Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Salassapito – Mitä saan kertoa kenelle ja miksi

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Salassapito – Mitä saan kertoa kenelle ja miksi"— Esityksen transkriptio:

1 Salassapito – Mitä saan kertoa kenelle ja miksi
Liisa Jäntti, kuraattori Arja-Maija Ojanen, kuraattori

2 SALASSAPITO Asiakirjasalaisuus (tallennettu tieto) asiakirja = asia
Vaitiolovelvollisuus (myös tallentamaton tieto) Tiedon hyväksikäyttökielto (myös tallentamaton tieto)

3 SALASSAPITOVELVOLLISTEN PIIRI
Opetuksen järjestämisestä vastaavat toimielinten jäsenet (hallitus ja valtuusto) Henkilöstö ( rehtori, opettajat, tuntiopettajat, avustajat ja muu henkilökunta) Opetusharjoittelijat

4 SALASSAPITOVELVOLLISUUDEN SISÄLTÖ
…. Eivät saa luvattomasti sivullisille ilmaista mitä he ovat koulutukseen liittyviä tehtäviä hoitaessaan saaneet tietää opiskelijan ja henkilöstön sekä heidän perheenjäsentensä henkilökohtaisista oloista ja taloudellisesta asemasta. Sivullinen on se joka ei virkatehtävän takia tarvitse tietoa. ”Kahvipöytäkeskustelut”

5 SALASSA PIDETTÄVIÄ OPISKELIJAA KOSKEVIA TIETOJA
Henkilökohtaisten ominaisuuksien sanallinen arviointi Koesuoritusten vastaukset, kirjoitukset esim. aineita, koevastauksia ei saa lukea ilman opiskelijan lupaa Kokeet eivät voi olla avoimesti jaossa, eivätkä opiskelijat voi jakaa kokeita toisilleen HUOM! Opiskelijalla oikeus saada tieto arviointiperusteista ja niiden soveltamisesta

6 SALASSA PIDETTÄVÄÄ… Opiskelijahuoltoa koskevat asiakirjat
Opiskelijan opetuksesta vapauttamista koskevat asiakirjat Erityisopetukseen liittyvät päätökset ja asiakirjat, HOJKS Psykologiset testit, soveltuvuuskokeet Perhe-elämä, perheolosuhteet, varallisuus, henkilökohtaiset olot, elintavat Vapaa-ajan harrastukset, muut henkilökohtaiset olot

7 ARKALUONTEISTEN ASIOIDEN KÄSITTELYKIELTO
Rotu tai etninen alkuperä Vakaumus Terveydentila, sairaus Vammaisuus Sosiaalihuollon palveluiden tarve, tukitoimet, palveluiden käyttö, muut sosiaalihuollon etuudet (tieto lapsen päivähoidosta, sosiaalitoimen asiakkuus)

8 JULKISTA TIETOA Numeroarviointi (numerostatuksella, hylätty koetulos = salassa pidettävä) Poissaolotiedot (poissaolon syy on salassa pidettävä tieto) Opiskelijana olo tieto Rangaistustiedot Oppilaitoksen henkilöstön asema ja tehtävät

9 POIKKEUKSIA SALASSAPITOON
Asianomaisen lupa asioiden käsittelyyn eri toimijoiden välillä; mielellään AINA KIRJALLISENA! HUOM! Opiskelijasta ei anneta tietoja puhelimitse, pyyntö kirjallisena Opetuksen asianmukaisen järjestämisen kannalta välttämättömän tiedon vaihtaminen

10 POIKKEUKSIA… LASTENSUOJELULAKI 25§ ILMOITUSVELVOLLISUUS
Opetustoimessa kaikilla ilmoitusvelvollisuus salassapitosäännösten estämättä, kun lapsen tai nuoren Hoidon ja huolenpidon tarve Kehitystä vaarantavat olosuhteet Oma käyttäytyminen edellyttää lastensuojelun tarpeen selvittämistä

11 HUOLTAJAT JA OPISKELIJAT
EI salassapitovelvollisuutta: huhupuheet, sähköpostit, kirjoitukset… EI tiedonantovelvoitetta: ei ole pakko ilmoittaa lapsen sairauksista, rajoitteista EI pakkoa kodin ja koulun yhteistyöhön

12 Opetus on julkista ja seuraamista voidaan rajoittaa vain perustellusta syystä.
Julkisessa virassa tai toimessa olevaa voi arvostella hänen menettelystään julkisessa virassa tai tehtävässä.


Lataa ppt "Salassapito – Mitä saan kertoa kenelle ja miksi"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google