Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Kansallinen digitaalinen kirjasto - lyhyt johdatus Jukka Liedes 11.4.2012.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Kansallinen digitaalinen kirjasto - lyhyt johdatus Jukka Liedes 11.4.2012."— Esityksen transkriptio:

1 Kansallinen digitaalinen kirjasto - lyhyt johdatus Jukka Liedes 11.4.2012

2 28.1.20102 KDK lyhyesti •KDK-hankkeen ensimmäinen vaihe 20.5.2008 – 15.3.2011 •KDK-hankkeen toinen vaihe 6.4.2011 - 31.12.2013 •Hallinnointielimet: KDK-johtoryhmä, KDK-ohjausryhmä sekä sen alaisuudessa toimivat pitkäaikaissäilytyksen tukiryhmä ja pitkäaikaissäilytyksen tekninen jaos •Kansalliskirjasto vastaa Kansallisen digitaalisen kirjaston asiakasliittymän ylläpitämisestä toimialatasoisena palvelujärjestelmänä. •Tieteen tietotekniikan keskus CSC vastaa digitaalisten kulttuuriperintö- ja asiakirja-aineistojen keskitetyn pitkäaikaissäilytysjärjestelmän suunnittelu- ja toteuttamishankkeesta 31.12.2013 saakka

3 28.1.20103 Kansallinen digitaalinen kirjasto -hankkeen painopistealueet •kirjastojen, arkistojen ja museoiden yhteisen asiakasliittymän ylläpito ja kehittäminen sekä aineistojen välittäminen Euroopan digitaaliseen kirjastoon Europeanaan •kulttuuriperintö- ja asiakirja-aineistojen digitointi •digitaalisten kulttuuriperintö- ja asiakirja-aineistojen keskitetyn pitkäaikaissäilytyspalvelun suunnittelu ja toteuttaminen •tietohallinnon yhteentoimivuuden edistäminen

4 28.1.20104 KDK-asiakasliittymäpalvelun kehittämisen linjaukset •Kirjastot, arkistot ja museot tulevat mukaan ohjelmiston käyttäjiksi vaiheittain. Ensimmäisen vaiheen organisaatiot ottavat asiakasliittymän käyttöön vuoden 2012 loppupuolella. •Palvelua suunnitellaan ja kehitetään yhteistyössä osallistuvien organisaatioiden kanssa. Kehittäminen tapahtuu kehittämiskierroksina •Asiakasliittymä toteutetaan avoimen lähdekoodin ohjelmistolla (VuFind) •Kansalliskirjasto toimii keskitettynä palveluyksikkönä, jonka vastuulla on palvelun kehittäminen ja ylläpito sekä tuen ja koulutuksen tarjoaminen kirjasto-, arkisto- ja museosektoreille. •CSC on laitteistoympäristön ylläpitäjä ja osallistuu avoimeen lähdekoodiin liittyvään yhteistyöhön

5 28.1.20105 Europeana •Tavoitteena, että Europeanan kautta haettavissa 30 miljoonaa objektia v. 2015 (19 milj. objektia v. 2011) •Suomalaisia aineistoja haettavissa Europeanasta n. 800 000 objektia; tavoitteena vähintään 2 milj. objektia v. 2015 •Europeanaan osallistuminen on vapaaehtoista: kirjasto, arkisto ja museo voi valita mitä aineistoa välittää ja kuinka paljon. Suomesta välitys tapahtuu pääsasiassa Formulan kautta

6 28.1.20106 Europeana •Europeana solmii kaikkien aineistontarjoajien kanssa Data Exchange Agreementin (DEA), jossa määritellään osapuolten vastuut ja sovitaan metadatan julkaisemisesta avoimena datana CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication –ehtojen mukaisesti. •DEA-sopimuksen – ja metadatan avaamisen – tarkoitus on lisätä aineistojen käyttöä ja mahdollistaa uusien palveluiden kehittämistä. •Kansalliskirjasto allekirjoittaa DEA-sopimuksen ns. kansallisena aggregaattorina ja solmii Formula- sopimukset aineistontarjoajien kanssa. •Formula-sopimuksessa sovitaan vastuista ja DEA- sopimuksen velvoitteisiin sitoutumisesta.

7 28.1.20107 Formula •Kansalliskirjasto vastaa: ›Formulan ylläpidosta ja kehityksestä. ›Asiakkaan haravoitavaksi asettaman metadatan siirto Europeanaan Formulan kautta. ›Data Exchange Agreement –sopimuksen solmimisesta Europeanan kanssa. •Formulaa voivat käyttää kirjastot, arkistot ja museot

8 28.1.20108 Formula –Palvelu ja sopimus käyttövalmiita –Tietoa palvelusta, sopimus sekä Usein kysyttyä –osio aineistontarjoajille osoitteessa: http://www.kdk.fi/fi/europeana-ja- muut-hankkeet/formulahttp://www.kdk.fi/fi/europeana-ja- muut-hankkeet/formula –Europeanan nykyiset sopimukset päättyvät kesäkuun 2012 lopussa; mikäli DEA-sopimusta ei ole, aineistot poistetaan Europeanasta –Formulan asiakkaaksi? Yhteydenotot: ari.rouvari@helsinki.fiari.rouvari@helsinki.fi

9 KDK:n hallinnointi 6.4.2011–31.12.2013 Opetus- ja kulttuuriministeriö Johtoryhmä Ohjausryhmä Asiakasliittymän ylläpitäjä / Kansalliskirjasto Konsortio PAS- tukiryhmä + tekninen jaos Pitkäaikaissäilytysjärjestelmän toteuttamishanke / CSC Asiakasliittymän palvelimen ja sen käyttöympäristön ylläpito (CSC) Pitkäaikaissäilytyksen infrastruktuuri- ja palveluorganisaatio (CSC)

10 28.1.201010 Kokonaisarkkitehtuuri

11 28.1.201011 Lisätietoja •KDK: minna.karvonen@minedu.fiminna.karvonen@minedu.fi •KDK-asiakasliittymä- ja Formula-palvelu: ari.rouvari@helsinki.fi, ari.rouvari@helsinki.fi •Sopimusasiat: tapani.sainio@helsinki.fi.tapani.sainio@helsinki.fi


Lataa ppt "Kansallinen digitaalinen kirjasto - lyhyt johdatus Jukka Liedes 11.4.2012."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google