Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

UUSI ARKKITEHTUURI – PAREMMAT PALVELUT KDK: asiakasliittymähanke 9. 5

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "UUSI ARKKITEHTUURI – PAREMMAT PALVELUT KDK: asiakasliittymähanke 9. 5"— Esityksen transkriptio:

1 UUSI ARKKITEHTUURI – PAREMMAT PALVELUT KDK: asiakasliittymähanke 9. 5
UUSI ARKKITEHTUURI – PAREMMAT PALVELUT KDK: asiakasliittymähanke Ari Rouvari

2 SISÄLLYS Taustaa Digitaalisen kirjaston määritelmä
Tietohallintotoimenpideohjelma Tavoitteet Arkkitehtuurí ja tiedonhaun tekninen infrastruktuuri Asiakasliittymä

3 Digitaalisen kirjaston määritelmä 07
Digitaalinen kirjasto edistää tiedon ja kulttuuriperinnön saatavuutta verkossa. Digitaalinen kirjasto tuottaa ja kerää, hallinnoi sekä säilyttää digitaalisia sisältöjä ja tarjoaa niistä palveluita asiakaslähtöisesti, suunnitelmallisesti ja laadultaan mitattavasti. Sisältöjen tuottamiseen ja keräämiseen kuuluvat digitointi, hankinta ja lisensiointi. Hallinnointi sisältää järjestelmät, kuvailun, käyttöön asettamisen ja käyttöoikeuksien hallinnan. Säilyttäminen tarkoittaa aineiston käytettävyyden varmistamista pitkällä aikavälillä. Asiakaslähtöisyys on palvelujen toiminnallista suunnittelua asiakkaiden tarpeiden ja jatkuvan vuorovaikutteisuuden pohjalta.

4 DIGITAALISEN KIRJASTON PALVELUT KÄYTTÄJILLE
Kansalliskirjasto K ä y t t ä j ä t Asiakasorganisaatiot Sosiaaliset verkkoym- päristöt Oppimis- ja tutkimus- ympäristöt Asiakasorg käyttö- liittymät Yleiset hakukoneet Muut väylät Tarjoaa aineistot käyttöön Digitoidut aineistot Julkaisu- arkistot Lisenssi- aineistot Vapaat aineistot Arvioi tarpeen ja laadun S i s ä l l ö t

5 K i r j a s t o t H a l l i t s e e s i s ä l t ö j ä S i s ä l l ö t
DIGITAALISEN KIRJASTON PALVELUT KIRJASTOILLE Vaikuttavuuden arviointi K i r j a s t o t Koordinointi, tuki, ohjeistus, koulutus ja viestintä Palvelee omia käyttäjiä Kansallinen yhteistyö H a l l i t s e e s i s ä l t ö j ä Ohjelmistot ja laitteistot Tuotanto Lisensiointi Digitointi Kuvailu Pitkäaikaissäilytys Standardit ja säännöt S i s ä l l ö t Viitetiedot Dokumentit

6 Tietohallintotoimenpideohjelma
Asiakasliittymä Pitkäaikaissäilytysjärjestelmä Kansallinen yhteisluettelo > Digitoinnin tuotannonohjaus Konsortiot (selvitys … mahdollinen yhdistäminen) Osaaminen ja toimintatavat (selvitys )

7 Nykyiset haasteet Monta käyttöliittymää
Vaikeakäyttöisyys (kirjastonhoitajalähtöisyys, tekniiikka) Nelli Voyager Hitaus (monihaku viitetietokantoihin) Palvelukokonaisuus epäselvä (KVP:n asiakaskysely 6% ja 30 %) Organisaatiolähtöisyys

8 Tavoitteet Kirjastojärjestelmien ja portaalien yhdistäminen
Asiakasliittymä kaikkiin palveluihin Käytettävyys - helppo ja nopea Integroitavuus Räätälöitävyys (asiakkuudet) Taloudellisuus ja työnjako (palvelimet, sovellukset) Muistiorganisaatioiden yhteistyön lisääminen Tutkimus- ja viestintäinfrastruktuurin kehittäminen Eurooppalainen tiedonhaun ja viestinnän infrastruktuuri

9 Digitaalisten kirjastopalveluiden arkkitehtuuri
Nykytila ja haasteet NELLI-portaalit Asiakasliittymä Paikalliset kirjasto-järjestelmät Museot ja arkistot Digi-arkistot (julkaisu-arkistot, Digitalia) Digi-arkistot (julkaisu-arkistot, Digitalia) Muut järjestelmät (oppimis-ympäristöt) MetaLib - Monihaku SFX-linkitys koko-teksteihin (artikkelit ja e-kirjat) Taustajärjestelmät Omistetut aineistot Lisensioidut e-aineistot

10 Ratkaisu: uusi arkkitehtuuri
Käyttöliittymä ja taustajärjestelmät erilleen Osaksi tutkimuksen infrastruktuuria Asiakasliittymä korvaa erilliset käyttöliittymät (Arkisto- ja kirjastojärjestelmät, portaalit, julkaisuarkistot, PAS…) Asiakasliittymä: yksi installaatio monta näkymää Asiakasliittymä: indeksit korvaavat onlinehaut Taustajärjestelmät piilotetaan

