Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

MITÄ VARHAISKASVATUS ON AIEMPIEN VARHAISKASVATUS-MÄÄRITELMIEN JA UUDEN MÄÄRITELMÄN MUKAAN TULKITTUNA ? Opetusnäyteluento yliassistentin (kasvatustiede,

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "MITÄ VARHAISKASVATUS ON AIEMPIEN VARHAISKASVATUS-MÄÄRITELMIEN JA UUDEN MÄÄRITELMÄN MUKAAN TULKITTUNA ? Opetusnäyteluento yliassistentin (kasvatustiede,"— Esityksen transkriptio:

1 MITÄ VARHAISKASVATUS ON AIEMPIEN VARHAISKASVATUS-MÄÄRITELMIEN JA UUDEN MÄÄRITELMÄN MUKAAN TULKITTUNA ? Opetusnäyteluento yliassistentin (kasvatustiede, erityisesti varhaiskasvatus) virkaa varten Joensuun yliopisto Savonlinnan OKL

2 Tavoitteet Muutaman aiemman varhaiskasvatuksen määritelmän analyysi ja mallintaminen Uuden varhaiskasvatuksen määritelmän esittäminen ja mallintaminen Mitä varhaiskasvatus on aiempien varhaiskasvatuksen määritelmien ja uuden määritelmän mukaan tulkittuna ? ” Tutkin varhaiskasvatusta” - siis mitä tutkin?

3 Varhaiskasvatus tieteenä ja käytäntönä ( Ojala 1978 ) 1/3
varhaiskasvatuksen teoria on vasta muodostumassa ( 1970-luvun lopulla ) onko mahdollista kehittää yksi ainoa teoria vai tarvitaanko useita teorioita ? Ojala päätyy yhden kasvatustieteellisen teorian kannalle , mutta sanoo, että teoriaa on arvioitava ja kehitettävä jatkuvasti

4 Varhaiskasvatus tieteenä ja käytäntönä ( Ojala 1978 ) 2/3
varhaiskasvatus tieteenä on ennen kouluikää tapahtuvan kasvatusprosessin tutkimista varhaiskasvatuksen tavoitteena on lapsen kaikinpuolinen persoonallisuuden kehitys kasvatuksen ja opetuksen lisäksi varhaiskasvatukseen kuuluu perushoito

5 Varhaiskasvatus tieteenä ja käytäntönä ( Ojala 1978 ) 3/3
varhaiskasvatus on toimintaa joka tapahtuu ennen kouluikää varhaiskasvatuksen avulla lapsen olisi oltava valmis ja kypsä siirtymään joustavasti kouluun kasvatuksessa teorian on palveltava käytäntöä ja käytännön on palveltava teoriaa

6 Varhaiskasvatus käytäntönä ( Ojala 1985; 1993 ) 1/1
varhaiskasvatus on kodin, päivähoidon ja esikoulun elämänpiiriin sijoittuva vuorovaikutustapahtuma, joka on tavoitteellista pyrkien vuotiaiden lasten kokonaispersoonallisuuden kehittämiseen hoito, kasvatus ja opetus kietoutuvat varhaiskasvatuksessa yhdeksi toiminnalliseksi kokonaisuudeksi

7 Varhaiskasvatuksen perinteinen kolmijako ( Lahdes 1984; Takala 1984; Huttunen 1988 ) 1/1
”varhaiskasvatuksella on perinteisesti tarkoitettu kolmijakoisesti käytäntöä, oppiainetta ja tutkimusaluetta”, toteaa Hujala ym. ( 1998 ) esiopetus lasketaan kuuluvaksi osaksi varhaiskasvatusta ( Hujala 1998, 1 )

8 Varhaiskasvatuksen moderni määritelmä (Hujala ym. 1998) 1/2
modernin, tieteellisen varhaiskasvatuksen näkökulmasta perinteinen kolmijako ei ole ole pitävä varhaiskasvatusta oppiaineena ja opetusalueena ei voi irrottaa tieteellisestä tutkimuksesta; ne muodostavat kokonaisuuden

