Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Kansallinen digitaalinen kirjasto – missä mennään? Keskuskirjastokokous 29.1.2009 Kristiina Hormia-Poutanen.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Kansallinen digitaalinen kirjasto – missä mennään? Keskuskirjastokokous 29.1.2009 Kristiina Hormia-Poutanen."— Esityksen transkriptio:

1 Kansallinen digitaalinen kirjasto – missä mennään? Keskuskirjastokokous 29.1.2009 Kristiina Hormia-Poutanen

2 Kansallinen digitaalinen kirjasto 2008−2011 •Opetusministeriön kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopolitiikan osaston sekä koulutus- ja tiedepolitiikan osaston yhteishanke •Kansallinen digitaalinen kirjasto tarkoittaa: –yhteistä asiakasliittymää kirjastojen, arkistojen ja museoiden tietovarannoille –kirjastojen, arkistojen ja museoiden keskeisten aineistojen digitointia –sähköisten kulttuuriperintöaineistojen pitkäaikaissäilytysratkaisun kehittämistä –osaamisen lisäämistä

3 Kansallinen digitaalinen kirjasto -kokonaisuus Taustajärjestelmät Yhteinen asiakasliittymä 2008-2011 MuseotAV-arkistotArkistotKirjastot Pitkäaikaissäilytysjärjestelmä 2008-2010 Digitoitava aineisto Digitaaliseen muotoon syntyvä aineisto

4 Seurantaryhmä Ohjausryhmä Saatavuusjaosto Tekninen asiantuntijaryhmä Pitkäaikaissäilytysjaost o Työryhmät

5 Kansallinen digitaalinen kirjasto Kansallisarkisto + maakunta-arkisto = Arkistolaitos Museovirasto/ Suomen kansallismuseo Valtion taidemuseo Luonnontieteellinen keskusmuseo Maakuntamuseot Aluetaidemuseot Valtakunnalliset erikoismuseot Muut museot Maakuntakirjastot sekä muut kunnalliset kirjastot Erikoiskirjastot Valtion virastot ja tutkimuslaitokset Kansalliskirjasto Kunnalliset arkistot, muut julkishallinnolliset arkistot sekä muut arkistot Yksityisarkistot Ministeriöt Verkostot Kunnat Korkeakoulut Järjestöt Kansallinen audiovisuaalinen arkisto Oppilaitoskirjastot Korkeakoulujen kirjastot

6 Asiakasliittymä – kehittämisen lähtökohdat •Asiakaslähtöisyys – asiakkaiden tarve –Nopea ja tuloksellinen tiedonhaku –Integroitavuus tiedontarvitsijan prosesseihin •Arkkitehtuuri –Käyttöliittymän ja taustajärjestelmien erottaminen toisistaan –Integroituminen muihin kansallisiin infrastruktuureihin •Tutkimuksen infrastruktuurit –FinELib, Arkistolaitos, Museovirasto, Kansalliskirjasto –Muistiorganisaatioiden järjestelmäarkkitehtuuri •Monipuolinen ja laaja digitaalinen aineisto •Europeana-yhteistyö

7 Vaiheistus 2008-2011 •Yhteisen tahtotilan muodostus 2008 •Valmisteluvaihe 2008-2009 –Vaativuusmäärittelyt (toiminnallinen, tekninen) –Tutustuminen ohjelmistoihin –Hankinta •Pilottivaihe 2009-2010 –Eri muistiorganisaatioita edustava pieni pilottiryhmä –Pilottien valinta – kevät 2009 •Tuotantojärjestelmän rakentaminen alkaa 2010 •Tuotantojärjestelmän ylläpito 2011-

8 TahtotilaTahtotila Muistiorganisaatioiden yhteinen asiakasliittymä Analyysit Analyysit Toiminta- ympäristön muutosvoimat ja niiden vaikutukset Toiminta- ympäristön muutosvoimat ja niiden vaikutukset Analyysit Analyysit ”Asiakkaan asiakkaat”: Hakupalvelun käyttäjät ”Asiakkaan asiakkaat”: Hakupalvelun käyttäjät Asiakkaat: Muisti- organisaatiot Asiakkaat: Muisti- organisaatiot Yhteinen asiakas- liittymä- palvelu Yhteinen asiakas- liittymä- palvelu Perustamisvaihe Toteutussuunnitelma, järjestelmäratkaisut Pilotointi Hallintomalli- ja rahoitusratkaisut Perustamisvaihe Toteutussuunnitelma, järjestelmäratkaisut Pilotointi Hallintomalli- ja rahoitusratkaisut Toimeenpanosuunnitelma Asiakastarpeista lähtevät tietosisällöt Toimiva infrastruktuuri Odotukset ja haasteet Odotukset ja haasteet Poliittis-hallinnollinen toimintaympäristö Tuotantojärjestelmän rakentaminen ja käynnistys Miksi?Kenelle? Mitä? Miten? 2008 2009 2010

