Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Kansallinen digitaalinen kirjasto

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Kansallinen digitaalinen kirjasto"— Esityksen transkriptio:

1 Kansallinen digitaalinen kirjasto
Päivi Kytömäki Ylikirjastonhoitaja Kirjastojen tulevaisuusseminaari Kajaani

2 Kansallinen digitaalinen kirjasto –hankkeen tausta (opm)
Kansalliset linjaukset velvoittavat kirjastojen, arkistojen ja museoiden tietovarantojen digitoinnin edistämiseen sekä niiden verkkosaatavuuden ja pitkäaikaissäilytyksen parantamiseen Kansallinen tietoyhteiskuntastrategia Hallitusohjelma Valtioneuvoston periaatepäätös kansallisen tietoyhteiskuntapolitiikan tavoitteista 2007–2011: perustetaan kansallinen digitaalinen kirjasto digitoimalla ja siirtämällä verkkoon museoiden, arkistojen ja kirjastojen keskeiset digitaalisessa muodossa olevat kulttuuriaineistot laaditaan ja toimeenpannaan kansallinen digitointistrategia vahvistetaan ja laajennetaan Kansalliskirjaston digitointitoimintaa Arjen tietoyhteiskunta –toimintaohjelma 2007–2011: Kansallinen digitaalinen kirjasto -hanke

3 Kansallinen digitaalinen kirjasto –hankkeen tausta (opm)
Digitaalisessa muodossa olevien kulttuuriaineistojen sekä tieteellisen tiedon merkitys on kasvanut Euroopan unionin toiminnassa 2005: Komission tietoyhteiskuntapolitiikkaa linjaava i2010-strategia 2005 ja 2007: Digitaaliset kirjastot -aloite: kulttuuriaineistojen ja tieteellisen tiedon digitointi, sähköinen saatavuus ja pitkäaikaissäilytys 2006: Neuvoston päätelmät kulttuuriaineiston digitoinnista ja sähköisestä saatavuudesta sekä digitaalisesta säilyttämisestä 2007: Neuvoston päätelmät digitaalisessa muodossa olevan tieteellisen tiedon saatavuudesta, levittämisestä sekä säilyttämisestä

4 Kansalliset velvoitteet Euroopan unionin kokonaisuudessa (opm)
Vahvistetaan digitointia ja digitaalista säilyttämistä koskevia kansallisia strategioita ja tavoitteita Lujitetaan jäsenvaltioiden sisäistä ja niiden välistä koordinointia Osallistutaan Euroopan digitaalisen kirjaston perustamiseen: yhteinen monikielinen palvelu, jonka kautta kaikentyyppiset kirjastojen, arkistojen ja museoiden kulttuuriaineistot ovat haettavissa hakupalveluun yhdistetään sekä kansallisesti että EU-tasolla ylläpidettyjä digitaalisten kulttuuriaineistojen kokonaisuuksia toiminnassa 2011 / 2012

5 Kansallinen digitaalinen kirjasto 2008−2011 (opm)
opetusministeriön kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopolitiikan osaston sekä koulutus- ja tiedepolitiikan osaston yhteishanke Suomen osuus Euroopan digitaalisessa kirjastossa Päätavoitteet kirjastojen, arkistojen ja museoiden keskeisten tietovarantojen saatavuuden ja käytettävyyden edistäminen tietoverkoissa sähköisten kulttuuriperintöaineistojen pitkäaikaissäilytysratkaisujen kehittäminen Painopisteet yhteinen hakupalvelu kirjastoille, arkistoille ja museoille kirjastojen, arkistojen ja museoiden keskeisten aineistojen digitointi ja liittäminen hakupalveluun (ei rahoiteta hankerahasta) sähköisten kulttuuriperintöaineistojen pitkäaikaissäilytysratkaisun kehittäminen osaamisen lisääminen

