Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Opiskelijapalautteen keruu Krister Lindén Yleisen kielitieteen laitos.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Opiskelijapalautteen keruu Krister Lindén Yleisen kielitieteen laitos."— Esityksen transkriptio:

1 Opiskelijapalautteen keruu Krister Lindén Yleisen kielitieteen laitos

2 Tausta osa toimivaa opetuksen laatujärjestelmää viimeisimmän kansainvälisen arviointihankkeen tulosten pohjalta Helsingin yliopistossa käynnistettiin palautekäytäntöjä kartoittava projekti josta syntyi Ei kai palautetta turhaan kerättäisi (Marja Venna, 2005) tavoitteeni oli verkossa täytettävä lomake

3 Sähköisen lomakkeen edut tiedot tallentuvat automaattisesti taulukkolaskentaohjelmilla analysoitavissa kerätty materiaali voidaan arkistoida sähköisesti verkkopalaute takaa anonyymiyden paremmin kuin kirjallinen palaute

4 Palauteaiheet Palautekäytänteitä kartoittaneessa projektissa aihealueet olivat (ks. Venna 2005, liite 5): 1. Opetuksen toteutus 2. Opiskelijan oma toiminta, oppiminen ja kehittyminen 3. Vuorovaikutus kurssilla 4. Opintojakson sisältö ja tavoitteet 5. Opintojakso osana muuta opetusta 6. Muuta

5 Lomakkeessa käytetyt aihealueet 1. Opintojakson sisältö ja tavoitteet 2. Osallistuminen, oma aktiivisuus ja oppiminen 3. Opetuksen toteutus 4. Opintojakso osana muuta opetusta 5. Muu palaute

6 Versiohistoria Lomake 1: sekä likert- että avokysymyksiä kustakin aihealueesta otettiin kommentteja oppiaineen opettajilta Lomake 2: selkiinnytettiin ja lyhennettiin aihealueiden keskinäistä järjestystä muutettiin johdantoteksti käyttötarkoituksesta ja tietojen käsittelystä otettiin kommentteja Lomake 3: lomaketta piti vielä lyhentää likertasteikot muutettiin myönteisiksi väittämiksi kurssista, joita sai kommentoida jos oli eri mieltä

7 Lomake 1. Sisältö ja tavoitteet 1.1. Muutama väite: -Sain kuvan siitä mihin oppimaani tarvitsen. -Kurssi vastasi tavoitteitaan. -Kurssi oli kiinnostava. -Kurssi oli hyödyllinen. Jos olet eri mieltä, kerro miten kurssia voisi korjata!

8 Lomake 1. Sisältö ja tavoitteet 1.2. Mikä oli kurssin paras anti? 1.3. Oliko kurssilla mielestäsi jotain turhaa? Jos, niin mitä? 1.4. Jäikö sisältöön liittyviä asioita epäselväksi? Jos, niin mitä? 1.5. Oliko jotain mitä olisit lisäksi halunnut oppia kurssilla? 1.6. Mikä sai sinut tulemaan tälle kurssille?

9 Lomake... 2. Osallistuminen, oma aktiivisuus ja oppiminen kurssilla 2.1. Muutama väite: -Osallistuin aktiivisesti. -Valmistauduin hyvin. -Opin kurssilla paljon. Jos olet eri mieltä, kerro miten kurssia voisi korjata!

10 Lomake... 3. Opetuksen toteutus 3.1. Muutama väite: -Opetus oli vuorovaikutteista. -Opettaja(t) aktivoi(vat) opiskelijoita. -Opiskeluilmapiiri oli innostava. -Tentti mittasi keskeisiä asioita. -Harjoituksia oli sopivasti. -Kirjat, monisteet yms. olivat selkeitä. -Tilat olivat riittävät ja tarkoituksenmukaiset. -Varustetaso oli tarkoituksenmukaista. -Tiedotus toimi hyvin. Jos olet eri mieltä, kerro miten kurssia pitäisi korjata!

11 Lomake... 3. Opetuksen toteutus 3.2. Miten kurssin työtavat sopivat sinulle? Minkälainen aikataulu olisi kannaltasi paras?

12 Lomake... 4. Opintojakso osana muuta opetusta 4.1. Muutama väite: -Opintopistemäärä oli työmäärään nähden sopiva. -Kurssin vaikeustaso oli sopiva. -Luennot ja harjoitukset tukivat toisiaan. -Kurssilla ei ollut päällekkäisyyksiä muiden kurssien kanssa. Jos olet eri mieltä, kerro miten kurssia pitäisi korjata!

13 Lomake... 5. Muu palaute Muuta palautetta kurssista tai muita terveisiä luennoitsijalle Lomakkeen arviointi Oma arviosi lomakkeesta:

14 Kerätty palaute harjoituskurssi ohjeistus luokassa ja lomakkeen linkkitiedot taululle vastaukset 0 % verkkokurssi ohjeistus sähköpostitse ja lomakelinkki vastaukset lopulta yli 50 % johtopäätökset: 1. lomakelinkki pitää välittää sähköpostitse 2. pyyntö kurssiopettajalta suoraan kurssilaisille vahvistus viime syksynä: peruskurssilla yli 100 opiskelijaa: palaute >50 % amanuenssi pyysi kaikista kursseista: palaute < 5 %

15 Huomioita WebOodi tarjoaa E-lomake-järjestelmän lisäksi palautelomakemahdollisuuksia vapaaehtoinen vai pakollinen – miten pakollisuutta valvotaan, jos pitää taata anonyymisyys? kerätäänkö palautetta myös kurssin aikana? vapaamuotoinen kvalitatiivinen palaute on kurssin kehittämisen kannalta käyttökelpoisin – mitäköhän pitäisi tehdä jos opetusmateriaalin laatu on 1 asteikolla 1-5? mikäli haluaa käyttää lomaketta opettajien vertailuun on toki helpointa käyttää likertasteikkoa – ketä se palvelee? palaute on kurssiopettajan ja vastuuopettajan palaveriaihe


Lataa ppt "Opiskelijapalautteen keruu Krister Lindén Yleisen kielitieteen laitos."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google