Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

KATI 12 Johtamisen täydennyskoulutusohjelma (74 op)

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "KATI 12 Johtamisen täydennyskoulutusohjelma (74 op)"— Esityksen transkriptio:

1 KATI 12 Johtamisen täydennyskoulutusohjelma (74 op)

2 KATI 12 –ohjelman sisältö
KATI 12 Johtamisen täydennyskoulutusohjelma (74 op) Strateginen johtaminen Henkilöstön voima- varojen johtaminen Ihmisten johtaminen Organisaatioiden ja johtamisen tutkimus Strategia ja arvot toiminnaksi Organisaatioteoriat Kasvun strateginen johtaminen Yritysten välinen yhteistyö Luovuus innovaatioprosessissa Henkilöstövoimavarojen asema organisaatiossa Strateginen henkilöstöjohtaminen Organisaation oppiminen ja osaamisen johtaminen Johtajuus ja asiantuntijaviestintä Organisaation muutosjohtaminen Tiimien ja monikulttuuristen työyhteisöjen johtaminen Asiantuntijaorganisaation johtaminen

3 Hakeminen KATI 12 -ohjelmaan
Hakuaika ohjelmaan – Sähköisesti ( Haussa nyt  Kauppatieteet ja tuotantotalous  KATI 12) Johtamisen essee Ohjeistus esseen kirjoittamisesta lähetetään hakijoille hakuajan päätyttyä Essee tulee palauttaa huhtikuun loppuun mennessä Pääsykoekurssi Kansantalous, makroteorian johdantokurssi Lahdessa Ensimmäinen tentti toukokuun puolivälissä, uusinta kesäkuun alussa Haastattelut kesäkuussa 2010 Kaikki esseen kirjoittaneet ja pääsykoekurssin hyväksytysti suorittaneet kutsutaan haastatteluun Lopulliset opiskelijavalinnat tehdään haastattelujen perusteella Opiskelijoille ilmoitetaan valinnoista kesäkuun loppuun mennessä

4 KATI 12 –ohjelman aikataulu
KATI 12 –ohjelma käynnistyy alkuvuodesta 2011 ja päättyy syksyllä Opiskelijoille laaditaan henkilökohtaiset opintosuunnitelmat loppuvuodesta 2010. Vuonna 2010 pääpaino on täydentävien opintojen opiskelussa (Päijät-Hämeen kesäyliopisto). KATI 12 –ohjelman luennot alkavat tammikuussa Täydentävien opintojen opiskelu jatkuu KATI 12-opintojen ohessa. Syksy 2009 – kevät 2010 Syksy 2010 Syksy 2013 2013- Haku, johtamisen essee, pääsykoekurssi, haastattelut ja opiskelijavalinnat. Täydentävien opintojen opiskelua. Täydentäviä opintoja. Opiskelua täydennyskoulutusohjelmassa suunnitellun ohjelman ja aikataulun mukaisesti. Tarvittaessa sivuaineopintoja KOKE:n tarjonnasta tai perusopiskelijana LUT:ssa sekä kieliopintoja esim. avoimen yo:n tarjonnasta. Täydentävien opintojen opiskelua. HOPSit. Avajaiset. Ohjelma päättyy. Halutessa hakeminen perusopiskelijaksi Lappeenrannan teknilliseen yliopistoon. Pro gradu –tutkielma ja muut mahdollisesti tarvittavat opinnot.

5 KATI 12 –ohjelmassa opiskelu
Opetuskielenä suomi, osa kirjallisuudesta ja luentokalvoista on englanniksi Lähiopetusta keskimäärin joka toinen viikko perjantaisin ja lauantaisin (klo 9 – 17) Tentit pääsääntöisesti lähiopetusjaksoja edeltävinä torstai-iltoina Luentojen ja tenttien lisäksi opinnot sisältävät paljon itsenäistä opiskelua, mm. kirjoitelmia ja harjoitustöitä Opetusta ei järjestetä kesäaikaan, myös muut loma-ajat pyritään huomioimaan Rankkaa mutta antoisaa Aikuisopiskelijoista koostuva ryhmä tärkeä osa KATI-opiskelua

6 KATI 12 –ohjelman hinta KATI 12 –ohjelman (74 opintopistettä) hinta on € Hintaan sisältyy: Henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS) ja opintojen ohjaus Lähiopiskelupäivät Ryhmäharjoitukset Harjoitustyöt ja niiden ohjauksen Luentomateriaalit (luentokalvot ja artikkelit) sähköisessä muodossa Sähköinen oppimisympäristö ohjelman aikana Opintosuoritusten kirjauksen Lappeenrannan teknillisen yliopiston opintorekisteriin Maksuaikataulu: Koulutus laskutetaan useassa erässä vuosien aikana Mikäli opiskelija keskeyttää ohjelman, menettää hän jo maksamansa maksut ja joutuu lisäksi maksamaan seuraavan laskutettavan erän