6 Kansallinen digitaalinen kirjasto –hankkeen hyödyt (opm)
vähentää digitoinnin sekä sähköisten aineistojen hallinnan, jakelun ja säilyttämisen päällekkäisiä kustannuksia kirjastoissa, arkistoissa ja museoissa parantaa prosessien yhteentoimivuutta, hallittavuutta ja tehokkuutta lisää sähköisten tietovarantojen saatavuutta ja helpottaa niiden käyttöä säilyttää sähköisten kulttuuriperintöaineistojen potentiaalin opetuksen, tutkimuksen, luovan toiminnan ja yleisen tiedonsaannin sekä elinkeinotoiminnan lähteenä pitkälle tulevaisuuteen

7 Nykytila ja haasteet Taustajärjestelmät Asiakasliittymä
NELLI-portaalit Asiakasliittymä Paikalliset kirjasto-järjestelmät Museot ja arkistot Digi-arkistot (julkaisu-arkistot, Digitalia) Digi-arkistot (julkaisu-arkistot, Digitalia) Muut järjestelmät (oppimis-ympäristöt) MetaLib - Monihaku SFX-linkitys koko-teksteihin (artikkelit ja e-kirjat) Taustajärjestelmät Omistetut aineistot Lisensioidut e-aineistot

8 Ratkaisu: uusi arkkitehtuuri
Käyttöliittymä ja taustajärjestelmät erilleen Osaksi tutkimuksen infrastruktuuria Asiakasliittymä korvaa erilliset käyttöliittymät (Arkisto- ja kirjastojärjestelmät, portaalit, julkaisuarkistot, PAS…) Asiakasliittymä: yksi installaatio monta näkymää Asiakasliittymä: indeksit korvaavat onlinehaut Taustajärjestelmät piilotetaan

9 Kansallinen digitaalinen kirjasto –hankkeen rahoitus (opm)
Opetusministeriön kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopolitiikan osasto sekä koulutus- ja tiedepolitiikan osasto suuntaavat KDK -hankkeen molemmille osastoille yht. toimenpidekokonaisuuksiin 5,1 milj. € vv. 2008−2011. Tämä rahoitus kohdennetaan: yhteisen asiakasliittymän tuottamiseen pitkäaikaissäilytysratkaisun kehittämiseen kansainväliseen yhteistoimintaan tekijänoikeusratkaisujen kehittämiseen viestintään, koulutukseen ja hallinnointiin. Lisäksi molemmat osastot edistävät omilla toimialoillaan KDK -hankkeen tavoitteiden saavuttamista erityisesti digitointiin suunnatulla erillisrahoituksella ja tulosohjauksen keinoin.

10 Kansallinen digitaalinen kirjasto: kehittämisorganisaatio
Seurantaryhmä Ohjausryhmä Saatavuusjaosto Tekninen asiantuntijaryhmä Pitkäaikaissäilytysjaosto Työryhmät Työryhmät Työryhmät Työryhmät Työryhmät

11 Kansallinen digitaalinen kirjasto Oppilaitoskirjastot
Kunnalliset arkistot, muut julkishallinnolliset arkistot sekä muut arkistot Kansallinen audiovisuaalinen arkisto Yleiset kirjastot Kansalliskirjasto Lakisääteistä valtionapua saavat ja muut yksityisarkistot Kansallinen digitaalinen kirjasto Erikoiskirjastot Korkeakoulukirjastot Kansallisarkisto + maakunta-arkistot = Arkistolaitos Luonnontieteellinen keskusmuseo Museovirasto/ Suomen kansallismuseo Valtion taidemuseo Maakuntamuseot Valtakunnalliset erikoismuseot Aluetaidemuseot Muut museot

12 Kansallinen digitaalinen kirjasto -hankeaikataulu

13 Kansallinen digitaalinen kirjasto - lisätietoja
/ kulttuuri / kulttuuripolitiikka / linjaukset, ohjelmat ja hankkeet Minna Karvonen Pääsihteeri / Kansallinen digitaalinen kirjasto Puh. (09)

