Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

1 Julkaisukanavahanke Verkko-oppimateriaalien jakelun, löydettävyyden ja oikeuksien hallinnan kehittäminen kansallisessa virtuaaliyliopistotoiminnassa.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "1 Julkaisukanavahanke Verkko-oppimateriaalien jakelun, löydettävyyden ja oikeuksien hallinnan kehittäminen kansallisessa virtuaaliyliopistotoiminnassa."— Esityksen transkriptio:

1 1 Julkaisukanavahanke Verkko-oppimateriaalien jakelun, löydettävyyden ja oikeuksien hallinnan kehittäminen kansallisessa virtuaaliyliopistotoiminnassa Julkaisukanavahanke Verkko-oppimateriaalien jakelun, löydettävyyden ja oikeuksien hallinnan kehittäminen kansallisessa virtuaaliyliopistotoiminnassa www.vy.fi/vomyke Pertti Pitkänen, projektisuunnittelija Jyväskylän yliopiston kirjasto pertti.pitkanen@library.jyu.fi

2 2 •Joustavan opiskelun ja sitä tukevan sähköisen asioinnin kehittäminen (AsianOmistajaRyhmä 1) •Verkko-opetuksen ja oppimateriaalien yhteiskäyttöisyyden edistäminen (AOR2) •Yhteisesti tuotettujen tvt-koulutuspalveluiden ja tvt- tukipalveluiden edistäminen (AOR3) •Virtuaaliyliopistotoiminnan integrointi eurooppalaiseen korkeakoulutusalueeseen (AOR4) SVY-STRATEGIAN 2005-2010 TAVOITEALUEET

3 3 •Verkko-oppimateriaalien yhteiskäyttöisyyden ja yhteiskäyttöön tuottamisen keskeisiä ongelmia AOR2:n selvityksen mukaan ovat –Mistä niitä saa? Aineiston jakelun ja löydettävyyden puutteet –Mitä niille saa tehdä? Oppimateriaaleihin liittyvien oikeuksien hallinnan ongelmat –Kannattaako niitä tehdä? Oppimateriaalien tuottajien meritoitumiseen johtavien laatua valmistavien julkaisutapojen ja menettelyjen puutteet. SVY / AOR2 Verkko-opetuksen ja oppimateriaalien yhteiskäyttöisyyden edistäminen

4 4 •Aineistojen käyttöä määrittävät sopimukset ja niiden ylläpitoratkaisut –Toimenpidesuositukset yliopistoille 5/2006 –Julkaisukanavahanke •Tuotantoprosessi, joka turvaa aineistojen laadun ja löydettävyyden –Julkaisukanavahanke, Refereepalveluhanke •Aineistojen ylläpidon ja pitkäaikaissäilytyksen valtakunnalliset toimintamallit –Koordinoitu yhteistyö (NELLI, avoimet julkaisuarkistot) Kriittiset toimenpidealueet 2006-2008 Aineistojen löydettävyyden, saavutettavuuden ja esteettömyyden tavoitetaso katsotaan toteutuneeksi, kun verkko-oppimateriaalit ovat Kansalliskirjaston Nelli-portaalin kautta haettavissa aineiston käyttöoikeus- ja refereetiedoin kuvattuina.

5 5 Hankkeen puitteet •Opm-rahoitus 2007 – 2008 •Partnerit –Jyväskylän yliopisto (kirjasto), koordinaattori –Helsingin yliopisto –Oulun yliopisto –Tampereen teknillinen yliopisto –Tampereen yliopisto –Suomen virtuaaliyliopiston palveluyksikkö •Ohjausryhmä: Virtuaaliyo:n asianomistajaryhmä 2

6 6 Pohjatyötä hankkeelle •Kartoitus yliopistojen tekijänoikeussopimusten ja käytäntöjen tilanteesta yhteiskäytön näkökulmasta •FinnEduMeta - suomalainen metatietomalli digitaalisten oppimateriaalien kuvaukseen (koord. Oph) •Esiselvitys yliopistokohtaisten sähköisten materiaali-arkistojen ja mediapalvelinten palveluprofiileista ja yhteentoimivuuden edellytyksistä •Selvitys sähköisten sopimustenhallintajärjestelmien käytöstä yliopistoissa

