Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

ColLab Essi Vuopala ja Paulina Melakari-Mustonen Koulutusteknologian tutkimusyksikkö ColLab – Uudet.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "ColLab Essi Vuopala ja Paulina Melakari-Mustonen Koulutusteknologian tutkimusyksikkö ColLab – Uudet."— Esityksen transkriptio:

1 ColLab Essi Vuopala ja Paulina Melakari-Mustonen Koulutusteknologian tutkimusyksikkö http://edtech.oulu.fi http://collab0708.wordpress.com ColLab – Uudet yhteisölliset teknologiat oppimisen tukena Essi Vuopala Paulina Melakari-Mustonen

2 ColLab Essi Vuopala ja Paulina Melakari-Mustonen Koulutusteknologian tutkimusyksikkö http://edtech.oulu.fi http://collab0708.wordpress.com ColLab –hankkeen taustaa ja tavoite •Tuoreimmat innovaatiot oppimisen sekä tieto- ja viestintäteknologian kehityksessä liittyvät avoimiin yhteisöllisyyttä ja sosiaalista verkostoitumista tukeviin sovelluksiin, kuten wikeihin, blogeihin ja 3D-toimintaympäristöihin. •Finnsight 2015 – ennakointihanke (Suomen Akatemia ja TEKES) –Uudet oppimista edistävät teknologiat ja oppimisympäristöt nostetaan kansallisesti tärkeiksi tutkimus- ja kehittämisalueiksi. –Wikien ja blogien soveltamista oppimisen tueksi tulisi tutkia ja kehittää. –Tietoa sosiaalisten ohjelmistojen mahdollisuuksista ja käytöstä tarvitsevat eri asteiden opettajat ja koulutussuunnittelijat sekä esimerkiksi innovatiivisen tiimityön suunnittelijat. Lisäksi, on tärkeää, että yliopisto-opiskelijat omaksuvat jo opinnoissaan toimintamuotoja, jotka tukevat innovatiivista tiimityöskentelyä ja yhteisöllistä oppimista. •ColLab-hankkeessa kehitetään oppimisen tutkimukseen perustuvia pedagogisia toimintamalleja, joissa hyödynnetään uusia yhteisöllisiä sovelluksia yliopisto-opetuksen ja –opiskelun tukena.

3 ColLab Essi Vuopala ja Paulina Melakari-Mustonen Koulutusteknologian tutkimusyksikkö http://edtech.oulu.fi http://collab0708.wordpress.com Ongelmalähtöinen oppiminen (PBL) •Taustalla yhteistoiminnallinen / yhteisöllinen oppiminen = opiskelumuoto, jossa kaikilla ryhmän jäsenillä on yhteinen tehtävä ja tavoite, ja jossa pyritään jaettujen merkitysten ja yhteisen ymmärryksen rakentamiseen vuorovaikutuksessa toisten ihmisten kanssa (Dillenbourg, 1999) –tiedon rakentaminen yhdessä, jokainen tuo oman osaamisensa ja panoksensa mukaan

4 ColLab Essi Vuopala ja Paulina Melakari-Mustonen Koulutusteknologian tutkimusyksikkö http://edtech.oulu.fi http://collab0708.wordpress.com Perinteinen opetusPBL opettajat siirtävät tietoa arvioidaan opiskelijan tietomäärää opiskelijat aktiivisesti etsivät ja prosessoivat tietoa arvioidaan opiskelijan tietoja, taitoja ja kykyä kommunikoida ja tehdä yhteistyötä painotetaan ongelmanratkaisu- kykyä ja tiedon hankkimistaitoja korostetaan tietojen määrää ensin teoria ja perusopinnot, sitten soveltaminen teorian ja käytännön yhdistäminen opiskelun ja työelämän yhdistäminen

5 ColLab Essi Vuopala ja Paulina Melakari-Mustonen Koulutusteknologian tutkimusyksikkö http://edtech.oulu.fi http://collab0708.wordpress.com Reflektiivisyys, kriittisyys Yhteisöllisyys Autenttisuus Dialogi, vastavuoroisuus PBL:n pedagogisia periaatteita Autonomia, itseohjautuvuus Tiedon rakentelu, konstruktiivisuus Oppijalähtöisyys Sitoutuminen, motivaatio

6 ColLab Essi Vuopala ja Paulina Melakari-Mustonen Koulutusteknologian tutkimusyksikkö http://edtech.oulu.fi http://collab0708.wordpress.com Pedagogisia edellytyksiä ryhmätoiminnan onnistumiselle S. Järvelä 2002 •Ryhmän jäsenten keskinäinen positiivinen riippuvuus •Vuorovaikutuksen tukeminen –yhteinen tieto, vastavuoroisuus jakamisessa ja vastaanottamisessa, materiaali, tiedot, ideat • Yksilöllinen vastuu –oma panos yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi –positiivinen sosiaalinen paine •Sosiaalisten taitojen harjoittelu –sovitaan säännöt ja opitaan taitoja •Ryhmän toiminnan itsearviointi –ryhmäprosessin tarkkailua

