Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Lastensuojelun asiakkaat (kriteeri: lapsen kasvu/kehitys tai terveys vaarassa, välitön ls-tarve) vanhemman/huoltajan päihteiden käyttö (lapsen hoito vaarantuu,

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Lastensuojelun asiakkaat (kriteeri: lapsen kasvu/kehitys tai terveys vaarassa, välitön ls-tarve) vanhemman/huoltajan päihteiden käyttö (lapsen hoito vaarantuu,"— Esityksen transkriptio:

1 Lastensuojelun asiakkaat (kriteeri: lapsen kasvu/kehitys tai terveys vaarassa, välitön ls-tarve)
vanhemman/huoltajan päihteiden käyttö (lapsen hoito vaarantuu, huumeet erityisesti) vanhemman/huoltajan mt-ongelmat (vakava häiriö, mielisairaus, kriisi -> lapsen hoito vaarantuu) vanhemman jaksamattomuus (lapsen hoito vaarantuu) raskaana olevat päihdeongelmaiset hoidon laiminlyönti (toistuva ja vakava) Mitä pienemmät lapset sen nopeammin puututtava) heitteillejättö lapsen terveyttä tai sairautta ei hoideta väkivalta (törkeä, pitkäkestoinen aikuisten välinen, lapseen kohdistunut väkivalta) lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö.

2 Lapsen/nuoren käyttäytyminen
Lapsen/nuoren psyykkinen sairaus, mt-häiriö, kun siihen liittyy ls-tarvetta esim. olosuhteiden turvaaaminen psykiatrisen hoidon aikana tai lapsen oma ongelmallinen käytös kotona, koulussa tai vapaa-aikana. kouluvaikeudet pitkään jatkuneina (käytösongelmat, poissaolot) varsinkin kun niihin liittyy muuta ls-tarvetta. väkivaltainen käytös rikokset päihteet kuljeskelu alaikäisen raskaus (kun ls-tarve)

3 Varhaisen tuen tiimi Vanhempien kasvatuspulmat
Vanhempien jaksamattomuus Vanhempien ongelmat päihteiden käytössä. Vanhempien elämänhallinnan puutteet Perheen sosiaaliseen vuorovaikutukseen liittyvät ongelmat Perheen heikot sosiaaliset verkostot Lasten kouluvaikeudet Lasten sosiaaliset ongelmat (kiusatuksi joutuminen, kavereiden puute). Tuen tarve kulttuuriin sopeutumisessa (mamu) Tuen tarve vanhempien erotilanteessa ja lasten huoltoon liittyvät ristiriidat (niiden vaikutus lapseen ja lapsen tuen tarve tilanteessa) perhe tarvitsee ohjausta löytääkseen oikeat palvelut (tai hoitomuodot itselleen)

4 Varhaista tukea tarvitaan, kun
tuen tarve ei välittömästi tai olennaisesti vaaranna lapsen hyvinvointia tai toimintakykyä, enempikin vielä uhka. asiakas on yhteistyöhaluinen ja –kykyinen

5 Pelisääntöjä asiakkuuden siirrossa
Yhteistyössä huomioitavaa: Ls-laki: 7vrk, vireilletuloaika ja 3 kk ls-tarpeen selvitys Asiakasuunnitelma oltava jokaisella: tiedonkulku ja työnjako sovittava Ensimmäisen yhteydenoton vastaanottajataho on vastuussa perheestä, kunnes on yhteisesti sovittu, kuka jatkossa toimii asiakkaan vastuutyöntekijänä (saattaen vaihto) Asiakkuus sekä sos.asemalla että perhekeskuksessa, toimijoina sosiaalityöntekijät ja –ohjaajat -> ls-stt vastaa asiakassuunnitelmasta ja perheen tilanteesta kokonaisuudessaan, sos.asema vastaa perheen talouteen ja työllisyyteen liittyvistä asioista. Parityöskentelyn ja yhteistyön tärkeys kaikkien toimijoiden kesken (myös siirron jälkeen tarpeen mukaan) Vuosaaressa varhaisen tuen tiimin ohjaajat ovat mukana lastensuojelun tiimissä joka toinen viikko (työnjaosta sopiminen).

6


Lataa ppt "Lastensuojelun asiakkaat (kriteeri: lapsen kasvu/kehitys tai terveys vaarassa, välitön ls-tarve) vanhemman/huoltajan päihteiden käyttö (lapsen hoito vaarantuu,"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google