7 7 Tavoitteena •Pilotti –julkaisujärjestelmä, jolla voidaan  huolehtia sähköisesti verkko-oppimateriaalien tekijän- ja käyttöoikeuksien hallinnasta  parantaa aineiston jakelumahdollisuuksia ja löydettävyyttä

8 8 Komponentit •DSpace www.dspace.orgwww.dspace.org –Digitaalisten aineistojen hallintajärjestelmä •Sopimuksenhallintajärjestelmä –Keskitetty ratkaisu käyttöoikeustietojen ja sopimusten tallentamiseen, ylläpitoon ja seurantaan

9 9 Järjestelmä NELLI-portaali DSpace e-materiaalit metatiedot Sopimustenhallinta- järjestelmä Tuotantojärjestelmä e-materiaalit Referee-palvelu

10 10 DSpace e-materiaalit metatiedot Sopimustenhallinta- järjestelmä Tuotantojärjestelmä e-materiaalit... Järjestelmä NELLI-portaali DSpace e-materiaalit metatiedot Sopimustenhallinta- järjestelmä Tuotantojärjestelmä e-materiaalit JY DSpace e-materiaalit metatiedot Sopimustenhallinta- järjestelmä Tuotantojärjestelmä e-materiaalit HY Käytön laajentaminen eri korkeakouluihin

11 11 Järjestelmä •on hajautettu (paikallinen julkaisemisen taso) sekä keskitetty (aineistojen hakeminen NELLI-portaalista) •sisältää aineistotuotannon ketjun tuottamisesta materiaalin käyttöön metatiedon tasolla •liittää materiaalin kuvailutietojen sekä tekijän- ja käyttöoikeussopimusten muodostamisen suoraviivaisesti materiaalin julkaisemisen yhteyteen. Sopiminen perustuu valmiiksi määriteltyihin sopimusmalleihin. •voi tarjota jokaiselle aineistotyypille, kokoelmalle (video, luentomonisteet, verkkojulkaisut...) oman julkaisukanavan •on käytettävissä kansallisen tason lisäksi paikallisessa julkaisutuotannossa. •muut julkaisujärjestelmät: kartoitetaan mahdollisuudet NELLI- jakeluun

12 12 Kytköspintoja, sidosryhmiä •Referee-palveluhanke •Kansalliskirjaston ja OPM:n Avoimet julkaisuarkistot –hankkeisto (OA-JES), NELLI-portaali •FinnEduMeta - Suomalainen metatietomalli digitaalisten oppimateriaalien kuvaukseen (koord. opetushallitus) –Perustana Dublin Core •HAKA-käyttäjähallinnan infrastruktuuri •Sidosryhmiä: Kansalliskirjasto ja muut yliopistokirjastot, yliopistojen IT-johtajat sekä CSC.

13 13 DEMO: käyttöoikeussopimuksen tekeminen Sopimuksen kohteena luentoesityksen videointi

14 14 DSpacen etusivu

15 15 Kirjautuminen

16 16 Julkaiseminen

17 17 Kokoelman valinta

18 18 Metatiedot

19 19 Sopimus

20 20 Sopimuksen muokkaaminen

21 21 Sopimus

22 22 Valmis !

23 23 Julkaisun hakeminen sopimus

24 24 Mitä hankkeessa seuraavaksi? •Sopimusjärjestelmän hankinta (kilpailutus) •Käyttäjätunnistuksen liittäminen julkaisujärjestelmään (HAKA-pilotti, TaY) •Järjestelmä tuotantokäyttöön JY:ssä •Sopimusmallien kartoittaminen korkeakouluissa •DSpace-Nelli –yhteys •Käytön laajentaminen muihin hankkeessa mukana oleviin korkeakouluihin

25 25 www.vy.fi/vomyke


Lataa ppt "1 Julkaisukanavahanke Verkko-oppimateriaalien jakelun, löydettävyyden ja oikeuksien hallinnan kehittäminen kansallisessa virtuaaliyliopistotoiminnassa."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google