9 Asiakkaiden ja muistiorganisaatioiden odotuksia •Tiedonhaku –Relevantit hakutulokset –Nopea, helppokäyttöinen ja selkeä –Monipuoliset hakutoiminnot –Tuo alkuperäisen dokumentin esille –Ei hukkaa tietoa •Arkkitehtuuri –Avoimet rajapinnat –Metadata haravoitavissa taustajärjestelmistä –Integroitavissa asiantuntijoiden työskentely-ympäristöihin •Käyttäjän tunnistaminen –Räätälöitävyys –Personointi –Anonyymi/ guest user •Toimintatapa –Muistiorganisaatioiden yhteistyö etenee –Saa aikaan muutoksia toimintakulttuurissa –Saa aikaan mitattavia taloudellisia säästöjä •Hauska ja elämyksellinen •Varmuus elinkaaresta •Yhteisöllinen – mahdollistaa käyttäjien osallistumisen tiedon tuottamiseen

10 Kirjastot Arkistot Museot Av-arkistot Av-arkistot Asiakasliittymä kansallisen digitaalisen kirjaston infrastruktuurissa Haravointi Taustajärjestelmät Asiakasliittymä (viitetietoa ja/tai kokoteksti) Aineistojen hankinta, kuvailu, hallinta Käyttäjien tekemät kuvailut Metadatan indeksointi

11 Kansallinen yhteisluettelo Kansallinen yhteisluettelo Muut luettelot Sosiaaliset verkko- ympäristöt Sosiaaliset verkko- ympäristöt Tutkimuksen julkaisujärjestelmät Tutkimuksen julkaisujärjestelmät Yhteisluettelokansallisen digitaalisen kirjaston infrastruktuurissa Haravointi Taustajärjestelmät Yhteinen asiakasliittymä (viitetietoa ja/tai kokoteksti) Kuvailun tehostaminen Metadatan uudelleenkäyttö Kirjastojärjestelmien yksinkertaistaminen

12 Indeksit Asiakasliittymä Paikalliset räätälöitävät käyttöliittymät (voidaan integroida kirjaston web-sivulle) Vaihe 1 Digi-arkistot (julkaisu- arkistot, Digitalia) MetaLib - Monihaku SFX-linkitys koko- teksteihin (artikkelit ja e-kirjat) Taustajärjestelmät Omistetut aineistot Lisensioidut e-aineistot Muut järjestelmät (oppimis- ympäristöt) ArkistotMuseot Haravointi Paikalliset kirjasto- järjestelmät

13 Kirjastot Arkistot Museot Av-arkistot Kansallisen digitaalisen kirjaston infrastruktuuri Taustajärjestelmät Yhteinen asiakasliittymä (viitetietoa ja/tai kokoteksti) Käyttäjäntunnistus Haravointi Maksujärjestelmät Tutkimuksen infrastruktuurit Kysy-ja ontologiapalvelut

14 Asiakasliittymän kaksi elementtiä - tiedonhaku ja verkkopalvelujen tarjonta •Tiedonhaku –Haku –Hakutulosten käsittely –Käyttöliittymät –Kytkennät muihin palveluihin (GoogleBooks, Refworks etc.) –Käyttäjän tunnistus –Metadatan liikkuvuus (arvostelut, tagit) •Palvelut –Lainojen uusiminen –Varaukset –Saatavuustiedot –Jäljenteiden/ kuvien tilaus –Maksut –Kysy kamuilta –Tagit, arviot, tähdet –Ulkopuolelta saatava rikastava data –Kirjahylly/ostokset –palaute

15 Asiakasliittymän hankinta ja pilotoinnin valmistelu •Tarjouspyyntöaineiston kokoaminen –Toiminnallinen ja tekninen vaatimusmäärittely (valmis 3/2009) –Hankintamenettely –Tarjouspyyntö (painoarvot) •Hankinnassa käytetään konsulttiapua •Miksi pilotoidaan? –Testataan valitun ohjelmiston toiminnallisuutta käytännössä –Saadaan kokemusperäistä tietoa tarvittavasta työaikapanoksesta (paikallinen ja keskitetty) –Showcase •Pilotointi –Kriteerit pilotoinnille (kevät 2009) –Pilottiorganisaatioiden valinta –Kustannukset

16 Mahdollisuuksia •Tarkoituksenmukainen työnjako kansallisella tasolla nykyisissä ja uusissa palveluissa •Järjestelmäarkkitehtuurin muutos –Asiakaslähtöisyys –Toimintatapojen tarkistus –Tehokkuus •Osaamisen jakaminen ja kehittäminen

17


Lataa ppt "Kansallinen digitaalinen kirjasto – missä mennään? Keskuskirjastokokous 29.1.2009 Kristiina Hormia-Poutanen."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google