14 KDK:n JÄRJESTELMÄARKKITEHTUURI
Käyttäjät haku haku Europeana ja muut ulkoiset järjestelmät metadata metadata Kansallinen asiakasliittymä Kansallinen pitkäaikaissäilytysjärjestelmä metadata objektien haku jakelu- paketit objektien haku metadata luovutuspaketit (objekti + metadata) Taustajärjestelmät rajoitetut aineistot rajoittamattomat aineistot kirjasto-, arkisto- ja museojärjestelmät sekä muut järjestelmät

15 Asiakasliittymä Taustajärjestelmät
Paikalliset räätälöitävät käyttöliittymät (voidaan integroida organisaation sivulle) Asiakasliittymä Haravointi indekseihin Kirjasto- järjestelmät Museot Digitaaliset arkistot Muut järjestelmät (mm. oppimis- ympäristöt) MetaLib monihaku SFX -linkitys koko- teksteihin Taustajärjestelmät Omistetut aineistot Lisensioidut e-aineistot

16 Metadatan haravointi asiakasliittymään (AR)
Taustajärjestelmät Rajapinta Haravointi Rajapinta METADATAINDEKSI Haravointi Metadatan normalisointi Haravointi Haravointi Rajapinta Rajapinta

17 Dokumentin katsominen (AR)
? Asiakasliittymä Taustajärjestelmä Haku asiakasliittymän omasta indeksistä Jäsennelty hakutulos Nouto taustajärjestelmä Asiakasliittymä taustajärjestelmä Haku indeksistä -> järjestetty hakutulos -> Dokumentin katsominen (taustajärjestelmässä/linkitys ) Haluaa ostaa kuvan -> Valitsee sen asiakasliittymässä -> palvelupyyntö/kuvatilaus taustajärjestelmään ->maksujärjestelmä -> asiakas maksaa ja saa kuvan spostiin Pitääkö pilkkoa haku- ja noutoprosesseihin?? Käyttäjä etsii tietoa määrätystä aiheesta, eteneminen taustajärjestelmistä on indeksoitu metadata ja linkit digitaaliseen objektiin asiakasliittymän yhteiseen indeksiin asiakas tekee haun asiakaslittymän käyttöliittymän kautta. Käyttöliittymä tarjoaa indeksin sisällön käyttöön kansallisen näkymän ja/tai organisaation itsensä määrittelemän näkymän kautta haku kohdistuu indeksiin hakua tarkennetaan käyttöliittymän työkaluilla haku voidaan tallentaa seuraavaa käytöä varten käyttäjä voi tallentaa uutuuseurannnan käyttäjä voi tallentaa viitteet asiakasliittymän tarjoaman rajapinnan kautta viitteidenhallintajärjestelmiin Näyttö asiakasliittymässä

18 Dokumentin tilaaminen (AR)
Asiakasliittymä Taustajärjestelmä Saa tiedot kuvan saatavuudesta Tilaa kuvan Ohjataan verkkomaksu-palveluun Asiakasliittymä taustajärjestelmä Haku indeksistä -> järjestetty hakutulos -> Dokumentin katsominen (taustajärjestelmässä/linkitys ) Haluaa ostaa kuvan -> Valitsee sen asiakasliittymässä -> palvelupyyntö/kuvatilaus taustajärjestelmään ->maksujärjestelmä -> asiakas maksaa ja saa kuvan spostiin Pitääkö pilkkoa haku- ja noutoprosesseihin?? Käyttäjä etsii tietoa määrätystä aiheesta, eteneminen taustajärjestelmistä on indeksoitu metadata ja linkit digitaaliseen objektiin asiakasliittymän yhteiseen indeksiin asiakas tekee haun asiakaslittymän käyttöliittymän kautta. Käyttöliittymä tarjoaa indeksin sisällön käyttöön kansallisen näkymän ja/tai organisaation itsensä määrittelemän näkymän kautta haku kohdistuu indeksiin hakua tarkennetaan käyttöliittymän työkaluilla haku voidaan tallentaa seuraavaa käytöä varten käyttäjä voi tallentaa uutuuseurannnan käyttäjä voi tallentaa viitteet asiakasliittymän tarjoaman rajapinnan kautta viitteidenhallintajärjestelmiin Kuittaus maksusta Saa Korkearesoluutiokuvan käyttöoikeuden

