Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Digitaalisten kirjastopalveluiden arkkitehtuuri UUSI ARKKITEHTUURI – PAREMMAT PALVELUT Järjestelmäarkkitehtuurihankkeet 12.3.2008 Ari Rouvari ja Esa Kurki.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Digitaalisten kirjastopalveluiden arkkitehtuuri UUSI ARKKITEHTUURI – PAREMMAT PALVELUT Järjestelmäarkkitehtuurihankkeet 12.3.2008 Ari Rouvari ja Esa Kurki."— Esityksen transkriptio:

1 Digitaalisten kirjastopalveluiden arkkitehtuuri UUSI ARKKITEHTUURI – PAREMMAT PALVELUT Järjestelmäarkkitehtuurihankkeet 12.3.2008 Ari Rouvari ja Esa Kurki

2 Digitaalisten kirjastopalveluiden arkkitehtuuri Järjestelmäarkkitehtuurihankkeet 1. Muistiorganisaatioiden asiakasliittymä 2. Kansallinen yhteisluettelo (…kirjastojärjestelmä) 3. Muistiorganisaatioiden yhteinen pitkäaikaissäilytysjärjestelmä (PAS)

3 Digitaalisten kirjastopalveluiden arkkitehtuuri Tavoitteet ja hyödyt •Käytettävyys - helppo ja nopea •Integroitavuus •Räätälöitävyys •Taloudellisuus ja työnjako (sovellukset) •Muistiorganisaatioiden yhteistyö

4 Digitaalisten kirjastopalveluiden arkkitehtuuri Ratkaisu: uusi arkkitehtuuri •Käyttöliittymät ja taustajärjestelmät erilleen •Asiakasliittymä korvaa erilliset käyttöliittymät (kirjastojärjestelmät, portaalit, julkaisuarkistot, PAS…) •Asiakasliittymä: yksi installaatio monta näkymää •Asiakasliittymä: indeksit korvaavat online haut

5 Digitaalisten kirjastopalveluiden arkkitehtuuri Asiakasliittymä Nykytila Digi-arkistot (julkaisu- arkistot, Digitalia) MetaLib - Monihaku SFX-linkitys koko- teksteihin (artikkelit ja e-kirjat) Taustajärjestelmät Omistetut aineistot Lisensioidut e-aineistot Muut järjestelmät (oppimis- ympäristöt) Museot ja arkistot Digi-arkistot (julkaisu- arkistot, Digitalia) Paikalliset kirjasto- järjestelmät NELLI-portaalit

6 Digitaalisten kirjastopalveluiden arkkitehtuuri Indeksit Asiakasliittymä Paikalliset räätälöitävät käyttöliittymät (voidaan integroida kirjaston web-sivulle) Vaihe 1 Digi-arkistot (julkaisu- arkistot, Digitalia) MetaLib - Monihaku SFX-linkitys koko- teksteihin (artikkelit ja e-kirjat) Taustajärjestelmät Omistetut aineistot Lisensioidut e-aineistot Muut järjestelmät (oppimis- ympäristöt) Museot ja arkistot Digi-arkistot (julkaisu- arkistot, Digitalia) Haravointi Paikalliset kirjasto- järjestelmät

7 Digitaalisten kirjastopalveluiden arkkitehtuuri Indeksit Asiakasliittymä Paikalliset räätälöitävät käyttöliittymät (voidaan integroida kirjaston web-sivulle) Vaihe 2 Digi-arkistot (julkaisu- arkistot, Digitalia) MetaLib - Monihaku SFX-linkitys koko- teksteihin (artikkelit ja e-kirjat) Muut järjestelmät (oppimis- ympäristöt) Museot ja arkistot Taustajärjestelmät Omistetut aineistot Lisensioidut e-aineistot Haravointi Kansallinen Yhteis- luettelo Paikalliset kirjasto- järjestelmät

8 Digitaalisten kirjastopalveluiden arkkitehtuuri Indeksit Asiakasliittymä Paikalliset räätälöitävät käyttöliittymät (voidaan integroida kirjaston web-sivulle) Vaihe 3 Digi-arkistot (julkaisu- arkistot, Digitalia) MetaLib - Monihaku SFX-linkitys koko- teksteihin (artikkelit ja e-kirjat) Muut järjestelmät (oppimis- ympäristöt) Museot ja arkistot Taustajärjestelmät Omistetut aineistot Lisensioidut e-aineistot Haravointi Yhteinen kansallinen kirjasto- järjestelmä

9 Digitaalisten kirjastopalveluiden arkkitehtuuri Kirjastojärjestelmät •Kuvattuna vain “moottorit” eli taustajärjestelmät •Taustajärjestelmät ja asiakasliittymät on erotettu toisistaan •Asiakasliittymiä ei ole kuvattu •Neljä skenaariota, joiden yhdistelmät mahdollisia

10 Digitaalisten kirjastopalveluiden arkkitehtuuri Nykytila Linnea2 •Yhteistiet okannat •Kirjastotie tokannat AMKIT Yleiset kirjastot Muut Erikoiskirja stot (PrettyLib, Origo… Muut Erikoiskirja stot (PrettyLib, Origo… Muut Erikoiskirja stot (PrettyLib, Origo… Muut Erikoiskirja stot (PrettyLib, Origo…