11 Digitaalisten kirjastopalveluiden arkkitehtuuri
Vaihe 1 Paikalliset räätälöitävät käyttöliittymät (voidaan integroida kirjaston web-sivulle) Asiakasliittymä Indeksit Haravointi Paikalliset kirjasto-järjestelmät Museot ja arkistot Digi-arkistot (julkaisu-arkistot, Digitalia) Digi-arkistot (julkaisu-arkistot, Digitalia) Muut järjestelmät (oppimis-ympäristöt) MetaLib - Monihaku SFX-linkitys koko-teksteihin (artikkelit ja e-kirjat) Taustajärjestelmät Omistetut aineistot Lisensioidut e-aineistot

12 Digitaalisten kirjastopalveluiden arkkitehtuuri
Vaihe 2 Vaihe 3 Paikalliset räätälöitävät käyttöliittymät (voidaan integroida kirjaston web-sivulle) Asiakasliittymä Indeksit Haravointi Yhteinen kansallinen kirjasto-järjestelmä Kansallinen Yhteis- luettelo Museot ja arkistot Digi-arkistot (julkaisu-arkistot, Digitalia) Muut järjestelmät (oppimis-ympäristöt) MetaLib - Monihaku SFX-linkitys koko-teksteihin (artikkelit ja e-kirjat) Paikalliset kirjasto-järjestelmät Taustajärjestelmät Omistetut aineistot Lisensioidut e-aineistot

13 Asiakasliittymän aikataulutus
Valmisteluvaihe Tahtotilan saavuttaminen Ideoiden kehittely,suunnittelu Järjestelmien esittely (Arena, Endeca, Encore, Primo,Summa) Pilottivaihe Järjestelmän valinta Pilottivaihe (eri sektorien kirjastoja yksi museo ja yksi arkisto) Rajapintatyö Koulutussuunnitelma Tuotantoon Laajempi ohjelmistolisenssi Laitteiston laajennus Europeana

14 Mahdollisuudet ja haasteet
Selkeä työnjako (palvelimet, sovellukset, palvelut) Panostus kehittämiseen (sovellukset ja palvelut) Yhteistyö yli organisaatio- ja sektorirajojen Taloudellisuus ja tehokkuus = paremmat palvelut Kansallinen ja eurooppalainen infrastruktuuri Pystytäänkö vastaamaan paikallisiin erikoistarpeisiin Keskitetty voi olla kankea (onnistuminen yhteistyössä) Päätöksenteon joustavuus (organisaatio-, sektori- ja toimialarajat

15 Kiitos

16 Digitaalisten kirjastopalveluiden arkkitehtuuri
Nykyinen työnjako Järjestelmätoimittajat Kansalliskirjasto Kirjastot Sovellusten kehittäminen CSC- Tieteen tietotekniikan keskus Infrastruktuuri Sovellusten ylläpito palvelujen kehittäminen sovellusten tunteminen palveluiden kehittäminen palveluiden räätälöinti integrointi asiakkaiden tarpeiden tuntemus palvelimen ylläpito OS sovellukset

17 Kansallinen kirjastojärjestelmä: Nykytila ja skenaariot
Linnea2 Yhteistietokannat Kirjastotietokannat AMKIT Muut Erikoiskirjastot (PrettyLib, Origo… Yleiset kirjastot

18 Useita keskitettyjä ja paikallisia järjestelmiä
Yksi kirjastojärjestelmä yliopistoille, AMKeille ja osalle erikoiskirjastoja Yleisillä kirjastoilla keskitetty järjestelmä ja useita muita (mahd. keskitetysti ylläpidettäviä) Kansallinen yhteisluettelo yhteinen molemmille Ei tiukkaa sektorirajausta, mukaantulo asteittain Tieteelliset kirjastot Yleiset kirjastot Kansallinen yhteisluettelo Erikoiskirjastot Yleiset kirjastot Erikoiskirjastot Erikoiskirjastot

19 Useita keskitettyjä järjestelmiä
Yksi kirjastojärjestelmä yliopistoille, AMKeille ja erikoiskirjastoille Yleisillä kirjastoilla useita järjestelmiä (mahd. keskitetysti ylläpidettäviä) Kansallinen yhteisluettelo yhteinen molemmille Ei välttämättä tiukkaa sektorirajausta, mukaantulo asteittain Tieteelliset kirjastot Yleiset kirjastot Kansallinen yhteisluettelo

20 Tieteelliset kirjastot Kansallinen yhteisluettelo
Kaksi järjestelmää Yksi kirjastojärjestelmä yliopistoille, AMKeille ja erikoiskirjastoille Yksi kirjastojärjestelmä yleisille kirjastoille Kansallinen yhteisluettelo yhteinen molemmille Ei tiukkaa sektorirajausta, mukaantulo asteittain Tieteelliset kirjastot Yleiset kirjastot Kansallinen yhteisluettelo

21 Yksi yhteinen järjestelmä
Yhteinen kirjastojärjestelmä kaikille Kansallinen yhteisluettelo Mukaan asteittain Kirjastojärjestelmä Kansallinen yhteisluettelo

22 Muistiorganisaatioiden järjestelmäarkkitehtuuriluonnos
Asiakasliittymä (viitetietoa ja/tai kokoteksti) Konversio 1 Konversio 2 Konversio 3 Konversio 4 Taustajärjestelmät Kansallis- kirjasto Kansallis- arkisto Suomen elokuva-arkisto Museovirasto Konversio 1 Konversio 2 Konversio 3 Konversio 4 Pitkäaikaissäilytysjärjestelmä (tekninen metadata ja dokumentit)


Lataa ppt "UUSI ARKKITEHTUURI – PAREMMAT PALVELUT KDK: asiakasliittymähanke 9. 5"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google