9 Varhaiskasvatuksen moderni määritelmä ( Hujala ym. 1998 ) 2/2
oppiaineen kehittyminen ja akateemisen opetuksen tulee perustua tieteelliseen tutkimukseen koko teosta analysoimalla löytyy näkemys, että perushoito ja kasvatus kuuluvat varhaiskasvatuksen käytäntöön opetus on korvattu oppimisella esiopetus sisältyy teoksessa varhaiskasvatukseen

10 Varhaiskasvatuksen kolmen ulottuvuuden uusin versio ( Karila, Kinos & Virtanen 2001 ) 1/3
varhaiskasvatus-käsitteessä on kolmijako: käytäntö, oppiaine sekä tutkimus- ja tieteenala tekijät käyttävät ilmaisua akateeminen varhaiskasvatus puhuessaan varhaiskasvatuksesta kasvatustieteen osa-alueena

11 Varhaiskasvatuksen kolmen ulottuvuuden uusin versio ( Karila, Kinos & Virtanen 2001 ) 2/3
mitä varhaiskasvatuksen käytäntö sisältää, ei käy helposti ilmi; pitää tutkia koko teosta; tulkinta on ongelmallista, koska teos koostuu artikkeleista löytyy mainintoja perushoidosta; kehityksen ja kasvamisen sekä kasvatuksen vuorovaikutuksesta; oppimisen ja opetuksen vuorovaikutuksesta

12 Varhaiskasvatuksen kolmen ulottuvuuden uusin versio ( Karila, Kinos & Virtanen 2001 ) 3/3
teoksessa ei käsitellä erikseen esiopetus-kysymystä yleisesti varhaiskasvatuksella tarkoitetaan alle kouluikäisten varhaiskasvatusta ja siihen kohdistuvaa kehittyvää tieteenalaa esiopetus johdetaan suoraan vastaavasta varhaiskasvatuksen määritelmästä sijoittaen se osaksi varhaiskasvatusta (UH)

13 Esiopetus ja didaktiikka (Brotherus, Hytönen & Krokfors 1999) 1/2
teoksessa käsitellään nimenomaan esiopetusta, paikoin yhteydessä varhaiskasvatukseen paikoin yhteydessä alkuopetukseen esiopetus on 6-vuotiaisiin kohdistuvaa toimintaa, virallisesti osa varhaiskasvatusta ja yhteydessä alkuopetukseen

14 Esiopetus ja didaktiikka (Brotherus, Hytönen & Krokfors 1999) 2/2
teoksessa esiopetusta tarkastellaan nimenomaan käytäntönä, didaktisena toimintana, didaktisena käytäntönä esiopetukseen kuuluu selkeästi hoito, kasvatus ja opetus, opiskelu ja oppiminen esitellään esiopetuksen sisältöä opettajankoulutuksissa esiopetus on myös hallinnollinen termi ikäkausididaktiikka yhteydessä didaktiikkatieteeseen

15 Kehittävä esiopetus ( Hakkarainen 2002 ) 1/1
pohjautuu Vygotskyn teoriaan: lähikehityksen vyöhyke ja aikuisen ohjauksen merkitys esiopetusikäinen lapsi on kehityksessään leikin ja toden rajamailla: oppiminen pohjaa leikkimisen ja tietämisen motiiveihin oppimistehtävät on suunniteltava nämä periaatteet huomioiden, silloin oppimisesta tulee lasta kehittävää

16 Varhaiskasvatus-käsitteen eri tulkinnat: käytäntö ( Ulla Härkönen 2002 ) 1/4
käsite ’käytäntö’ on sinänsä selvä, mutta kuitenkin sen sisältö vaihtelee hoito, kasvatus, opetus hoidossa, kasvatuksessa ja opetuksessa vuorovaikutusluonne hoito, kasvatus, oppiminen hoito, kehitys+kasvaminen kasvatus oppiminen opetus