19 Asiakasliittymän palvelut (Ari Rouvarin mukaan)
Käyttöliittymät ja käyttötavat Käyttäjän tunnistus Hakupalvelut Hakutulosten käsittely Asiakasliittymän tuottamat muut palvelut 6. Asiakasliittymään integroitavat palvelut 7. Asiakasliittymään kytkettävät ulkoiset palvelut 8. Asiakasliittymässä tuotettu metadata 9. Tilastot

20 Käyttöliittymän aikataulu: Hankinta, pilotointi ja käyttöönotto
Vaatimusmäärittelyt Q1-Q2/2009 Riskianalyysi Q3-Q4/2009 Ohjelmiston hankinta Q2/2009- Q1/2010 Pilottivaihe Q2-Q3/2010 Pilotin evaluointi Q4/2010 Käyttöönottovaihe Q1/2011 -> Tuotantoon Q2/2011->

21 Asiakasliittymän hankinnassa neuvottelumenettely
Hankintailmoitus 9/2009 Osallistumishakemukset Osallistujien valinta 3-4 Neuvottelut osallistujien kanssa 12/2009 Lopullinen tarjouspyyntö Tarjousvertailu Hankintapäätös 3/2010 Sopimus ja allekirjoitus 4/2010

22 Pilotointiorganisaatioiden kriteerit
Organisaatiolla on käytössä monen organisaation käyttämä taustajärjestelmä museo, jolla Musketti käytössä taidemuseo, jolla Muusa käytössä Arkistolaitoksen Vakka yleinen kirjasto (Axiellin järjestelmä) tieteellinen kirjasto (Voyager) yhteisluettelo (Aleph) Pilottiorganisaatio voi osoittaa pilotointin virkatyötä vähintään 2 htkk:n verran ? Pilottiorganisaatio osoittaa pilottihankeeseen oman järjestelmän hyvää tuntemusta ja teknistä osaamista

23 Pilotoitavat asiat Muiden palveluiden integroiminen
kirjastojen itsepalvelutoiminnot (esim. varaus, uusiminen, saatavuus, kaukopalvelu) museoiden kuva- ja muut tilaukset (ostoskori) arkistolaitoksen isoisäpaketti yms. verkkomaksaminen Autentikointi Monihaun integroiminen Ulkoisten palveluiden hyödyntäminen Rajapintojen rakentaminen Metatietojen haravointi Normalisointi Hakujen toimivuus Hakutulosten järjestäminen ja esittäminen Käyttöliittymät asiakaskäyttöliittymän toimivuus asiakaskäyttöliittymien räätälöinnin testaus hallintaliittymä Käytettävyys

24 Pilotoinnin evaluointi
Järjestelmän toimivuus ja soveltuvuus Päätös jatkotoimenpiteistä Laitteistosuunnittelu CSC:n kanssa Palveluyksikön (asiakasliittymä) ja asiakasorganisaatioiden välisen työnjaon tarkentaminen Paikallisesti vaadittavan työn ja osaamistarpeen arviointi Koulutustarpeen evaluointi

25 Riskien tunnistaminen (tarkentuu)
Laaja hanke Elinkaariajattelu Erilainen metadata Yhteistyö taustajärjestelmien toimittajien kanssa Yhteistyö asiakkaiden kanssa Käytettävyys - asiakaskunta on laaja Käyttäjien epärealistiset odotukset Asiakkaiden odotukset Kustannukset

26 Asiakasliittymän tuotantovaihe
Palveluyksikön tehtävät ja vastuut Palvelimen ylläpidon tehtävät (CSC) Järjestelmän toimittajan tehtävät ja vastuut Asiakkaiden tehtävät

