Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Katja Mikkonen Kari Niklander

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Katja Mikkonen Kari Niklander"— Esityksen transkriptio:

1 Katja Mikkonen Kari Niklander
VaLan Seminaari Trendejä ja totuuksia Katja Mikkonen Kari Niklander

2 VaLan ja sen yhteistyökumppaneiden tutkimukset
T Järjestöjen taloudelliset toimintaedellytykset 2014 / KMI, KN, np, vpl | | VaLan ja sen yhteistyökumppaneiden tutkimukset Osa 1 ( ) Selvittiin päättäjien ja järjestöille merkittävien sidosryhmien arvioita ja mielipiteitä kansalaisjärjestöjen varainhankinnasta ja rahankeräyksistä sekä onko järjestöjen toivomat julkisen sektorin toimet edistyneet ja tukeneet oman varainhankinnan mahdollistamista. Puhelinhaastatteluja tehtiin kaikkiaan 96 seuraavissa kohderyhmissä: Kansanedustajat tavoite n=50, toteutunut n=44 EU-vaaliehdokkaat (ilm mennessä) tavoite n=20, toteutunut n=21 Järjestöjen toimintaa lähellä olevien ministeriöiden virkamiehet tavoite n=30, toteutunut n=31 UM, OKM, STM, VM, OM, SM, YM ja TEM Osa 2 ( ) Selvittiin järjestönäkökulmasta yleishyödyllisten yhteisöjen tulorahoituksen lähteitä erityisesti yksityisrahoituksen osalta. Kartoitettiin, miten paljon järjestöt tällä hetkellä rahoittavat toimintaansa yksityisin varoin ja ennakoivat sitä, miten paljon kasvuvaraa yksityisessä rahoituksessa on. Lisäksi selvittiin näkökulmia julkisen sektorin toimien mahdollistamiin tukimuotoihin. Kohderyhmänä oli Poliisihallituksen listalla olevat suomalaiset rahankeräysluvan omaavat kansalaisjärjestöt, joita on kaikkiaan noin 520. Niistä valittiin tutkimukseen neljä järjestöryhmää, joihin tehtiin yhteensä 125 puhelinhaastattelua. Ympäristö- ja luonnonsuojelu Sosiaali- ja terveysala, kotimaan hyvinvointi Kehitysyhteistyö, lähetystyö (kehy)

3 Taustatiedot – Päättäjät
T Järjestöjen taloudelliset toimintaedellytykset 2014 / KMI, KN, np, vpl | | Taustatiedot – Päättäjät kaikki vastaajat, n=96 Päättäjät ovat itse myös aktiivisia kansalaisjärjestötoiminnassa

4 Taustatiedot - Järjestöt
Kaikki vastaajat, n=125 | | T Kansalaisjärjestöjen nykytila-analyysi 2014 / KMI, KN, mn

5 T-12197 Järjestöjen taloudelliset toimintaedellytykset 2014 / KMI, KN, np, vpl
| | Päättäjät – Kuinka paljon mielestänne kansalaisjärjestöjen toiminnalla on merkitystä suomalaiselle yhteiskunnalle n= kaikki vastaajat

6 Päättäjät – Näkemys julkisen rahoituksen kehityssuunnasta
T Järjestöjen taloudelliset toimintaedellytykset 2014 / KMI, KN, np, vpl | | Päättäjät – Näkemys julkisen rahoituksen kehityssuunnasta n= kaikki vastaajat

7 Miten järjestön varainhankinta on järjestetty (2014 ja 2011)
n=kaikki vastaajat *2011: Varainhankinta on järjestetty ostopalveluna | Kevät | 12240 VaLa, Kansalaisjärjestöjen nykytila-analyysi

8 Järjestöt - Tärkeimmät lahjoitus- ja tukimuodot viimeisten 12 kk aikana
Kaikki vastaajat, n=125 | | T Kansalaisjärjestöjen nykytila-analyysi 2014 / KMI, KN, mn

9 Järjestöt - Tärkeimmät lahjoitus- ja tukimuodot viimeisten 12 kk aikana
n= kaikki vastaajat | | T Kansalaisjärjestöjen nykytila-analyysi 2014 / KMI, KN, mn

10 Tärkeimmät lahjoitus- ja tukimuodot viimeisten 12 kk aikana
% | | T Kansalaisjärjestöjen nykytila-analyysi 2014 / KMI, KN, mn

11 Järjestöt - Minkä lahjoitus- ja tukimuotojen merkitys kasvaa / vähenee seuraavan 12 kk aikana
Kaikki vastaajat, n=125 Kasvaa... Vähenee... | | T Kansalaisjärjestöjen nykytila-analyysi 2014 / KMI, KN, mn

12 Minkä lahjoitus- ja tukimuotojen merkitys kasvaa seuraavan 12 kk aikana
% | | T Kansalaisjärjestöjen nykytila-analyysi 2014 / KMI, KN, mn

13 Järjestön varainhankinnan yksityisrahoituksen euromääräinen kertymätavoite vuonna 2014
Kaikki vastaajat, n=125 keskiarvo | | T Kansalaisjärjestöjen nykytila-analyysi 2014 / KMI, KN, mn

14 Miten järjestö kertoo toiminnan tuloksista
Kaikki vastaajat, n=125 | | T Kansalaisjärjestöjen nykytila-analyysi 2014 / KMI, KN, mn

15 Suurimmat haasteet tai ongelmat varainhankinnan yksityisrahoituksen kehittämisessä
Kaikki vastaajat, n=125 SISÄISET HAASTEET: | Kevät | 12240 VaLa, Kansalaisjärjestöjen nykytila-analyysi

16 Suurimmat haasteet tai ongelmat varainhankinnan yksityisrahoituksen kehittämisessä
Kaikki vastaajat, n=125 ULKOISET HAASTEET: | Kevät | 12240 VaLa, Kansalaisjärjestöjen nykytila-analyysi

17 Järjestöt - Millä julkisilla toimenpiteillä varainhankinnan yksityisrahoituksen toimintaedellytyksiä voisi kehittää (2014 ja 2011) n=kaikki vastaajat | Kevät | 12240 VaLa, Kansalaisjärjestöjen nykytila-analyysi

18 T-12197 Järjestöjen taloudelliset toimintaedellytykset 2014 / KMI, KN, np, vpl
| | Päättäjät - Valtiovallan rooli lahjoittamisen ja tukemisen tunnetuksi tekemisessä sekä lahjoituskulttuurin ylläpitämisessä n= kaikki vastaajat

19 T-12197 Järjestöjen taloudelliset toimintaedellytykset 2014 / KMI, KN, np, vpl
| | Päättäjät - Valtiovallan rooli kansalaisaktiivisuuden ja lahjoitusinnon lisääjänä Noin 70 % suomalaisista osallistuu tavalla tai toisella kansalaisjärjestöjen toiminnan tukemiseen ja noin kolmasosa on lahjoittajia. Miten valtiovalta voisi lisätä kansalaisaktiivisuutta ja kansalaisten lahjoitusintoa Suomessa? Valtaosa ehdotuksista koski verotusta ja verovähennysoikeutta sekä tiedottamisen lisäämistä. Useampi päättäjä peräänkuulutti myös kansalaistoiminnalle myönteisen ilmapiirin vahvistamista ja kannustamista sekä viestintää ja tiedottamista siitä tärkeästä työstä, mitä kansalaisjärjestöt tekevät.

20 Kerromme mielellämme lisää.
Kiitos. Kerromme mielellämme lisää. Katja Mikkonen Kari Niklander puh


Lataa ppt "Katja Mikkonen Kari Niklander"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google