Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

 Kyky harkita asioita monipuolisesti ja järkevästi  Ongelmat tarkasti tai löyhästi määriteltyjä  Arki vs. tiede  Miten tutkimustieto pätee arjen ongelmissa?

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: " Kyky harkita asioita monipuolisesti ja järkevästi  Ongelmat tarkasti tai löyhästi määriteltyjä  Arki vs. tiede  Miten tutkimustieto pätee arjen ongelmissa?"— Esityksen transkriptio:

1

2  Kyky harkita asioita monipuolisesti ja järkevästi  Ongelmat tarkasti tai löyhästi määriteltyjä  Arki vs. tiede  Miten tutkimustieto pätee arjen ongelmissa?

3  Vanhojen kokemusten uudelleenkäyttöä  Positiivinen transfer eli siirtovaikutus  Opittujen taitojen soveltamista erilaisissa tilanteissa  Käytetään hyväksi nykyisen ja aikaisemman ongelman yhtäläisyyksiä  Negatiivinen transfer  Ei esim. nähdä vaihtoehtoisia käyttötapoja tutuille esineille  Älykkäillä transfer toimii tehokkaammin

4  Vaatii uudenlaista ajattelua ja oivaltamista

5  Yritys ja erehdys –ongelmanratkaisu  Toimi eläimillä  Myös ihmisillä kokeilevaa, minäkäsitys ja maailmankuva vaikuttavat onnistumisen tulkintaan  Ongelmana erehtymisen pelko

6  Looginen päättely  Nopeus, turvallisuus  Deduktiivinen päättely: lopputulos johdetaan loogisten sääntöjen mukaisesti alkuoletuksista (yleisestä yksityiseen)  Induktiivinen päättely: yksittäisistä havainnoista luodaan yleisiä lainalaisuuksia (yksittäisestä yleiseen)  Tehtävän jakaminen osiin (tietokonemetafora  Mahdottomien ratkaisujen poissulkeminen  Oletusten todennäköisyyden arvioiminen

7  Loogisen päättelyn ongelmia  Vaikea ottaa ikään kuin takapakkia ongelmanratkaisussa (esim. Hanoin torni, kannibaalit ja lähetyssaarnaajat)Hanoin torni

8  Peukalosäännöt eli heuristiikat  Mikä tahansa opittu, yksinkertainen, helppo sääntö tai mielikuva ongelmanratkaisussa  Voivat nopeuttaa, vähentävät muistikuormitusta  Voivat johtaa kaavamaiseen ja tehottomaan ongelmanratkaisuun  Saavutettavuuden heuristiikka: valitaan helposti saatavilla oleva ratkaisu  Edustavuuden heuristiikka: mikä tuntuu todennäköiseltä, edustavalta  Ankkurointi: juututaan alkuarvioihin, ensivaikutelmaan

9  Ihminen taipuvainen tekemään havainnoistaan kerrallaan vain yhden tulkinnan, ongelmanratkaisutilanteissa oman tulkinnan vastainen informaatio pyritään sulkemaan pois ja ongelma pyritään ratkaisemaan, jos vain mahdollista, oman tulkinnan mukaisesti.  Taipuvaisuus konservatiivisuuteen eli arvioinnin varovaisuuteen, jolloin äärimmäisiä arvioita vältellään  Epäsäännöllisyys arvioidaan satunnaisuuksien maailmassa yleisemmäksi kuin säännönmukaisuus, lottorivin osumat sijoitetaan mieluummin ympäri ruudukkoa kuin perättäisiin numeroihin.

10  Kaikki mahdolliset tavat ymmärtää, mistä ongelmassa on kyse  Ongelman määrittely ohjaa tavoiteltavaa lopputulosta ja käytettäviä keinoja  Joskus ongelmanratkaisussa on keskeistä ongelman uudelleenmäärittely


Lataa ppt " Kyky harkita asioita monipuolisesti ja järkevästi  Ongelmat tarkasti tai löyhästi määriteltyjä  Arki vs. tiede  Miten tutkimustieto pätee arjen ongelmissa?"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google