Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Palveluseteli vammaisjärjestön näkökulmasta Pikkuparlamentti, kansalaisinfo 21.10.2009 Sosiaaliturvapäällikkö Virpi Peltomaa.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Palveluseteli vammaisjärjestön näkökulmasta Pikkuparlamentti, kansalaisinfo 21.10.2009 Sosiaaliturvapäällikkö Virpi Peltomaa."— Esityksen transkriptio:

1 Palveluseteli vammaisjärjestön näkökulmasta Pikkuparlamentti, kansalaisinfo 21.10.2009 Sosiaaliturvapäällikkö Virpi Peltomaa

2 21.10.2009 Virpi Peltomaa 2 Näkövammaisten Keskusliiton asiakkaat Näkövammaisia Suomessa noin 80 000 (näöntarkkuus pienempi kuin 0.3) Työikäisiä n. 10 000, loput 70 000 ikääntyneitä Asiakkaiden keski-ikä lähes 80 vuotta Suuri osa asiakkaista pienituloisia eläkeläisiä, jotka käyttävät paljon terveydenhuollon palveluja ja julkista terveydenhuoltoa

3 21.10.2009 Virpi Peltomaa 3 Palvelusetelilaki voimaan1.8.2009 Laki sosiaali- ja terveydenhoidon palvelusetelistä voimaan 1.8.2009 (569/2009, HE 20/2009) Uudistuksen tavoitteena mm. lisätä asiakkaan valinnanmahdollisuuksia, monipuolistaa ja joustavoittaa palvelurakennetta, lisätä palvelusetelin käyttöä sekä lisätä yrittäjyyttä ja työllisyyttä Kunta päättää käyttääkö se palveluseteliä järjestämistapana vai ei Kunta päättää myös siitä, missä palveluissa ja missä laajuudessa seteliä käytetään Kunta voi päättää onko seteli tasasuuruinen vai tulosidonnainen

4 21.10.2009 Virpi Peltomaa 4 Keskeiset kysymykset 1)Setelin arvo ja omavastuuosuus 2)Asiakkaan vastuu (pitää pystyä valitsemaan ja ongelmatilanteissa reklamoimaan) 3)Todellinen valinnan mahdollisuus käyttää sosiaali- ja terveyspalveluja

5 21.10.2009 Virpi Peltomaa 5 1) Palvelusetelin arvo ja omavastuu Kunta voi päättää onko palveluseteli tulosidonnainen vai kaikille saman suuruinen Miten kunnat tekevät päätöksiä tulosidonnaisuudesta? Miten oikeudenmukaisia päätökset ovat pienituloisten kannalta? Palvelusetelin arvon oltava asiakkaan kannalta kohtuullinen Yksittäistapauksessa palvelusetelin arvoa pitää korottaa, jos asiakkaan ja hänen perheensä toimeentulo vaarantuu Kuinka moni asiakkaista tietää tästä mahdollisuudesta ja hakee korotusta? Miten toimeentulon vaarantuminen todetaan?

6 21.10.2009 Virpi Peltomaa 6 1) Palvelusetelin arvo ja omavastuu Palvelusetelillä voi hankkia yksilöllistä tarvetta vastaavan tavanomaisen apuvälineen Kuka määrittelee ja miten määritellään tavanomainen apuväline? Tärkeää on varmistaa, ettei apuvälineistä tule maksullisia Omavastuuosuus ei kuulu maksukaton piiriin (kunnallisen terveydenhuollon maksukatto 590 euroa/vuosi) Omavastuuosuuteen ei voi saada sairasvakuutuslain mukaista korvausta Maksuttomiksi säädetyistä palveluista ei saa jäädä omavastuuosuutta esim. vammaispalvelulain mukaiset palvelut => Asiakasmaksujärjestelmä on sekava ja vaikeaselkoinen

7 21.10.2009 Virpi Peltomaa 7 2) Asiakkaan vastuu Kunnan on selvitettävä asiakkaalle: 1) Mikä on asiakkaan asema palveluseteliä käytettäessä (asiakkaan oikeudet ja velvollisuudet) 2) Palvelusetelin arvo 3) Palvelun tuottajien hinnat/hintataso (mistä hinnat löytyvät) 4) Omavastuuosuuden määräytyminen ja arvioitu suuruus 5) Muulla tavoin järjestetystä palvelusta määräytyvä maksu (asiakaslain mukaan)

8 21.10.2009 Virpi Peltomaa 8 2) Asiakkaan vastuu Kunnan on tiedotettava palvelujen tuottajista, palveluista internetissä ja muulla soveltuvalla tavalla Asiakas joutuu arvioimaan itse, mikä palveluntuottaja on hänelle paras ja onko hänellä taloudellista mahdollisuutta palveluun Asiakas tekee palvelun tuottajan kanssa sopimuksen, johon sovelletaan kuluttajaoikeuden ja sopimusoikeuden säädöksiä Erimielisyydet ratkaistaan kuluttajariitalautakunnassa

9 21.10.2009 Virpi Peltomaa 9 3) Asiakkaan todellinen valinnan mahdollisuus? Kohdentuuko palvelut maksukykyisille asiakkaille? Omavastuun vuoksi valinnanmahdollisuus parempituloisilla, pienituloisilla ei tätä mahdollisuutta ole Kasvaako kansalaisten alueellinen eriarvoisuus? Lisääntyykö valinnanvapaus haja-asutus alueilla ja pienillä paikkakunnilla? Palveluseteli lisää yksityisten palvelujen kysyntää, miten käy julkisten palvelujen? Lisääntyykö sosiaali- ja terveysalan työntekijöiden houkutus siirtyä yksityiselle sektorille? Miten käy terveyskeskusten kehittämisen? Miten käy asiakasmaksujärjestelmän?

10 21.10.2009 Virpi Peltomaa 10 3) Asiakkaan todellinen valinnan mahdollisuus? Esim. terveyskeskuspalvelut Hyvin toimeentuleva pääsee yhdellä puhelinsoitolla ja yleensä nopeasti työterveyslääkärille ja käynnit maksaa työnantaja Pienituloinen voi joutua jonottamaan terveyskeskuksen lääkärivastaanotolle useita viikkoja, puhumattakaan että pääsisi sairaalaan Terveydenhuollon asiakasmaksut voivat myös kokonaan estää pienituloisia menemään terveyskeskukseen = >Vaarana on, että palvelusetelit vahvistavat tätä kehityskulkua eli maksukykyinen osa kansalaisista on laadukkaiden, hyvin toimivien sosiaali- ja terveyspalvelujen piirissä ja osa jää niistä kokonaan ulkopuolelle


Lataa ppt "Palveluseteli vammaisjärjestön näkökulmasta Pikkuparlamentti, kansalaisinfo 21.10.2009 Sosiaaliturvapäällikkö Virpi Peltomaa."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google