Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Korkeakoulujen opetuksen ja oppimisen digitaalisen tuen hankkeet.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Korkeakoulujen opetuksen ja oppimisen digitaalisen tuen hankkeet."— Esityksen transkriptio:

1 Korkeakoulujen opetuksen ja oppimisen digitaalisen tuen hankkeet

2 Korkeakoulujen järjestelmähankkeet ja yhteistyö Nykyisistä järjestelmäpalveluista ei yleensä haluta luopua, vaan niitä halutaan kehittää. Samalla vaaditaan uusia palveluita. –Jatkuva it-kulujen kasvu Lähivuosina korkeakouluilla on taloudellisesti tiukkaa. –Järjestelmäinvestointeja harkitaan tarkkaan ja punnitaan suhteessa korkeakoulujen muihin investointeihin –Järjestelmähankintojen kustannuksia tulisi karsia Yhteistyö järjestelmähankinnoissa on mahdollisuus säästää Vanhoissa järjestelmissä elinkaaret ovat eri vaiheissa ja mahdollisuus järjestelmän vaihtamiseen eri korkeakouluilla eroavat Uusissa hankkeissa yhteistyö on helpompaa AMK-sektorin heikompi taloudellinen tilanne saattaa hankaloittaa heidän osallistumismahdollisuuksiaan yhteistyöhön vrt. Funet J-P Pispa

3 Yhteishankkeet Mukana on ollut vain osa korkeakouluista Jokaisen hankkeen käynnistys on tehty eri tavalla ja jokaisessa on ollut eri ohjausmalli Osassa hankkeista on jääty pois, koska on haluttu tietty toimittaja tai eri aikataulu Käynnissä olevia hankkeita: –Sähköinen tenttiminen –Plagiaatin tunnistus –CRIS (TTY, Aalto, LY) Näidenkin osalta voitaisiin miettiä, voitaisiinko toimintatapoja, prosesseja, tietomalleja ja käsitteitä yhtenäistää jälkikäteen tai niiden kanssa, jotka eivät ole mukana. Esim. CRIS-hankkeen osalta yhteistyö HY:n kanssa on toiminut hienosti. J-P Pispa

4 Tulevia tarpeita Digitaaliset oppimisympäristöt Videotaltioinnin toteutus Opetuksen oppimateriaalien ja videotallenteiden hallinta Digitaalisten aineistojen hakupalvelun Finnan käyttöönotto opetuksen ja tutkimuksen tueksi Korkeakoulujen opiskelun ja opetuksen alueen tietojärjestelmien yhteen toimivuutta sekä tietojen ja käsitteiden yhteismitallisuutta edistävät ratkaisut Kohdealueen palveluarkkitehtuurin ja yhteisen palveluväylän kehittämisen seuranta Korkeakoulujen opiskelun ja opetuksen tukipalveluiden ja hallinnon viitearkkitehtuurin kehittäminen Yhteistyö ministeriön suuntaan esim. opiskelijoiden FTE-laskennan kehittäminen J-P Pispa

5 Yhteistyön muodot Jotta voidaan kehittää yhteisiä järjestelmiä taloudellisesti ja toiminnallisesti järkevästi tarvitaan –Yhtenäiset toimintatavat, prosessit, tietomallit ja käsitteet sekä vakioidut rajapinnat –Liikkeelle lähteminen riittävän ajoissa. Muuten korkeakoulut alkavat kehittää omia ratkaisuitaan –Halu tehdä yhteistyötä –Luottamusta ja toisten osapuolten tuntemista –Toimintamalli yhteistyölle (organisoituminen, rahoitus jne), ettei sitä tarvitse miettiä joka kerta erikseen –Kaikkien ei tarvitse aina olla mukana alusta asti. Myöhemmin liittymiseen olisi jätettävä varaus OKM:n esitys opiskelun ja opetuksen tukipalveluiden ja hallinnon yhteistyön organisoitumisesta on hyvä pohja yhteistyölle J-P Pispa


Lataa ppt "Korkeakoulujen opetuksen ja oppimisen digitaalisen tuen hankkeet."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google