11 Digitaalisten kirjastopalveluiden arkkitehtuuri Useita keskitettyjä ja paikallisia järjestelmiä Tieteelliset kirjastotYleiset kirjastot Kansallinen yhteisluettelo •Yksi kirjastojärjestelmä yliopistoille, AMKeille ja osalle erikoiskirjastoja •Yleisillä kirjastoilla keskitetty järjestelmä ja useita muita (mahd. keskitetysti ylläpidettäviä) •Kansallinen yhteisluettelo yhteinen molemmille •Ei tiukkaa sektorirajausta, mukaantulo asteittain Erikoiskirjastot

12 Digitaalisten kirjastopalveluiden arkkitehtuuri Useita keskitettyjä järjestelmiä Tieteelliset kirjastot Yleiset kirjastot Kansallinen yhteisluettelo •Yksi kirjastojärjestelmä yliopistoille, AMKeille ja erikoiskirjastoille •Yleisillä kirjastoilla useita järjestelmiä (mahd. keskitetysti ylläpidettäviä) •Kansallinen yhteisluettelo yhteinen molemmille •Ei välttämättä tiukkaa sektorirajausta, mukaantulo asteittain

13 Digitaalisten kirjastopalveluiden arkkitehtuuri Kaksi järjestelmää Tieteelliset kirjastotYleiset kirjastot •Yksi kirjastojärjestelmä yliopistoille, AMKeille ja erikoiskirjastoille •Yksi kirjastojärjestelmä yleisille kirjastoille •Kansallinen yhteisluettelo yhteinen molemmille •Ei tiukkaa sektorirajausta, mukaantulo asteittain Kansallinen yhteisluettelo

14 Digitaalisten kirjastopalveluiden arkkitehtuuri Yksi yhteinen järjestelmä Kirjastojärjestelmä •Yhteinen kirjastojärjestelmä kaikille •Kansallinen yhteisluettelo •Mukaan asteittain Kansallinen yhteisluettelo

15 Digitaalisten kirjastopalveluiden arkkitehtuuri Nykyinen työnjako CSC- Tieteen tietotekniikan keskus Kirjastot Kansalliskirjasto • palvelimen ylläpito • OS • sovellukset •Infrastruktuuri • Sovellusten ylläpito • palvelujen kehittäminen • sovellusten tunteminen • palveluiden kehittäminen • palveluiden räätälöinti • integrointi • asiakkaiden tarpeiden tuntemus Järjestelmätoimittajat Sovellusten kehittäminen

16 Digitaalisten kirjastopalveluiden arkkitehtuuri Hyödyt ja haasteet •Työnjako selkeä (palvelimet, sovellukset, palvelut) •Yhteistyö yli sektorirajojen •Panostus kehittämiseen (sovellukset ja palvelut) •Taloudellisuus ja tehokkuus? •Pystytäänkö vastaamaan paikallisiin erikoistarpeisiin •…

17 Digitaalisten kirjastopalveluiden arkkitehtuuri Alustava aikataulutus •Vuosi 2008 Selvitystyö (ei erillistä rahoitusta) •Kutsuseminaari 15.1.2008 •Hankkeen markkinointi •Järjestelmien esittely (Arena, Endeca, Encore, Primo…) •RFP:n laadinta •Työpanos •Kirjastoverkkopalveluiden johtaja ½ kk •Pääsuunnittelija 4 kk •Atk-erikoistutkija 1 kk •Vuosi 2009 Pilottihanke •Järjestelmän valinta •Pilottivaiheessa selvitetään toimivatko rajapinnat eli onnistuuko haravointi •Yksi yliopisto, yksi Amk, muutama yleinen kirjasto sekä yksi museo tai arkisto •Rajapinnat kotimaisiin kirjastojärjestelmiin •Työpanos •Yksi henkilötyövuosi lisää •(Pääsuunnittelija ½ htv atk-erikoistutkija ½ htv) •2010 tuotantojärjestelmän rakentaminen alkaa •2 htv •Laajempi ohjelmistolisenssi •Laitteiston laajennus •Ylläpitokulut

18 Digitaalisten kirjastopalveluiden arkkitehtuuri Kansallis- kirjasto Kansallis- kirjasto Kansallis- arkisto Kansallis- arkisto Museovirasto Suomen elokuva-arkisto Suomen elokuva-arkisto Konversio 1Konversio 2Konversio 3Konversio 4 Muistiorganisaatioiden järjestelmäarkkitehtuuriluonnos Konversio 1Konversio 2Konversio 3Konversio 4 Taustajärjestelmät Yhteinen hakupalvelu (viitetietoa ja/tai kokoteksti) Pitkäaikaissäilytysjärjestelmä (tekninen metadata ja dokumentit)


Lataa ppt "Digitaalisten kirjastopalveluiden arkkitehtuuri UUSI ARKKITEHTUURI – PAREMMAT PALVELUT Järjestelmäarkkitehtuurihankkeet 12.3.2008 Ari Rouvari ja Esa Kurki."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google