17 Varhaiskasvatus-käsitteen eri tulkinnat: tiede ( Ulla Härkönen 2002 ) 2/4
varhaiskasvatus tieteenä, johon kuuluu teoria ja tutkimus varhaiskasvatus tutkimusalueena tieteellinen varhaiskasvatus, johon kuuluu tutkimus akateeminen varhaiskasvatus, joka sisältää varhaiskasvatuksen tieteenalana ja tutkimusalana

18 Varhaiskasvatus-käsitteen eri tulkinnat: oppiaine ( Ulla Härkönen 2002 ) 3/4
varhaiskasvatus oppiaineena on sinänsä selvä, mutta joistakin varhaiskasvatuksen määritelmistä se puuttuu seuraavat ilmaisut esiintyvät: varhaiskasvatus oppiaineena varhaiskasvatus oppiaineena ja opetusalueena

19 Varhaiskasvatuksen kolme ulottuvuutta ( Ulla Härkönen 2002 ) 4/4
varhaiskasvatuksen kaksi ulottuvuutta: tiede ja käytäntö varhaiskasvatuksen yksi ulottuvuus: käytäntö varhaiskasvatuksen kolme ulottuvuutta: käytäntö, oppiaine, tiede

20 Varhaiskasvatuksen neljäs ulottuvuus ( Ulla Härkönen 2002 ) 1/2
varhaiskasvatuksen neljäs ulottuvuus on varhaiskasvatusajattelu se tarkoittaa varhaiskasvatukseen kohdistuvia mielipiteitä, näkemyksiä, ajatuksia, tietoja, ideoita, havaintoja ne voivat olla tiedollisia tai arvostavia

21 Varhaiskasvatuksen neljäs ulottuvuus ( Ulla Härkönen 2002 ) 2/2
merkitykset voivat olla väitteitä, kysymyksiä, kieltoja, käskyjä, viittauksia, uskon ja epäilyn asenteita, suhtautumisia, kuvauksia, tulkintoja, tarinoita yms. varhaiskasvatuksesta merkityksiin liittyy tulkintaa varhaiskasvatusajattelu on suhteessa käytäntöön, oppiaineeseen ja tieteeseen sekä tutkimukseen

22 Varhaiskasvatus-käsitteen systeeminen malli (Ulla Härkönen 2002 ) 1/1
jokainen käsite on systeemi ( Gochman 1968, 489 ) varhaiskasvatus-käsite on systeemi varhaiskasvatus-käsitteen neljä osasysteemiä ovat: käytäntö, oppiaine, tiede ja ajattelu osasysteemit ovat vuorovaikutuksessa keskenään ja kokonaisuuteen tieteellinen tutkimus voi kohdistua osiin ja kokonaisuuteen

23 Varhaiskasvatuksen aiempien määritelmien tulkinnat ( Ulla Härkönen 2002) 1/1
Varhaiskasvatus tarkoittaa kasvatuskäytäntöä Varhaiskasvatus tarkoittaa kasvatuskäytäntöä ja tiedettä Varhaiskasvatus tarkoittaa kasvatuskäytäntöä, tiedettä ja oppiainetta

24 Varhaiskasvatuksen uuden määritelmän tulkinta ( Ulla Härkönen 2002) 1/2
Varhaiskasvatus tarkoittaa kasvatuskäytäntöä, tiedettä, oppiainetta ja varhaiskasvatusajattelua systeeminä ”Tutkin varhaiskasvatusta” - siis tutkin varhaiskasvatuksen kokonaisuutta tai osia erikseen tai osia kahden, kolmen tai neljän tekijän yhdistelminä tai tutkin tutkimista

25 Varhaiskasvatuksen uuden määritelmän tulkinta ( Ulla Härkönen 2002) 2/2
tai tutkin osia tai kokonaisuutta elämän kontekstissa KIITOS !


Lataa ppt "MITÄ VARHAISKASVATUS ON AIEMPIEN VARHAISKASVATUS-MÄÄRITELMIEN JA UUDEN MÄÄRITELMÄN MUKAAN TULKITTUNA ? Opetusnäyteluento yliassistentin (kasvatustiede,"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google