Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Tilaaja-tuottaja –toimintatapa sosiaali- ja terveystoimen palveluissa - Kuntatilaajan ja tuottajan yhteistyö Sami Fredriksson / Maijaliisa Junnila 15.9.2011.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Tilaaja-tuottaja –toimintatapa sosiaali- ja terveystoimen palveluissa - Kuntatilaajan ja tuottajan yhteistyö Sami Fredriksson / Maijaliisa Junnila 15.9.2011."— Esityksen transkriptio:

1 Tilaaja-tuottaja –toimintatapa sosiaali- ja terveystoimen palveluissa - Kuntatilaajan ja tuottajan yhteistyö Sami Fredriksson / Maijaliisa Junnila 15.9.2011

2 TILTU3 -tutkimushanke THL:ssä on käynnissä TILTU3 –tutkimushanke –Tutkimushankkeessa tuotetaan tietoa siitä, miten tilaajan ja tuottajan eriyttämisellä ohjataan palveluverkon kehittämistä ja miten julkisia, yksityisiä ja kolmannen sektorin tuottajia hyödynnetään palvelutuotannossa Tutkijat / esitystä valmistelleet –Maijaliisa Junnila (THL), Juhani Lehto (Tay), Ilmo Keskimäki (THL), Miika Linna (THL), Tuomas Aho (Bützow Oy), Sami Fredriksson (THL), Sari Miettinen (THL), Liina-Kaisa Tynkkynen (Tay), Vesa Syrjä (THL) 7.6.2011 Kunta sopijaosapuolena/Sami Fredriksson2

3 Tilaaja-tuottaja –toimintatapa Keskeistä palvelujen tilaamisen ja tuottamisen erottaminen toisistaan –Sopimus tilaajan ja tuottajan välillä Kyseessä laaja käsite, voidaan ymmärtää: –Julkisen hallinnon kehittämisenä –Liittää palvelujen ulkoistuksiin / kilpailuttamiseen Tässä esityksessä keskitytään kuntatilaajan ja yksityisen palvelutuottajan yhteistyöhön 15.9.2011 Tilaaja-tuottaja –toimintatapa sosiaali- ja terveystoimen palveluissa Sami Fredriksson & Maijaliisa Junnila 3

4 Aineistot Aineistot: –Avainhenkilöiden haastattelut –Keskeiset asiakirjat –Kysely yksityisille palveluntuottajille –Kysely kunnille Esitetyt tulokset perustuvat em. toimijoiden mielipiteisiin 15.9.2011 Tilaaja-tuottaja –toimintatapa sosiaali- ja terveystoimen palveluissa Sami Fredriksson & Maijaliisa Junnila 4

5 Kuntien odotuksia palvelujen ulkoistuksissa Tuottavuuden parantaminen / taloudelliset säästöt –Mahdollistaa eri tuottajien vertailun –Edistää kustannusten läpinäkyvyyttä Monituottajamallin kehittäminen –Oman tuotannon kehittäminen –Toimijoiden roolien selkiyttäminen Palveluvalikoiman monipuolistaminen –Asiakaslähtöisyys? Markkinoiden ja kilpailun synnyttäminen 15.9.2011 Tilaaja-tuottaja –toimintatapa sosiaali- ja terveystoimen palveluissa Sami Fredriksson & Maijaliisa Junnila 5

6 Kuntatuottajan ja yksityisen yhteistyö 15.9.2011 Tilaaja-tuottaja –toimintatapa sosiaali- ja terveystoimen palveluissa Sami Fredriksson & Maijaliisa Junnila 6 Nykytila?

7 Kuntien ja yksityisten tuottajien näkemyksiä tilaaja- tuottaja toiminta-tavasta

8 Tuotteistaminen 15.9.2011 Tilaaja-tuottaja –toimintatapa sosiaali- ja terveystoimen palveluissa Sami Fredriksson & Maijaliisa Junnila 8 KUNNATYKSITYISET TUOTTAJAT Palvelujen tuotteistamisessa parannettavaa Tuotteistaminen kunnissa puutteellista Palvelut on hinnoiteltu useinKunnissa ei tunneta oman tuotannon kustannuksia hyvin Omalta tuotannolta edellytetään samaa laatutasoa kuin ulkoisilta tuottajilta Omaa ja ulkoista tuotantoa ei osata vertailla kunnissa Vaikuttavuustavoitteiden määrittelyssä ja vaikuttavuuden mittaamisessa puutteita

9 Kuntien tilaajaosaaminen 15.9.2011 Tilaaja-tuottaja –toimintatapa sosiaali- ja terveystoimen palveluissa Sami Fredriksson & Maijaliisa Junnila 9 KUNNATYKSITYISET TUOTTAJAT Sosiaali- ja terveyspalvelujen substanssiosaaminen riittävää Neuvottelut etenevät yleensä suunnitelmallisesti Neuvotteluille on useimmiten varattu riittävästi aikaa Sosiaali- ja terveyspalvelujen talousosaaminen riittävää Kunnissa ei tunneta oman tuotannon kustannuksia hyvin Kilpailuttamisosaamisessa puutteitaKuntien tarjouspyyntöjä pidetään jossain määrin epäselvinä Tarjousten arviointikriteerejä pidetään epäselvinä Palvelujen laatua ei painoteta sopimuksissa riittävästi

