Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Mitä sosiologia on? -luennot Pekka Räsänen

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Mitä sosiologia on? -luennot Pekka Räsänen"— Esityksen transkriptio:

1 Mitä sosiologia on? -luennot Pekka Räsänen pekka.rasanen@utu.fi
Department of Sociology Sosiologian laitos TKK

2 Mitä sosiologia on? Mitä sosiologia on? -luennot: paikka aika
I Torstai TUAS 12-14 II Torstai TUAS 12-14 III Torstai TUAS 12-14 IV Torstai TUAS 12-14 Keskeistä kirjallisuutta: Sulkunen Pekka: Johdatus sosiologiaan. WSOY: 1999. Hoikkala, Tommi & Roos, J.P.: 2000-luvun elämä. Gaudeamus: 2000. + Allardt, Erik & Littunen, Yrjö: Sosiologian perusteet. WSOY: 1966. + Giddens, Anthony: Sociology. 2nd Edition. Polity Press: 1991. + Kantola, Ismo & Koskinen, Keijo & Räsänen, Pekka (toim.): Sosiologisia karttalehtiä. 3. täysin uudistettu laitos. Vastapaino: 2004. Department of Sociology Sosiologian laitos TKK

3 Mitä sosiologia on? - Miten sosiologiaa voi luonnehtia tai määritellä?
Tieteenala? Akateeminen oppiaine?  Määritelmät: Department of Sociology Sosiologian laitos TKK

4 Mitä sosiologia on? Yleinen yhteiskuntatiede; useita eri määritelmiä
 Tiede, joka tutkii yhteiskuntaa ja ihmisiä yhteiskunnassa… “on tarkoituksenmukaista määritellä sosiologia tieteeksi, joka tutkii ihmistä yhteiskunnan jäsenenä, tai kuten myös voisi sanoa, Ihmisten sosiaalista käyttäytymistä” (Allardt & Littunen: Sosiologian perusteet 1966, 2) “…sosiologia on vuoropuhelussa tutkimiensa ihmisten kanssa” (Sulkunen: Johdatus sosiologiaan 1999, 18-19) Department of Sociology Sosiologian laitos TKK

5 Mitä sosiologia on? Sosiologian erityisaloja (esimerkkejä):
Kulttuurisosiologia Työelämän tutkimus Kulutussosiologia Sosiaaliset ongelmat ja epätasa-arvo Ympäristösosiologia Koulutus- ja kasvatussosiologia  Yhteiskunnallisuus; kiinnittyminen yhteiskuntaelämään Department of Sociology Sosiologian laitos TKK

6 Käsitteitä Mikä yhteiskunta on tai mihin yhteiskunta viittaa?
Eri merkitykset; arkikielen eri tasot (kolme eri kysymystä) Yhteiskunta joidenkin erityisalojen valossa; yhteiskunnalliset ongelmat  Sosiologisesti yhteiskunta voidaan määritellä “sosiaalisen toiminnan institutionaalisten muotojen järjestelmäksi”… Department of Sociology Sosiologian laitos TKK

7 Käsitteitä Mikä yhteiskunta on tai mihin yhteiskunta viittaa?
Eri merkitykset; arkikielen eri tasot (kolme eri kysymystä) Yhteiskunta joidenkin erityisalojen valossa; yhteiskunnalliset ongelmat  Sosiologisesti yhteiskunta voidaan määritellä “sosiaalisen toiminnan institutionaalisten muotojen järjestelmäksi”… Keskeisiä käsitteitä: Instituutio, rakenne kulttuuri, normi, rooli Department of Sociology Sosiologian laitos TKK

8 Sosiologinen näkökulma ihmisiin ja yhteiskuntaelämään
Esim. instituution, normin ja roolin tasot  ”yksilötason yläpuolinen” tiedonintressi… Ihmistä tarkastellaan aina periaatteessa roolien kautta:  Yhteiskunnalliset instituutiot ja toimijat;  Sosiaaliset rakenteet “Systeemien tasot” eri oppiaineissa… Department of Sociology Sosiologian laitos TKK

9 Sosiologinen näkökulma ihmisiin ja yhteiskuntaelämään
Department of Sociology Sosiologian laitos TKK

10 Sosiologia ja sen lähitieteet
Sosiologia on ”sosiaalisista suhteista aiheutuvien ilmiöiden tutkimusta”…  Sosiologian omalaatuinen suhde lähitieteisiin Usein kysymysalueet ja tutkimuskohteet ovat ikään kuin muiden tieteiden “kentällä” (esim. politologia, psykologia jne.) Department of Sociology Sosiologian laitos TKK

11 Yhteenvetoa 1) Sosiologian määritelmiä
2) Yhteiskunta arkikielessä ja sosiologiassa 3) Peruskäsitteitä 4) Sosiologinen näkökulma 5) Sosiologia suhteessa psykologiaan ja sosiaalipsykologiaan + suhde lähitieteisiin… Department of Sociology Sosiologian laitos TKK


Lataa ppt "Mitä sosiologia on? -luennot Pekka Räsänen"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google