Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Palveluohjaus Ota Koppi 2 –tilaisuus 19.2.2013.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Palveluohjaus Ota Koppi 2 –tilaisuus 19.2.2013."— Esityksen transkriptio:

1 Palveluohjaus Ota Koppi 2 –tilaisuus

2 - mitä, kenelle, miten, miksi?
1. Palveluohjaus - mitä, kenelle, miten, miksi?

3 Palveluohjaus yhdistää nuoren, läheisten ja työntekijän asiantuntemuksen
Nuorella on tietoa omasta tilanteestaan ja tarpeistaan Läheisillä on tietoa nuoren tilanteesta ja tarpeista Työntekijällä on tietoa erilaisista tuen ja avun muodoista Mukaillen: Palveluopas perheille

4 Palveluohjausta tarvitaan kun
On vaikea määritellä, minkälaista apua tarvitsee arjessa selviytymiseksi Ei tunneta tai löydetä palveluja, joiden avulla arki olisi sujuvampaa Tilanteen selvittämiseksi tarvitaan useiden eri tahojen välistä yhteistyötä Tarvitaan useita erilaisia palveluja arjen tueksi Tilanteen selvittämiseksi tarvitaan useita tapaamisia työntekijän kanssa

5 Palveluohjaaja Vastuu ja kokonaisnäkemys tilanteesta
Ei tee päätöksiä puolesta, kunnioittaa itsemääräämis-oikeutta Ottaa huomioon palvelunkäyttäjän toiveet ja mielipiteet Ajattelee palvelunkäyttäjän etua Palveluohjaaja Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilainen (esim. sosiaalityöntekijä, kuntoutusohjaaja tai avohuollonohjaaja Neuvoo ja antaa tietoa, tukee, edistää arjessa selviytymistä, ”kulkee vierellä” Auttaa saamaan oikeanlaiset palvelut oikeaan aikaan Tukee itsenäistä selviytymistä, tekee itsestään ajan mittaan tarpeettoman

6 (Hänninen 2007; mukaillen Suominen 2011)
Joskus pelkkä neuvonta riittää, toisinaan tarvitaan enemmän tukea tilanteen selvittämisessä Palvelu- ohjaus Palveluohjauksen- kaltainen työ Palveluneuvonta (Hänninen 2007; mukaillen Suominen 2011)

7 Palveluohjauksen hyötyjä
Asiakas ja omaiset kokevat voivansa vaikuttaa palveluihin Tukee asiakkaan ja läheisten jaksamista Tasavertaisuuden kokemus suhteessa viranhaltijaan lisääntyy Palvelujen hallinta helpottuu, kokemukset palveluista myönteisempiä Asiakkaan ja hänen läheistensä tieto palveluista lisääntyy Toimintakyvyn, itsenäisyyden, terveydentilan ja yhteisöllisyyden säilyminen tai paraneminen Kiviniitty & Samuelsson 2006; Sosiaaliportti 2010

8 – ratkaisu palvelujen hajanaisuuden ja yhteensovittamisen ongelmiin
2. Palveluohjaus – ratkaisu palvelujen hajanaisuuden ja yhteensovittamisen ongelmiin

9 Palveluohjauksen tarpeen toteaminen
Palveluohjauksen tarve korostuu kun Palvelunkäyttäjä ei pysty kertomaan tarkasti avun ja tuen tarpeitaan. Avun ja tuen tarve on laaja-alainen, jolloin tarvitaan eri toimijoiden välistä yhteistyötä Tuen tai palvelun tarve on uusi muuttuneen elämäntilanteen tai olosuhteiden takia. Tuen ja palveluiden tarve on pitkäaikainen. Palvelunkäyttäjä on jäänyt tai pudonnut palvelujen ulkopuolelle. Tiedossa ei ole henkilöä, jonka kanssa palvelunkäyttäjä voisi asioida. Palvelunkäyttäjä on siirtymävaiheessa, jolloin monet asiat ja myös tuen ja palveluiden tarpeet muuttuvat.

10 Palvelutarpeen arviointi – lähtötilanteen selvittäminen
Vahvistaa yksilöllisen avuntarpeen ja elämäntilanteen huomioonottamista. Auttaa valmistelemaan PALVELUSUUNNITELMAN laatimista. Perustuu palvelunkäyttäjän omaan näkemykseen sekä yhden tai useamman asiantuntijan arvioon. Tavoitteena tunnistaa tilanteet ja ympäristöt, joissa tarvitsee apua ja joissa taas selviytyy omin voimin. Voidaan käyttää apuna erilaisia mittareita ja välineitä

11 Osaavalla palvelujen suunnittelulla yksilölliseen elämään
Palvelusuunnitelman tulee pohjautua palvelutarpeen arviointiin. Palvelusuunnitelma on perusta yksilölliselle elämälle ja toimivalle arjelle. Palvelunkäyttäjän yksilöllinen elämä Palvelusuunnitelma Palvelutarpeen arviointi (mukaillen Raija Mansikkamäki 2011)

12 Palvelujen toteutumisen seuranta
Palvelujen toteutumisen seuranta kuuluu olennaisena osana palveluohjaukseen. Palveluohjaus korostaa yhteistyön ja vastuun jatkuvuutta. Palveluohjaaja seuraa että palvelunkäyttäjä saa sovitun tuen ja palvelut sekä siitä että niiden toteutuminen alkaa. Palvelunkäyttäjä ja palveluohjaaja seuraavat ja arvioivat suunnitelman toteutumista.

13 Palveluohjaus Elämänlanka-projektissa
Nuoren ja perheen elämäntilanteen kartoitus Kokonaistilanne, voimavarat ja tuen tarpeet Nuoren yksilölliset tuen tarpeet Vanhempien tuen tarpeet Sisarusten tuen tarpeet Palvelutarpeen arviointi Mitä tukea ja kuntoutusmuotoja nuori ja perhe tarvitsee nykyisessä elämäntilanteessa Mihin Kelan etuuksiin nuori on oikeutettu Verkostoyhteistyö, työnjako ja vastuu, tiedonkulku

14 Palveluohjaus Elämänlanka-projektissa
Tiedotetaan, neuvotaan, etsitään, ohjataan ja haetaan Elämäntilanteiden muutoksiin reagointi Rinnalla kulkeminen Palvelusuunnitelma ja jatkuvuus Nuorelle laaditaan palvelusuunnitelma Taho/henkilö, joka vastaa palveluiden ja tuen saamisesta tulevaisuudessa


Lataa ppt "Palveluohjaus Ota Koppi 2 –tilaisuus 19.2.2013."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google