Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Oivaltamisen iloa © 2014 www.tamk.fi Mitä seurasi tietojen yhteentoimivuuden toteuttamisesta? 28.3.2014 Matti Hartikainen Tietohallintojohtaja.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Oivaltamisen iloa © 2014 www.tamk.fi Mitä seurasi tietojen yhteentoimivuuden toteuttamisesta? 28.3.2014 Matti Hartikainen Tietohallintojohtaja."— Esityksen transkriptio:

1 Oivaltamisen iloa © 2014 www.tamk.fi Mitä seurasi tietojen yhteentoimivuuden toteuttamisesta? 28.3.2014 Matti Hartikainen Tietohallintojohtaja

2 TAMK lyhyesti Suomen toiseksi suurin ammattikorkeakoulu • uusi toimilupa 1.1.2014 • 6 koulutusalaa • 17 tutkintonimikettä • 10 000 opiskelijaa • 2500 aloittavaa tutkinto-opiskelijaa vuosittain • henkilöstöä 800 • 1000 vierailevaa luennoitsijaa vuodessa • Suomen vetovoimaisin amk • keskimäärin 6 ensisijaista hakijaa aloituspaikkaa kohden

3 Aiheet tänään • Tiedon laadusta toiminnan kehittämiseen • Yhteistyö on yhteentoimivuuden edellytys • ”Hartikaisen portaali” • Muutosta tarvitaan

4 Tiedon laadusta toiminnan kehittämiseen • tietojen päivittäinen päivittäminen tietovarantoon on muuttanut täysin korkeakoulujen toiminnan • lähdetiedot on korjattu tietojärjestelmiin • vuorokauden ajon jälkeen saadaan virhelista, jossa esim. opiskelijanumeron perusteella siirretään asia korjattavaksi heti asianomaiselle henkilölle asianomaiseen yksikköön • jatkuvana laatutyönä ja organisaation oppimisena tietosisältö paranee koko ajan ja prosessien sekä toimintatapojen kehittyessä • organisaation muuttuminen tietohallinnosta liiketoiminnan tueksi ja kumppaniksi Vanhojen syntien korjaaminen • Tietovaranto vaatii yhtenäistä tietoa • Virtayhteensopivuusohjeisto Vanhojen syntien korjaaminen • Tietovaranto vaatii yhtenäistä tietoa • Virtayhteensopivuusohjeisto

5 Yhteistyö on yhteentoimivuuden edellytys •Raketti/TIEHA: yhteentoimivuutta ei voi toteuttaa ilman yhteentoimivia rakenteita ja henkilöitä, yhteistyötä ja yhteistyöhalua •”Oma raha” tekee päätöksenteon, sitoutumisen ja vastuullisuuden välttämättömäksi oletusarvoksi •Ratkaisuja et tehdä kuitenkaan vain ”omaan käyttöön”

6 Toimintaympäristön muutos •toimintaympäristöstä tulee yhä enemmän vaikutuksia, jotka on pakko sisäistää •projekteja on ohjattava paljon tarkemmin, tunnistettava omistaja ja rahoittajalähteet •projektitoiminnan päätöksenteon merkitys! •vuosisyklin taloussuunnittelu ei enää riitä, vaan on pystyttävä myös vuoden sisällä reagoimaan ja tekemään muutoksia •kokonaisarkkitehtuurin työkaluilla hallitaan toimintaympäristön muutosta •yhteistyössä korkeakoululaitoksen tasolla

7 Tietohallinnon työskentelytapa •muutostilanteessa kaikkea ei ryhdytä enää selvittämään omassa kopissa itse vaan, lähdetään ulos ja kysytään muilta, erityisesti naapurikorkeakouluista, verkostoista, yhteisistä rakenteista ja tutuilta •unohdetaan konsultti ainakin alkuvaiheessa •tilannekuvaa tehdään kahdesta suunnasta, asiantuntijatasolla osallistumalla (esim. Synergiaryhmä) ja johtotasolla (esim. ohjausryhmät). •tilannekuva perustuu kokonaistason kuvaan ja asiantuntijoiden yksityiskohtaiseen tietoon ja näiden tietojen yhdistämiseen.

8 Miten korkeakoulukortti elää jatkossa? •Täytyisi pitää yllä elävänä paikkana ja tietolähteenä yhteistyölle •TIEHAn ja Virta-projektin sivuvaikutukena •Kehittynyt kyky tarkastella asioita kokonaistasolla liikennevaloluetteloina ja tarvittaessa pureutua asiantuntijatasolle yksityiskohtiin –VIRTA-projektin liikennevalot ja niiden alla olevat korkeakoulukohtaiset yksityiskohtaiset tiedot

9 ”Hartikaisen portaali” •tavoitteena neljännesvuosi- tai kuukausiseuranta omista ja muista korkeakouluista valtakunnallisen tietovarannon pohjalta • rahoitusennuste tuleville vuosille •uuden rahoitusmallin myötä ennustettavuus on hyvin mielenkiintoinen kokonaisuus –indikaattorien vaikutus suhteellinen muiden korkeakoulujen tilanteeseen •luotetaan siihen, että tieto on oikein, kun se tietovarantoon tallennetaan

10 Muutosta tarvitaan •uudet opiskelijasukupolvet vaativat uudenlaisia palveluita, ei vain it-välineitä •opettajuudesta uusopettajuuteen •muutos voi olla yhteisen alustan ja sovellusten ja ympäristön tuottaminen yhdessä •muutos mahdollistaa kilpailun opiskelijoista opetuksen laadulla ja sisällöllä eikä opetuksen ulkopuolisilla puitteilla. •kansallinen palveluväylä: 99% sisällön ja toiminnan kehittämistä! •korkeakoulujen tulee liittyä palveluväylään ensimmäisenä, koska meillä on sekä tietoa muille toimijoille että tarvetta käyttää muiden tietoa

11 Miksi? • Raketti ja Virta-projekti ovat malli muille ministeriöille, virastoille ja laitoksille siitä, miten yhteistyöllä voidaan saada aikaan • kestäviä ratkaisuja • win-win-tilanteen osapuolten kesken • läpinäkyvyyttä julkishallintoon


Lataa ppt "Oivaltamisen iloa © 2014 www.tamk.fi Mitä seurasi tietojen yhteentoimivuuden toteuttamisesta? 28.3.2014 Matti Hartikainen Tietohallintojohtaja."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google