Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Järjestelmäarkkitehtuurin kehittäminen OPM 30.1.2009 Kristiina Hormia-Poutanen.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Järjestelmäarkkitehtuurin kehittäminen OPM 30.1.2009 Kristiina Hormia-Poutanen."— Esityksen transkriptio:

1 Järjestelmäarkkitehtuurin kehittäminen OPM 30.1.2009 Kristiina Hormia-Poutanen

2 Agenda •Asiakasliittymä •Kansallinen yhteisluettelo •MARC 21 •Miten eri ratkaisut liittyvät toisiinsa •Saavutettavissa oleva lisäarvo

3 Haasteet •Toimintaympäristön muutos –Korkeakoulujen rakenteellinen kehittäminen –Sektoritutkimuslaitosten rakenneuudistus –Kunta- ja palvelurakenneuudistus •Teknologinen kehitys –Uudet käyttäjät – uudet käyttötavat (Google-sukupolvi) •http://www.bl.uk/ –Uudet tietojärjestelmät (käyttöliittymä/hakujärjestelmä) –Pitkäaikaissäilytysratkaisut •Toimintatapojen kehittäminen ja tehokkuusvaatimukset •Osaamisen jakaminen ja kehittäminen

4 Digitaalisen kirjaston kehittäminen 1.Asiakasliittymä (2008-2011) –Tehokkaat, tarkoituksenmukaiset verkkopalvelut tiedontarvitsijoille (KDK) 2.PAS (2008-2010) –Digitaalisen aineiston pitkäaikaissäilytys (KDK) 3.Kansallinen yhteisluettelo (2009-) –Kuvailuprosessin tehostaminen, laadun parantaminen, kuvailutiedon uudelleenkäyttö; back office toiminnan tehostaminen 4.Tutkimuksen julkaisujärjestelmät –OA-hanke 2009-2010 (OPM hanke), Kansallinen julkaisutietokanta 2011? –Tutkimuksen arviointi, näkyvyys 5.Perusaineistot (RAKE-esitys) - Kilpailukykyisen tutkimuksen edellyttämät aineistot - Kansalaisen perustietopaketti

5 Järjestelmäarkkitehtuurin keskeisten palvelujen aikataulu PALVELU2008200920102011 AsiakasliittymäTahtotilaVaatimusmäärittelyt Hankinta Pilotointi Tuotantokäyttö vaiheistaen Tuotantokäyttö YhteisluetteloLinnea2- kirjastot Neuvottelut (OPM): - Yleiset kirjastot - Amk:t Amk-kirjastot?Yleiset kirjastot? MARC 21Voyager- tietokannat Peruskoulutus formaatista (kirjastot, järjestelmätoimittajat) FINMARC-MARC21 - konversio-ohjelma Yleisten kirjastojen pilotit? MARC 21 yleisten kirjastojen järjestelmiin

6 Kirjastot Arkistot Museot Av-arkistot Av-arkistot Asiakasliittymä kansallisen digitaalisen kirjaston infrastruktuurissa – verkkopalvelu tiedontarvitsijalle Haravointi Taustajärjestelmät Asiakasliittymä (viitetietoa ja/tai kokoteksti) Aineistojen hankinta, kuvailu, hallinta Käyttäjien tekemät kuvailut Metadatan indeksointi

7 Kansallinen yhteisluettelo Kansallinen yhteisluettelo Muut luettelot Sosiaaliset verkko- ympäristöt Sosiaaliset verkko- ympäristöt Tutkimuksen julkaisujärjestelmät Tutkimuksen julkaisujärjestelmät Yhteisluettelo kansallisen digitaalisen kirjaston infrastruktuurissa – kirjastojen prosessien tehostaminen Haravointi Taustajärjestelmät Yhteinen asiakasliittymä (viitetietoa ja/tai kokoteksti) Kuvailun tehostaminen, käyttäjien tekemät kuvailut Kansallinen bibliografinen tietokanta Metadatan uudelleenkäyttö Kirjastojärjestelmien yksinkertaistaminen

