Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Kohti MOMENTS-metamallia – lähtökohtia ja periaatteita verkko-opetuksen suunnittelun, toteutuksen ja arvioinnin tueksi Miika.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Kohti MOMENTS-metamallia – lähtökohtia ja periaatteita verkko-opetuksen suunnittelun, toteutuksen ja arvioinnin tueksi Miika."— Esityksen transkriptio:

1 http://amc.pori.tut.fi/moments Kohti MOMENTS-metamallia – lähtökohtia ja periaatteita verkko-opetuksen suunnittelun, toteutuksen ja arvioinnin tueksi Miika Lehtonen Miika.Lehtonen@urova.fi Sanna Vahtivuori Sanna.Vahtivuori@helsinki.fi Lapin yliopisto Mediapedagogiikkakeskus Helsingin yliopisto Mediakasvatuskeskus LEARN-tutkijatapaaminen 15.5.2003, Jyväskylä

2 Workpackage 1 Project Management MOMENTS Meta-Model Tutkimuksen kulku Work package 6: The Moments Meta-Model Work package 5: From analysis to Synthesis – Evaluation of the Case Studies Work package 3: Analysis of Network – Based Education Models Work package 4: Case Solutions to the Model Work package 2: Defining Different Approaches to Teaching, Studying and Learning

3 MOMENTS-hankkeen lähtökohtia  MOMENTS-hankkeen tavoitteena on kehittää verkko- opetuksen ja verkkoympäristöjen suunnittelun, toteutuksen ja arvioinnin malleja ja menetelmiä  monitieteisyyden vaatimus: hankkeessa kehiteltävä verkko-opetuksen käsitteellinen viitekehys eli meta- malli perustuu tieto- ja viestintätekniikan, digitaalisen kulttuurintutkimuksen, kasvatustieteellisen, mediakas- vatuksen ja oppimisteoreettisen ajattelun ja käsitteiden yhdistämiseen ( Ausubel 1968; Vygotsky 1978; Andersson 1983; Certeau 1984; Turkle 1986; Galperin 1992; De Corte 1995; Maffesoli 1995; Castells 1996; Uljens 1997; Brusilovsky 2001; Jonassen 1999; Kansanen et al. 2000; Tella et al. 2001)

4 Verkko-opetuksen käsitteellinen metamalli  Mallia on jäsennetty alustavasti opetettavuuden (verkko- opetettavuus), opiskeltavuuden (verkko-opiskeltavuus) ja opittavuuden (verkko-opittavuus) käsitteiden varaan, jotka ilmenevät mallin eri abstraktiotasoilla.  Opetettavuus (verkko-opetettavuus) – määrittelee verkko-opetusta, -ympäristöä, materiaalia ja välinettä opettajan tai kouluttajan vaatimusten näkökulmasta – opetettavuutta kuvaavat käsitteet, kuten toiminnallisuus ja reflektiivisyys, eivät tapahdu tässä ja nyt -tilanteessa vaan ennen tai jälkeen interaktion

5 Verkko-opetuksen käsitteellinen metamalli  Opiskeltavuus (verkko-opiskeltavuus) – tarkastelee konkreettista tilannetta, jossa opiskellaan ja toimitaan, tavoitteellisen opiskelun piirteet huomioiden (dialogisuus, yhteisöllisyys, kumulatiivisuus, kontekstuaalisuus, reflektiivisyys, kokemuksellisuus, pelillisyys) – keskeisiä analysoitavia käsitteitä ovat mm. opiskelijan ja opiskeluyhteisön ääni, valta, dialogi, vuorovaikutus ja mediataidot ja miten nämä ilmenevät aidossa opiskelutilanteessa (Uljens 1997; Jonassen 1999; Tella et al. 2001; Ruokamo et al. 2002)  Opittavuus (verkko-opittavuus) – yksilön käyttämät tekniset, älylliset, kulttuuriset välineet ja artefaktit, ”esineellinen toiminta” sekä niiden käyttöön tarvittavat metataidot, kuten kriittisyys ja kokonaisuuksien hahmottamisen taito

6 Toiminnan taso Didaktisen verkkoympäristön osatekijöitä toimintakonteksti vuorovaikutus ja viestintä ohjaus ja opettajan/ohjaajan rooli työtavat Pedagogisten mallien ja periaatteiden taso  opiskeluyhteisön toimijat suunnittelevat ja analysoivat toimintaansa, (opetusta ja opiskelua) ja opiskeluympäristöä, ns. ensimmäinen ajattelutaso  opettajan ja opiskelijan reflektion taso, opetettavuuden vaatimukset Metamallin tasot Teorioiden ja teoriamallien taso mallin abstraktein taso, ns. toinen ajattelutaso käsittelee tieteenalojen yleisiä (teorioita ja) malleja ja periaatteita ( Vrt. Kansanen et al. 2000; Tella ym. 2001 )  käytännön taso, jossa interaktio, viestintä, opetus ja opiskelu tapahtuvat  erityisen keskeinen taso opiskeltavuuden vaatimusten kannalta


Lataa ppt "Kohti MOMENTS-metamallia – lähtökohtia ja periaatteita verkko-opetuksen suunnittelun, toteutuksen ja arvioinnin tueksi Miika."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google