Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

MIELIPIDEKYSELY SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TUOTTAMISESTA elokuu 2008.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "MIELIPIDEKYSELY SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TUOTTAMISESTA elokuu 2008."— Esityksen transkriptio:

1 MIELIPIDEKYSELY SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TUOTTAMISESTA elokuu 2008

2 Kyselyn toteutus •Tavoitteena selvittää kansalaisten näkemyksiä kunnallisten sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämiseen liittyvistä kysymyksistä •TNS Gallup Oy:n puhelinomnibus -tutkimus Terveyspalvelualan Liiton ja Sosiaalialan Työnantaja- ja Toimialaliiton toimeksiannosta 21. – 31.7.2008. Vastaajia 1004. Tilastollinen virhemarginaali 3,5 prosenttiyksikköä suuntaansa. •Kysymysten taustoitus: Julkisten sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisvastuu on Suomessa kunnilla. Siihen, miten kunta käytännössä toteuttaa palvelujen tuottamisen, on useampia vaihtoehtoja. Kunta voi tuottaa palvelut itse tai se voi esimerkiksi ostaa ne yksityisiltä palveluntuottajilta. Kummassakin tapauksessa vastuu palvelutuotannon ohjauksesta, valvonnasta ja rahoituksesta säilyy julkisella sektorilla.

3 Kysymysten aiheet •Suhtautuminen ostopalveluihin •Käsitys kuntien hankintaosaamisesta •Käsitys palveluntuotantotapojen hinta-laatusuhteesta •Palveluntuotantotavan valintaa ohjaavat tekijät •Asiakkaiden maksuvalmius •Kiinnostus palveluseteliin

4 Pidättekö hyvänä asiana, että kunta käyttää apunaan julkisten sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisessa yksityisiä palveluntuottajia eli yrityksiä ja järjestöjä?

5 Uskotteko, että kunnissa on riittävästi tietoa ja osaamista vertailla itse tuotetun palvelun ja yksityiseltä ostetun palvelun hinta-laatu -suhdetta?

6 Pidättekö itsestään selvänä, että kunnan oma palvelutuotanto on sosiaali- ja terveyspalveluissa hinta- laatu-suhteeltaan yksityiseltä ostettua palvelua parempi vaihtoehto?

7 Kumpi on mielestänne määräävämpi tekijä pohdittaessa ostopalveluvaihtoehtoa ja sen erilaisia vaikutuksia kunnissa: A) palvelun tuottamistavan vaikutus kunnan työntekijöiden asemaan vai B) palvelujen tuottamistavan vaikutus kuntalaisten saamien palvelujen saatavuuteen, laatuun ja kustannuksiin?

8 Olisitteko valmis maksamaan korkeampia maksuja sosiaali- ja terveyspalveluista, jos siten saisitte nopeampaa ja laadukkaampaa palvelua?

9 Entä tulisiko asiakkaan valinnanvapautta lisätä palvelusetelijärjestelmällä, jossa asiakas saa kunnalta palvelusetelin, jolla hän voi hankkia tarvitsemansa palvelun yksityiseltä palveluntuottajalta ?


Lataa ppt "MIELIPIDEKYSELY SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TUOTTAMISESTA elokuu 2008."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google