Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Opetusprosessi Opettaja TVT Yksittäisen kurssin tarkempi suunnittelu

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Opetusprosessi Opettaja TVT Yksittäisen kurssin tarkempi suunnittelu"— Esityksen transkriptio:

1 Opetusprosessi Opettaja TVT Yksittäisen kurssin tarkempi suunnittelu
LUENTO luentorungon jakaminen opiskelijoille => Kokonaisuuden hahmottaminen Palautetilaisuus Opetuksellisten ja oppimiseen liittyvien tavoitteiden asettaminen KOKONAISUUDEN HAHMOTTAMINEN Opetusrungon suunnittelu Opetusmuoto Ennakko- ilmoittautuminen Opiskelijan lähtötason kartoitus Ennakkotehtävät ja materiaali OPPIMIS- PROSESSIN SEURANTA OPETUSTYÖ / TAPAHTUMA PALAUTTEEN ANTAMINEN Arviointi Aineiston keruu tai päivittäminen, oheismateriaalin kartoittaminen Opetusmuoto - siltä osin kuin aika & paikka sallii TVT Ennakoiva orientointitehtävä Aikataulu Mallivastaukset tenteistä Valmistavat kysymykset Luentomateriaali mitä jaetaan milloin Aineiston alustava jakaminen eri opetuskerroille Palaute Web-lomake Opettamistapa (otetaanko opetukseen mukaan tehtäviä, kysymyksiä ym.) Aiheen rajaus Diagnostiset kysymykset, väliarviointi TVT - periodin ulkopuolella verkkokurssi Infrastruktuuri (miten materiaali jaetaan, palautetaan ym.) Opettaja TVT Opettajan lähtökohta: lisäarvo opetukselle Opiskelijan lähtökohta: hyöty oppimiselle Opetuksen sisällön suhde oppiaineessa annettavaan muuhun opetukseen Esittämistavan valinta (kalvot, powerpoint, kirjallinen materiaali ym.) Materiaalin jako ja päivitys Opetusryhmän koko Opettajan apuvälineet verkko-opetuksen pedagogiseen suunnitteluun: ARVO, Apumatti, VerkkoVelho Opiskelijan apuvälineet opiskelun ja oppimisen suunnitteluun: OSKAR, IQ-learn, OVI Aineistot sähköiseen muotoon Linkitys muuhun opetukseen Apuvälineet aikataulun suunnitteluun opettajalle ja opiskelijalle (verkkokalenteri, VerMit) Apuvälineet opetusmateriaalin suunnittluun ja muokkaukseen: Apumatti, WebCT jne. TVT:n hyväksikäyttö: Verkko-opetus opetusmuotona Monimuoto-opetus, jossa hyödynnetään verkkoa, erityisesti seminaarimuotoisen opetuksen tukena WebOodi E-lomake Oppimisalustat Edellisten kurssien palautemateriaalit Ennakkotehtävät Almassa, verkkosivuilla tai kurssin oppimisalustalla Kurssin tuki- ja taustamateriaali verkossa Materiaalin (luentorungon) jako ja päivitys sähköisesti ja verkossa Oppimistehtävät verkossa Vuorovaikutus verkossa, esim. keskustelualueet Opetustilanteessa PowerPointin ja internetin käyttö Verkko-opetuksessa esim. Luento videon välityksellä, videoitu luento vaihtoehtoisena seurantatapana Palautemahdollisuus verkkoon „Testaa taitosi“ –tehtäviä oppimisalustalle Oppimisprosessin seuranta mahdolliseksi sekä opettajalle että opiskelijalle (itsearviointitehtävät) Opiskelijoille vuorovaikutusmahdollisuuksia verkkoon (oppimis- ja keskustelualustat, vertaisarviointi), IQ-team Verkkomuotoiset arviointitavat (tenttiakvaario, tehtävien palautus sähköisenä) ja palautetyökalut Arvioinnin tulokset ja analyysi sekä mallivastaukset verkkoon Apuvälineet opetuksen arviointiin Kurssin aikana kertyneen verkkomateriaalin sekä verkossa tapahtuneiden toimintojen hyödyntäminen kurssin arvioinnissa Palautemahdollisuus Web-lomakkeella tai E-lomakkeella Palautetilaisuus oppimisalustalla esim. keskusteluna

2 Oppimisprosessi (?) Opiskelija Opiskelukulttuurin muutos OPE
Suunnittelu ja valinta Aikataulutus Ilmoittautuminen kurssille Milloin ilmo alkaa milloin päättyy Ennakkotehtävät Materiaalin saatavuus Luentokuulustelumateriaali Opetuksen selkeys Oppimistyö Luentokuulustelu Tentti Palautteen antaminen Tarjolla olevan opetuksen selvittäminen Päällekkäisyys muiden luentojen / kurssien / toisen tentin lukuajan kanssa Luentorunko Tarvitaanko oheismateriaalia? mitä ennakkotieto Luentojen sisällön sekavuus / järjestys sekä luentorungon selvyys kuuntelu lukeminen kirjoittaminen Kuulustelun arvostelu Mallivastaukset Arvostelu ennen tenttiä Tentin etäisyys seuraavaan palaute / arvostelu saatu Hyödyttääkö luentosarja minua? Osallistuminen luennoilla Luentosarjan etäisyys tenttiin Kysymykset vastaavat tavoitteita, sisältöä / opetusta Korvaavuus / hyvityspisteet Luentosarjan tavoitteet Keskustelu opiskelijoiden kesken Opetuksen selkeys*Luentokuulustelun / oppimispäiväkirja ja niiden käytön tarkoituksenmukaisuus ja vaatimustaso t Hyvityspisteet / korvaavuus verrattuna panostettuun työmäärään / aikaan Luennolta tuoreempaa tietoa kuin tenttikirjoista? Oppimistehtävät Opiskelija Kannattaako lukea itse vai istua luennolla? (Kummasta saa enemmän opintopisteitä per käytetyt työtunnit? Itsearviointi Vanhat tenttikysymykset Kieli Massaluento / pienryhmäopetus Opettajan ”maine” ja asenne opetukseen / opiskelijoihin / aineeseen


Lataa ppt "Opetusprosessi Opettaja TVT Yksittäisen kurssin tarkempi suunnittelu"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google