10 Palvelutuotannon kilpailutukset (1) Kilpailuttamismenettelyt: –Avoin menettely selvästi yleisin kilpailuttamismuoto –Myös suorahankinnat ja puitejärjestelyt ovat verrattain yleisiä, mutta eivät yhtä säännöllisesti käytössä –Rajoitettu menettely ja neuvottelumenettely eivät ole kovin yleisesti käytössä –Käänteinen kilpailutus käytössä vain hyvin harvoin 15.9.2011 Tilaaja-tuottaja –toimintatapa sosiaali- ja terveystoimen palveluissa Sami Fredriksson & Maijaliisa Junnila 10

11 Palvelutuotannon kilpailutukset (2) Kilpailuttamismuotojen toimivuus: –Kunnissa suhtaudutaan kaikkiin kilpailuttamis- muotoihin yksityisiä tuottajia myönteisemmin –Kuntien kannalta toimivimmiksi koetaan: Avoin menettely Suorahankita Puitejärjestely –Tuottajien kannalta toimivimmat: Neuvottelumenettely Suorahankinta –Rajoitettua menettelyä pidetään yleisesti melko toimimattomana menettelytapana 15.9.2011 Tilaaja-tuottaja –toimintatapa sosiaali- ja terveystoimen palveluissa Sami Fredriksson & Maijaliisa Junnila 11

12 Sopimuskäytännöt (1) 15.9.2011 Tilaaja-tuottaja –toimintatapa sosiaali- ja terveystoimen palveluissa Sami Fredriksson & Maijaliisa Junnila 12 KUNNATYKSITYISET TUOTTAJAT Tuottajilta saatava informaatio riittävääKunnilta saatava informaatio osittain riittämätöntä Jokseenkin korkea luottamus tuottajalta saatavaan tietoon Tiettyä epäluottamusta kunnilta saatavasta informaatioon Luottavat tuottajan sopimusten mukaiseen toimintaan Luottavat kuntien sopimusten mukaiseen toimintaan Sopimusjuridiikan osaamisessa puutteita Sopimuksia pidetään kohtuullisen yksiselitteisinä

13 Sopimuskäytännöt (2) 15.9.2011 Tilaaja-tuottaja –toimintatapa sosiaali- ja terveystoimen palveluissa Sami Fredriksson & Maijaliisa Junnila 13 KUNNATYKSITYISET TUOTTAJAT Sopimusten toteutumista arvioidaan yhdessä tuottajien kanssa sopimuskauden aikana Sopimusten toteutumista arvioidaan harvoin yhdessä kuntien kanssa sopimuskauden aikana Palveluja kehitetään yhteistyössä yksityisten tuottajien kanssa Palvelujen kehittämisyhteistyö puutteellista Yksityinen palveluntuotanto on kiinteä osa kunnan palvelutuotannon kokonaisuutta Yhteistyö yksityisten tuottajien kanssa sujuu hyvin Yhteistyö kuntien kanssa sujuu hyvin

14 Yksityisen palvelutuotannon vaikutukset 15.9.2011 Tilaaja-tuottaja –toimintatapa sosiaali- ja terveystoimen palveluissa Sami Fredriksson & Maijaliisa Junnila 14 KUNNATYKSITYISET TUOTTAJAT Ei merkittävää vaikutusta kustannuksiin Yksityinen tuotanto on alentanut kuntien kustannuksia Yksityinen tuotanto on uudistanut palvelujen tuotantotapaa Yksityinen tuotanto on pääsääntöisesti uudistanut palvelujen tuotanto-tapaa Ei merkittävää vaikutusta palvelujen saatavuuteen Yksityinen tuotanto on parantanut palvelujen saatavuutta Yksityinen tuotanto on jossain määrin parantanut palvelujen laatua Yksityinen tuotanto on selvästi parantanut palvelujen laatua Käyttäjätyytyväisyys on parantunut yksityisen tuotannon myötä

15 Yhteistyö tulevaisuudessa?

16 Tutkimustulosten tulkintaa Miten varmistetaan palveluketjujen toimivuus asiakkaan näkökulmasta => Pirstaloituuko? Tilaajatoiminnan eriytys antaa mahdollisuuden toiminnan tehostamiseen –Läpinäkyvyys tuotteistus, seurantamittarit, kustannukset –Yksityisen ja julkisen toimintatavan vertailu ”sparraus” –Kilpailu, kumppanuus vai rinnakkainelo? Edellytyksenä johtamistavan muutos? 15.9.2011 Tilaaja-tuottaja –toimintatapa sosiaali- ja terveystoimen palveluissa Sami Fredriksson & Maijaliisa Junnila 16

17 Kuntatuottajan ja yksityisen yhteistyö 15.9.2011 Tilaaja-tuottaja –toimintatapa sosiaali- ja terveystoimen palveluissa Sami Fredriksson & Maijaliisa Junnila 17 Nykytila?

18 Kuntatuottajan ja yksityisen yhteistyö 15.9.2011 Tilaaja-tuottaja –toimintatapa sosiaali- ja terveystoimen palveluissa Sami Fredriksson & Maijaliisa Junnila 18 Tutkimuksessa havaittu tarvetila?

19 Kuntatuottajan ja yksityisen yhteistyö 15.9.2011 Tilaaja-tuottaja –toimintatapa sosiaali- ja terveystoimen palveluissa Sami Fredriksson & Maijaliisa Junnila 19 Tavoitetila?


Lataa ppt "Tilaaja-tuottaja –toimintatapa sosiaali- ja terveystoimen palveluissa - Kuntatilaajan ja tuottajan yhteistyö Sami Fredriksson / Maijaliisa Junnila 15.9.2011."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google