Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

LAPSEN HYVÄN KASVUN JA KEHITYKSEN ARVIOINNIN NÄKÖKULMAT OPASKIRJASSA

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "LAPSEN HYVÄN KASVUN JA KEHITYKSEN ARVIOINNIN NÄKÖKULMAT OPASKIRJASSA"— Esityksen transkriptio:

1 LAPSEN HYVÄN KASVUN JA KEHITYKSEN ARVIOINNIN NÄKÖKULMAT OPASKIRJASSA
LAPSEN KEHITYKSELLISET TARPEET TOIMINTAKYKY VANHEMPANA PERHE- JA YMPÄRISTÖTEKIJÄT LAPSEN HYVÄN KASVUN JA KEHITYKSEN TURVAAMINEN Terveys Oppiminen Tunne- ja käyttäytymiskehitys Identiteetti Perhe- ja sosiaaliset suhteet Ymmärrys sosiaalisesta ympäristöstä Itsestä huolehtimisen taidot Perushuolenpito Turvallisuus * Emotionaalinen lämpö Virikkeet Ohjaus ja rajat * Vakaus ja jatkuvuus Perheen historia ja toimintakyky Muut merkitykselliset ihmiset perheen lisäksi Asuminen Työssäkäynti Toimeentulo Perheen integraatio sosiaaliseen ympäristöön Ympäristön resurssit

2 Lapsen kehitykseen liittyvät tarpeet
Riskitekijöitä mm. Kehityshäiriöt, leikkimisen taidot puutteelliset, ei lapsikavereita, lapsi joutuu kiusatuksi tai on kiusaaja, puutteet itsestä huolehtimisessa, ei jaksa keskittyä ikätason mukaisesti. Suojaavia tekijöitä mm. lapsi fyysisesti lahjakas esim. hyvä motoriikka, lapsella on vähintään yksi turvallinen aikuissuhde, osaa ilmaista tunteita tilanteeseen sopivalla tavalla, leikkii muiden kanssa ikätasoisia leikkejä, elämässä on huumoria ja iloa.

3 Vanhemmuuteen liittyvät tarpeet
Riskitekijöitä mm. epäjohdonmukaiset kasvatuskäytännöt, vanhempi ei näe omaa tai lapsen ongelmaa, vanhemman mielenterveys- tai päihdeongelma, parisuhdeväkivalta, vanhemman rikollisuus/väkivaltaisuus, vanhemmalla ei ole aikaa lapselle. Suojaavia tekijöitä mm. vanhempi haluaa ottaa apua vastaan omiin tai lapsen ongelmiin, ainakin toinen vanhemmista terve/ei päihdeongelmaa, tuki ja rajat sopivassa suhteessa, hyvä sosiaalinen verkosto, vanhemmilla aikaa lapselle ja kyky nähdä lapsen tarpeita.

4 Perhe- ja ympäristötekijät
Riskitekijöitä ovat mm. avio- tai avoero, ristiriidat vanhempien välillä, vanhemman työttömyys/toimeentulovaikeudet, yksinhuoltajuus ilman tukiverkostoa, perheen eristäytyminen, asuinalueen heikko palvelutaso ja väestö- sekä asumisrakenne (esim. kaupungin vuokra-asuntoja, ei muita lapsiperheitä, työttömyyttä, heikkoa koulutustasoa ja päihdeongelmaa naapurustossa), syrjintä ja rasismi. Suojaavia tekijöitä ovat mm. alueen viranomaisten halu ja kyky yhteistyöhön ja puuttua varhain ongelmiin, alueen hyvät resurssit lapsiperheiden palveluissa, yhteisö kasvattaa; puuttuminen tarvittaessa (ympäristö vaalii lapsuutta), heterogeeninen väestö ja asuinrakenne.


Lataa ppt "LAPSEN HYVÄN KASVUN JA KEHITYKSEN ARVIOINNIN NÄKÖKULMAT OPASKIRJASSA"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google