Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Aavan lapsiperheiden sosiaalityö

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Aavan lapsiperheiden sosiaalityö"— Esityksen transkriptio:

1 Aavan lapsiperheiden sosiaalityö
Orimattilan perusturvalautakunta Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymä, peruspalvelukeskus Aava –liikelaitos, sosiaalipäällikkö Niina Viholainen

2 Lastensuojelulakiin tulleet muutokset (2011-2014)
Vuonna 2011 Kunnan on järjestettävä sosiaalihuollon palvelut lastensuojelun sosiaalityöntekijän arvion mukaisesti Vuonna 2012 Lapsen sijaishuolto on järjestettävä ensisijaisesti perhehoidossa Ilmoitusvelvollisuus muuttui: Velvollisuus ilmoittaa poliisille epäily lapseen kohdistuneesta seksuaalirikoksesta, sen lisäksi on tehtävä ls-ilmoitus

3 Lastensuojelulakiin tulleet muutokset
Vuonna Lastensuojelua toteuttaessa lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän tai muun lastensuojelun työntekijän tulee tavata lapsi asiakassuunnitelmaan tarkemmin kirjattavalla tavalla riittävän usein henkilökohtaisesti. 5. Lastensuojelun määräaikojen toteutumista seurataan jatkossa säännönmukaisemmin.

4 Tilastokysymyksiä Orimattilan alueelta v.2013
Lastensuojeluilmoituksia 261 kpl, joista ennakollisia ilmoituksia 4, hakemuksia 23, pyyntöjä 15 Eniten ilmoituksia tulee 13-15v, vähiten alle kouluikäisistä Ilmoitusten syyt: 1. lapsen lainvastainen toiminta 2. lapsen päihteiden käyttö 3. lapseen kohdistunut pahoinpitely, väkivaltaepäily, perheväkivalta 4. vanhemman päihdeongelma 5. lapsen psyykkinen sairaus

5 Tilastokysymyksiä Orimattilan alueelta v.2013
Ilmoittajatahot 1. poliisi 31% 2. sosiaaliviranomainen 23% 3. koulu 8%, anonyymi-ilmoittaja 8%, hätäkeskus 8% 4. vanhemmat ja läheiset 7%, sairaala 7% 5. neuvola 3% 6. päivähoito, palo- ja pelastustoimi 5%

6 Tilastokysymyksiä Orimattilan alueelta
Sijoitettuja yhteensä 49 ( tammikuu 2014) *Perhehoidossa 35% *Laitoksissa 57% *Muualla 8%

7 Lastensuojelutarpeen selvitykset v.2011-2013 (koko Aavan alue)

8 Miten ilmoituksen/avunpyynnön jälkeen toimitaan?

9 Lastensuojelutarpeen selvitys
Asian vireille tulo (7 vrk) Aloitustapaaminen Selvitys ja arviointityöskentely Teematapaamiset (1-3) arki, vanhemmuus, verkosto turvallisuus, päihteet, mielenterveys, kotikäynti Olemassa olevat tukimuodot Yhteinen arviointitapaaminen ja kirjallinen yhteenveto (3 kk) Asiakkuus jatkuu: asiakassuunnitelma (suunnitelmallinen sos.työ) Asiakkuus päättyy Lastensuojelutarpeen alkuarviointi -hanke • Pesäpuu ry

10 Yhteistyötahot neuvola psykologi kolmas sektori Päivähoito a-klinikka MTT Koulu kuraattori sijaishuoltoyksikkö perhehoitaja läheisverkosto poliisi psykiatria sihti perheneuvola terveydenhoitaja lääkäri ankkuritoiminta lapsiperheiden kotipalvelu nuorisotyö aikuissosiaalityö vammais- ja kehitysvammahuolto ensi- ja turvakoti Jussi-työ

11 Kuka tarvitsee apua, millaista?
Niina Viholainen,2013

12 Kehittämistyö kuvina Niina Viholainen 2013

13 Kehittämistyön satoa * koteihin konkreettista apua mm. kotipalvelua, siivousapua, lastenhoitoa, kuljetusapua kouluun * matalalla kynnyksellä tukihenkilötoimintaa ja tukiperheitä * miestukihenkilöitä * verkostokokouksia, läheisneuvonpitoja, yhteistyötä * yhdessä tekemistä, läsnäoloa, kiinnostusta, yhteisöllisyyttä * nuorten päihteidenkäytön varhaista tunnistamista * varhaista huolen tunnistamista, jotta apu saataisiin perheille oikea-aikaisesti (onko ls- tarve ennustettavissa?) * Turvallisuudesta puhumista ja kysymistä

14 Onko peruspalveluissa tehtävä lasten suojelutyö vaikuttavaa?
* onko tutkimustietoa saatavilla? * käytännön tuomia kokemuksia löytyy, Imatran malli * Imatran ls kustannukset v olivat € vähemmän kuin vuonna 2008 (Imatralla asuk.) * Mitä tehtiin? mm. avoin päivähoito, nuorten päihdehoidon työryhmä, koulukuntoisuustyöryhmä, sosiaalipuolen osaamista tuli kouluihin ja päiväkoteihin (matalan kynnyksen keskusteluapua vanhemmille, työntekijöille) jopoluokat, koulupoliisityö, yhteisöllisyys, varhainen tunnistaminen, apua suoraan kotiin iltaisin ja viikonloppuisin

15 Lastensuojelun keskusliitto, 2012

16 Lähteet Heinonen Hanna, Hipp Tiia, Väisänen Antti 2012, Miten lastensuojelun kustannukset kertyvät Lastensuojelulain muutokset Imatran kaupungin toimenpideohjelma lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin edistämiseksi v Kähkönen Essi 2013, Ennaltaehkäisystä tuli investointi Lastensuojelutarpeen alkuarviointi -hanke, Pesäpuu ry Peruspalvelukeskus Aava –liikelaitoksen tilastot v Viholainen Niina 2013, Lapsiperheiden sosiaalityön asiakaskyselyn tulokset peruspalvelukeskus Aavan alueella Viholainen Niina 2013, Lastensuojeluasiakkuuksien profilointi ja palvelujen kehittäminen asiakas- ja tarvelähtöisesti – näkökulmana koulua käymätön lapsi tai nuori


Lataa ppt "Aavan lapsiperheiden sosiaalityö"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google