7 ColLab Essi Vuopala ja Paulina Melakari-Mustonen Koulutusteknologian tutkimusyksikkö http://edtech.oulu.fi http://collab0708.wordpress.com PBL –menetelmän 7 askelta 1. Tapaukseen (case) / virikkeeseen tutustuminen, tapaukseen liittyvien käsitteiden selventäminen 2. Ongelman tai kuvattavan ilmiön määrittely 3. Aivoriihi eli brainstorm (vapaa assosiaatio) 4. Ilmiötä kuvaavan selitysmallin rakentaminen, väitteiden perustelu 5. Oppimistavoitteen/ -tavoitteiden muotoilu 6. Itsenäisen opiskelun vaihe 7. Opitun tiedon analysointi ja arviointi

8 ColLab Essi Vuopala ja Paulina Melakari-Mustonen Koulutusteknologian tutkimusyksikkö http://edtech.oulu.fi http://collab0708.wordpress.com PBL –opiskelua blogeissa ja Habbo-työtilassa 1. PBL-ryhmien aloitustapaaminen 3d-tilassa 2. Itsenäisen työskentelyn vaihe ja purkutilanne blogissa 3. Työskentelyn arviointi 3d-tilassa - RSS –syötteiden kautta ryhmät voivat seurata toistensa työskentelyä ja opettajan ohjeistuksia yms. - Kurssin aikana käydään läpi 3 PBL -tapausta

9 ColLab Essi Vuopala ja Paulina Melakari-Mustonen Koulutusteknologian tutkimusyksikkö http://edtech.oulu.fi http://collab0708.wordpress.com Blogit ja Habbo-hotelli Habbo-hotelli •Pienryhmätapaamisten virtuaalitilana •Työskentelyn ja opitun arviointipaikkana Blogit •Opettajan blogi kurssin informaatiokanavana •Pienryhmien blogit tiedonrakentamisen alustana •RSS-syötteet sekä kommentointi verkoston blogien välillä •Mahdollisuus hyödyntää esim. sosiaalisen kirjanmerkkauksen verkkopalvelua Del.icio.us Tiedonhakupalvelut ja ryhmätyötilat

10 ColLab Essi Vuopala ja Paulina Melakari-Mustonen Koulutusteknologian tutkimusyksikkö http://edtech.oulu.fi http://collab0708.wordpress.com Verkkokulttuurit-kurssi+ColLab-hanke •Kurssiblogi ja pienryhmäblogit –Jokainen opiskelija tekee wordpress-tunnuksen itselleen (http://wordpress.com/signup/ )http://wordpress.com/signup/ –Pienryhmät luovat oman bloginsa Wordpress-julkaisujärjestelmällä (ei tarvita välttämättä enää selainsähköpostia) ja lisäävät ryhmän jäsenet admineiksi pienryhmäblogiin –”Linkittäkää” pienryhmäbloginne sekä kurssiblogiin, että toisiin pienryhmäblogeihin RSS-syötteiden avulla –Ohjeita blogin tekoon ja blogi-asetuksiin sekä Habbo-hotelliin http://collab0708.wordpress.com/ohjeita/ http://collab0708.wordpress.com/ohjeita/ •Verkkokulttuurit kurssin virtuaalitilana on Habbo-hotellin http://www.habbo.fi yksityishuone TOLroom (salasanan saat opettajaltasi, älä anna salasanaasi kurssin ulkopuolisille henkilöille)http://www.habbo.fi –Habbossa on kiellettyä kiroilu, puhelinnumeroiden sekä sähköpostiosoitteiden jakaminen •Jokainen opiskelija tekee oman Habbohahmon (https://www.habbo.fi/account/login ) Nimeä hahmo mieluiten omalla nimelläsi niin opettajakin tietää kuka olet ;-)https://www.habbo.fi/account/login

11 ColLab Essi Vuopala ja Paulina Melakari-Mustonen Koulutusteknologian tutkimusyksikkö http://edtech.oulu.fi http://collab0708.wordpress.com Kiitos! Kysymyksiä? Lisätietoa ColLab-hankkeen etenemisestä http://collab0708.wordpress.com http://collab0708.wordpress.com Blogikommentit myös tervetulleita! Sähköpostiyhteydenotot: essi.vuopala@oulu.fiessi.vuopala@oulu.fi ja paulina.melakari-mustonen@oulu.fipaulina.melakari-mustonen@oulu.fi


Lataa ppt "ColLab Essi Vuopala ja Paulina Melakari-Mustonen Koulutusteknologian tutkimusyksikkö ColLab – Uudet."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google