Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Paneeli – Tehokkuutta ja toimivuutta laadulla ja kilpailulla?

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Paneeli – Tehokkuutta ja toimivuutta laadulla ja kilpailulla?"— Esityksen transkriptio:

1 Paneeli – Tehokkuutta ja toimivuutta laadulla ja kilpailulla?
TAUSTAA SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISTA Sosiaali- ja terveyspalvelujen tuotos lähes 16 miljardia euroa vuonna 2004 Yritysten osuus tuotoksesta oli noin 14 %, runsaat 2 miljardia euroa Sosiaalipalvelujen tuotos oli 6 miljardia euroa vuonna 2004 Sosiaali- ja terveyspalvelujen osuus BKT:stä oli 9 % vuonna 2004 Sosiaali- ja terveyssektorilla työskentelee noin henkilöä, mikä on noin 15 % työllisistä Koko sosiaali- ja terveyssektorin henkilöstöstä työskentelee yrityksissä vajaa (9 %) Työvoima sos. terveyssektorilla on kasvanut viimeisen viiden vuoden aikana yli 10 % Kuntasektori osti yksityisiä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakaspalveluja yhteensä runsaat miljardi euroa vuonna 2004 Ed. summasta sosiaalipalvelujen osuus on noin 80 % ja terveyspalvelujen noin 20 % Tulaki

2 Tulaki

3 TAUSTAA SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISTA jatkuu
Yksityisen toiminnan (yritykset ja kolmas sektori) osuus palvelutuotannosta on noussut jatkuvasti 1990-luvun alusta lukien Suhteellisesti suurinta yksityinen palvelutuotanto on lasten ja nuorten laitoshuollossa, vanhusten asumispalveluissa ja päihdehuollossa Yritysten osuus yksityisestä palvelutuotannosta on 1/3, sillä pääosa yksityisestä toiminnasta tapahtuu kolmannen sektorin yhteisöjen (yhdistykset ja säätiöt) toimesta Kolmannen sektorin merkitys sosiaalihuollossa on ollut perinteisesti vahva Yritysten tuotanto on kasvanut suhteellisesti eniten, mutta euromääräisesti on julkisen sekä kolmannen sektorin tuotanto kasvanut selvästi enemmän kuin yritysten tuotanto. Tulaki

4 TAUSTAA SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISTA jatkuu
Yritykset ovat pääosin pieniä, toimipaikoista lähes 90 % alle 10 työntekijää vuonna 2004 Yhteensä yritykset työllistivät noin henkilöä eli keskimäärin 4,8 henkilöä Koko sosiaalipalvelusektori työllisti henkilöä vuonna 2004 Sosiaalipalveluyrityksistä yli 80 % toimii kotipalveluissa, lasten päivähoidossa, palvelutaloina ja ryhmäkotina sekä lasten ja nuorten laitoksina Palvelutalojen ja ryhmäkotien osuus on yli 40 %                                Tulaki

5 TAUSTAA SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISTA jatkuu
Kunnat ostivat yksityiseltä sektorilta (yritykset ja kolmas sektori) sosiaalipalveluja noin 900 miljoonalla eurolla, mikä on noin 15,5 % kuntien sosiaalihuollon käyttökustannuksista Kuntien ostopalvelut muodostavat noin 55 % yksityisten sosiaalipalvelujen yhteenlasketusta laskennallisesta liikevaihdosta Monilla sosiaalipalvelujen toimialoilla yritykset ovat täysin riippuvaisia kuntien ostopalveluista, ja niiden osuus yritysten liikevaihdosta voi nousta jopa % HML seutu: Päivähoito: 28 M€, josta ostopalvelut 1,3 M€ (4,5 %) HML seutu: Lastensuojelu 7,1 M€, josta ostopalvelut 3,7 M€ (52 %) HML seutu: Koti- ja vanhuspalvelut: 32 M€, josta ostopalvelut 8,5 M€ (27 %) HML seutu: Vammaispalvelut: 11,4 M€, josta ostopalvelut 5,7 M€ (50 %) Tulaki

6 KUNTAYHTEISÖJEN YKSITYISET ASIAKASPALVELUOSTOT
SOSIAALIPALVELU Yksityiset asiakaspalveluostot M€ 2002 Osuus käyttökustannuksista % 2002 M€ 2004 käyttökustannuksist % 2004 Palvelutalot ja -asunnot 270 28,8 365 31,1 Lasten ja nuorten laitoshoito 123 54,6 178 60,9 Vanhusten laitoshoito 68 9,4 84 10,6 Lasten päivähoito 74 3,5 77 3,6 Päihdehuolto 45 41,3 56 43,8 Muut lasten ja nuorten palvelut 50 20,2 55 19 Kotipalvelut 32 6,2 35 Kehitysvammatoiminta 17 12,8 21 14,4 Vammaisten 11,5 18 11,4 Yhteensä 696 13,5 890 15,5 Tulaki

7 Paneeli – Tehokkuutta ja toimivuutta laadulla ja kilpailulla?
Milloin seudun kunnilla on valmiutta ryhtyä noudattamaan uutta julkista hankintalakia sosiaalipalveluissa? Mitkä mielestänne ovat ne sosiaalipalvelut, jotka sopivat tuotettavaksi yksityisen tai kolmannen sektorin toimesta? Mikäli ei käytetä julkista hankintamenettelyä, miten taataan tarjoajien tasapuolinen kohtelu ja julkisten hankintojen läpinäkyvyys seudulla? Miten asiakkaat kokevat erilaiset palvelun tuottajat? Miten turvataan laatu sosiaalipalveluissa eri tuottajien kesken? Miten ja minkä tahon toimesta julkiset hankinnat ja kilpailutus olisi hyvä hoitaa seudulla? Tulaki

8 Tulaki


Lataa ppt "Paneeli – Tehokkuutta ja toimivuutta laadulla ja kilpailulla?"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google