27 a-asiakkaat (räätälöivät itse):
Käyttöliittymän räätälöinti Aineistojen asentaminen (rajapinnat tekee kuitenkin palveluyksikkö) Tarjottavien palveluiden valinta Osallistuminen palveluiden kehittämiseen yhdessä A-toimiston kanssa Loppukäyttäjien koulutus Markkinointi ja tiedotus loppukäyttäjille Virheraportointi palveluyksikölle b-asiakkaat (avaimet käteen): Aineistojen valitseminen Tarjottavien palveluiden valinta Osallistuminen palveluiden kehittämiseen yhdessä A-toimiston kanssa Loppukäyttäjien koulutus Markkinointi tiedotus loppukäyttäjille Virheraportointi palveluyksikölle

28 Pitkäaikaissäilytys (PAS)
Erittäin haasteellinen Harvoja toiminnallisia ratkaisuja ja järjestelmiä maailmalla Keskeistä miten nykyinen aineisto muutetaan luovutuspaketiksi ja miten niistä muodostetaan säilytyspaketteja (tietopakettien rakenteiden määrittely) Vaativuusmääritelmät ja etenemissuunnitelma tekeillä

29 Pitkäaikaissäilytysjärjestelmän suunnitelma valmis v. 2010
Suunniteltavan järjestelmän pitää: - säilyttää pysyvästi tai hyvin pitkäaikaisesti sähköiset kulttuuriperintöaineistot, jotka on velvoite säilyttää päätetään säilyttää - säilyttää aineistot eheinä, ymmärrettävinä ja saatavilla - hallita riskit useampi kuin yksi tallennusmediatyyppi (kiintolevy, nauha, optiset levyt) automaattinen informaation eheyden tarkistus ja virheiden korjaus turvalliset tila- ja verkkoratkaisut järjestelmän toiminnan jatkuva valvonta kopioiden hajautus maantieteellisesti eri paikkoihin Mitä tapahtuisi ilman pitkäaikaissäilytystä? Järjestelmän puuttuessa sähköisiä aineistoja rapautuu ja tuhoutuu kiihtyvällä tahdilla. Pitkäaikaissäilytysjärjestelmän toteuttaminen pyritään aloittamaan lähivuosina.

30 KDK-hankkeen mahdollisuudet
Selkeä työnjako (palvelimet, sovellukset, palvelut) Panostus kehittämiseen (sovellukset ja palvelut) Yhteistyö yli organisaatio- ja sektorirajojen Taloudellisuus ja tehokkuus = paremmat palvelut Kansallinen ja eurooppalainen infrastruktuuri Pystytäänkö vastaamaan paikallisiin erikoistarpeisiin Keskitetty voi olla kankea (yhteistyön onnistuminen) Päätöksenteon joustavuus (organisaatio-, sektori- ja toimialarajat)

31 Mitä tapahtuu seuraavaksi?
Kansallisen digitaalisen kirjaston ulkoiset verkkosivut avautuvat kesäkuussa 2009 Kokonaisarkkitehtuuri valmistuu syksyllä 2009 Käyttäjä- ja käytettävyysnäkökulmaa vahvistetaan hankkeessa Pitkäaikaissäilytystä pilotoidaan Asiakasliittymää pilotoidaan keväällä 2010 Koulutustilaisuuksia järjestetään erit. kokonaisarkkitehtuurin ydinkohdissa: mm. standardit Vuodesta 2012 alkavan ylläpitovaiheen rahoitus- ja hallinnointimallin rakentamisessa edetään rinnan asiakaslähtöisille palvelukokonaisuuksille valtiovarainministeriön johdolla laadittavien julkishallinnon hallinnointimallien muotoutumisen kanssa

32 KDK-hankkeen materiaali
Kiitos Minna Karvoselle ja Ari Rouvarille valmiista kalvoesityksistä, joita olen sopivasti sekoittaen käyttänyt!


Lataa ppt "Kansallinen digitaalinen kirjasto"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google