8 Viestit/päivitys Päivitys/Global change AUT Etätieto- kannat Poiminta- luettelointi ADM HOL ADM BIB Aleph Central Catalog – paikalliset tietokannat BIB Paikallisettietokannat Yhteis-luettelo ADM AUT Viestit/päivitys (Voyager bulkimport) LOW Bookwhere X server Replikointiskripti (KK:n tuotantoa)

9 Yhteisluettelon kehittäminen 2009 – auktoriteettitietokanta •Edellyttää kirjastojen yhteistä näkemystä siitä, miten auktoriteettityötä yhteisluettelossa tehdään •Kansallisbibliografian erityistarpeet • Tehostaa ja nopeuttaa luettelointityötä ja sisällönkuvailua • Pakottaa laatuun • Auktoriteettitietueiden kansainvälinen vaihto • Parantaa löytyvyyttä

10 Yleiset kirjastot (2010-) Kansallinen yhteisluettelo tarjoaa: •Laajapohjainen yhteisluettelo •Valmiit korkeatasoiset tietueet •Auktoriteettivalvonta •Kaukopalvelutoiminto •Parempi näkyvyys •Käytön tuki •Kansallinen yhteisluettelo – paikalliset tietokannat yksinkertaisempia

11 Indeksit Asiakasliittymä Paikalliset räätälöitävät käyttöliittymät (voidaan integroida kirjaston web-sivulle) Vaihe 1 Digi-arkistot (julkaisu- arkistot, Digitalia) MetaLib - Monihaku SFX-linkitys koko- teksteihin (artikkelit ja e-kirjat) Taustajärjestelmät Omistetut aineistot Lisensioidut e-aineistot Muut järjestelmät (oppimis- ympäristöt) ArkistotMuseot Haravointi Paikalliset kirjasto- järjestelmät

12 Kirjastot Arkistot Museot Av-arkistot Kansallisen digitaalisen kirjaston infrastruktuuri Taustajärjestelmät Yhteinen asiakasliittymä (viitetietoa ja/tai kokoteksti) Käyttäjäntunnistus Haravointi Maksujärjestelmät Tutkimuksen infrastruktuurit Kysy- palvelu Ontologiapalvelut Konversio 1Konversio 2Konversio 3Konversio 4 Pitkäaikaissäilytysjärjestelmä (tekninen metadata ja dokumentit)

13 MARC 21 yleisten kirjastojen tietokantoihin •Järjestelmäntoimittajat keskeisessä roolissa konversioiden teossa •KK: –FINMARC-MARC 21 –konversio-ohjelman tarkistaminen, formaatin ylläpito ja sisällöllinen neuvonta, yhteistyön koordinointi –maksuttomat peruskoulutukset 2009-2010, 2-3 koulutusta eri puolilla maata

14 MARC 21 tilannekatsaus •MARC 21 –formaatin suomennokset: bibliografiset, auktoriteetti- ja varastotietueet •Yhteys formaatin ylläpitäjiin (Kongressin kirjasto): mm. suomalaiset kenttäehdotukset, suomalaiset luokituskoodit •MARC21-Fin -> MARC 21 – konversion suunnittelu ja toteuttaminen •Koulutukset ja ohjeistukset kirjastoverkolle ja erityisesti Voyager -kirjastoille •Suomennosten päivittäminen ja ylläpito •Sovellusohjeiden päivittäminen ja ylläpito •Jatkuva yhteys formaatin ylläpitäjiin •Maksullisia täsmäkoulutuksia •Osallistuminen yleisten kirjastojen formaatinvaihdokseen

15 Mahdollisuuksia •Tarkoituksenmukainen työnjako kansallisella tasolla nykyisissä ja uusissa palveluissa •Järjestelmäarkkitehtuurin muutos –Asiakaslähtöisyys –Toimintatapojen tarkistus –Tehokkuus •Osaamisen jakaminen ja kehittäminen


Lataa ppt "Järjestelmäarkkitehtuurin kehittäminen OPM 30.1.2009 Kristiina Hormia-Poutanen."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google