisk/ryhmä) - Opitun purku pienryhmien blogeissa - Työskentelyn ja opitun arviointi Habbossa - Opitun reflektointi pienryhmissä elokuvan keinoin Työskentely kasvokkainPerehdytys PBL –menetelmään ja kurssilla käytettävään teknologiaan (Habbo + blogikoulutukset) Käytettävä teknologia3d-työtila (Habbo –hotelli), blogit (wordpress) ja rss- syötteet

9 Koulutusteknologian tutkimusyksikkö Yhteisöllisen oppimisen malli IV Digitaalinen portfolio oppimisen reflektoinnin tukena Kuvaus työskentelystä: Opiskelijoilla on henkilökohtaiset portfoliot, joihin he koko opiskeluprosessin ajan reflektoivat oppimistaan. Käytettävä teknologia: Blogi (wordpress)

10 Koulutusteknologian tutkimusyksikkö Opetuskokeiluissa hyödynnettävien teknologisten sovellusten lyhyt esittely Wiki (http://collab0708.wikispaces.com)http://collab0708.wikispaces.com –yhteisöllisen kirjoittamisen työkalu Binder-sovellus+mobiililaite (http://demo.brieftec.com/ktk/)http://demo.brieftec.com/ktk/ –matkapuhelimiin ladattava ohjelmistosovellus (teksti, kuva, ääni, video), jota täydentää käyttäjäkohtainen verkkosovellus Blogi ja RSS (Rich Site Summary)-syötteet –verkkosivu tai –sivusto, jolle on ominaista ajan, linkityksen ja henkilökohtaisen näkökulman painotus –RSS-syöte esim. blogitapahtumien seuraamiseen tarkoitettu sisältöprotokolla Habbo-hotelli (http://www.habbo.fi)http://www.habbo.fi –Virtuaalitila tai –yhteisö esim. opiskelijaryhmän tapaamisiin Linkit Google-kalenteriin sekä yllä oleviin sovelluksiin hankkeen blogissa http://collab0708.wordpress.com http://collab0708.wordpress.com

11 Koulutusteknologian tutkimusyksikkö Opetuskokeilut perustuvat… -Koulutusteknologian opinnoissa (perus- ja aineopinnot ja Edutool - muuntokoulutusohjelma) kehiteltyihin yhteisöllisen oppimisen malleihin -Koulutusteknologian tutkimusyksikössä tehtyyn tutkimukseen, mm. –Bluemink, J., Järvelä, S., Hämäläinen, R., & Manninen, T. (2006, June). Group Dynamics in Collaborative Virtual Game. In J. Multisilta, H. Haaparanta (Eds.) Proceedings of the Workshop on Human Centered Technology HCT 06, pp.163-171. Tampere: Juvenes Print - TTY. –Bluemink, J. & Järvelä, S. (2007). Discourse processes and shared understanding in virtual multiplayer game collaboration. Submitted manuscript. –Näykki, P. & Järvelä, S. (2006, Accepted for Publication). How Pictorial Knowledge Representations Stimulate a Collaborative Knowledge Construction in Groups. In C. Angeli (ed.). Special Issue: Distributed Cognition Approaches on Technology in Teacher Education. Journal of Research on Technology in Education. –Näykki, P. & Järvelä, S. (2006). Shared Visual Representations in Collaborative Knowledge Construction. In G. Clarebout & J. Elen (eds.), Avoiding simplicity, confronting complexity: Advances in studying and designing powerful (computer-based) learning environments, pp. 393-403.

12 Koulutusteknologian tutkimusyksikkö Kiitos… Kysymyksiä?

13 Koulutusteknologian tutkimusyksikkö KIITOS!


Lataa ppt "Koulutusteknologian tutkimusyksikkö ColLab – Uudet yhteisölliset teknologiat oppimisen tukena Opettajapalaveri 21.8.2007 Essi Vuopala Paulina Melakari-Mustonen."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google