7 KATI 12 -ohjelman hintaan ei sisälly:
Kurssikirjakustannukset, ruokailu-, matka- ja majoituskulut Avoimen yliopiston kautta suoritettavat täydentävät opinnot Päijät-Hämeen kesäyliopiston kanssa yhteistyössä toteutettavat täydentävät opinnot maksavat n € /kurssi Kieliopinnot Sivuaineopinnot

8 Kauppatieteelliset tutkinnot
Kaksiportaisuus Kauppatieteiden kandidaatin tutkinto (KTK) 180 op Kauppatieteiden maisterin tutkinto (KTM) 120 op Täydentävät opinnot: opinnot, joilla aiempi soveltuva tutkinto täydennetään vastaamaan KTK-tutkinnon tietotasoa maisteriopintojen pohjaksi.

9 KATI 12-ohjelma väylänä KTM-tutkintoon
Tutkintopohja: Alempi tai ylempi yliopistotutkinto, tradenomi, merkonomi (opisto), HSO-sihteeri, datanomi, restonomi Pääsykoekurssi Kansantalous, makroteorian johdantokurssi 5 op Täydentävät opinnot (Avoimessa yo:ssa) Kieliopinnot (Avoimessa yo:ssa) Liiketalous- tieteellinen sivuaine (esim. KOKE:n tarjonnasta) KATI 12 (74 op) Strateginen johtaminen Henkilöstön voimavarojen johtaminen Ihmisten johtaminen LUT:n perus-opiskelijana Pro gradu Muut mahdollisesti tarvittavat opinnot KTM

10 KATI 12 –opintojen sijoittuminen KTM-tutkintoon
30 op Johtaminen ja organisaatiot –pääaineen kursseja + johtamisen seminaari Pääaineopinnot Täydentävät opinnot: merkonomit/ HSO-sihteerit/ datanomit/ restonomit 53 op Tradenomit/ yo-tutkinnot 37 op YHTEENSÄ 60 op Sivuaine- ja muut opinnot Vapaasti valittavat opinnot Sivuaineopinnot + + Kielet 29 op 6 op 25 op sis. 30 op gradu 29 op johtamisen opintoja mm. innovatiivisuudesta ja asiantuntijaviestinnästä 15 op johtamisen opintoja

11 KTM-tutkinnon sivuaine
LUT:n Koulutus- ja kehittämiskeskuksen tarjoamat sivuainekokonaisuudet Tietojohtamisen erikoistumisopinnot ( 27 op) Controllerin erikoistumisopinnot (27 op) Hankintojen johtaminen (26 op) Perusopiskelijana LUT:ssa Mahdollista suorittaa KATI 12 –ohjelman päätyttyä, kun opiskelija on hyväksytty perusopiskelijaksi Opetusta päivisin Lappeenrannassa Toisessa yliopistossa tai avoimessa yliopistossa Liiketaloustieteellisyys! Varmistettava, että hyväksytään LUT:ssa sivuainekokonaisuudeksi

12 Kauppatieteiden kandidaatiksi?
Muiden kuin merkonomien, restonomien, HSO-sihteerien, datanomien, tradenomien tai muiden alojen ylemmän tai alemman yliopistotutkinnon suorittaneiden on suoritettava kauppatieteiden kandidaatin tutkinto ennen KATI 12 –ohjelman opintojen hyödyntämistä kauppatieteiden maisterin tutkintoon Suosittelemme kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon suorittamista ennen KATI-ohjelmaan hakemista Kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon voi suorittaa: Perusopiskelijana pääsykokeiden kautta Avoimen yliopiston väylän kautta Muissa kauppatieteellistä koulutusta antavissa yliopistoissa

13 Lappeenrannan teknillinen yliopisto Koulutus- ja kehittämiskeskus
Lisätietoja KATI 12 –ohjelmasta: Koulutussuunnittelija Janne Hokkanen p tai Koulutussuunnittelija Nina Kykkänen p tai

14 Lappeenrannan teknillinen yliopisto Avoin yliopisto
Lisätietoja Avoimesta yliopistosta: Suunnittelija Mari Trinidad p tai

15 Päijät-Hämeen kesäyliopisto
Lisätietoja Päijät-Hämeen kesäyliopistosta: Suunnittelija Tiina Lehtinen p tai


Lataa ppt "KATI 12 Johtamisen täydennyskoulutusohjelma (74 op)"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google