Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Sairaalakoulu osana Kellokosken nuorisopsykiatrista hoitopolkua

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Sairaalakoulu osana Kellokosken nuorisopsykiatrista hoitopolkua"— Esityksen transkriptio:

1 Sairaalakoulu osana Kellokosken nuorisopsykiatrista hoitopolkua
Mika Saatsi - Kalliomaan koulu, syksy 2005

2 Miksi sairaalassa on koulu?
Perusopetuslaki 628/1998 4§ 3 mom: ”Sairaalan sijaintikunta on velvollinen järjestämään sairaalassa potilaana olevalle oppilaalle opetusta siinä määrin kuin se hänen terveytensä ja muut olosuhteet huomioon ottaen on mahdollista.” Myös sairaalassa olevalla nuorella on oppioikeus ja –velvollisuus Paluu kotikouluun ei voi onnistua, jos sairaalajakson aikana ei ole käyty koulua Mika Saatsi - Kalliomaan koulu, syksy 2005

3 Kalliomaan koulu pähkinänkuoressa (1/2)
Kalliomaan koulu on sairaalakoulu, jonka oppilaat ovat HUS:n Hyvinkään sairaanhoitoalueen Kellokosken sairaalan nuorisopsykiatristen osastojen (os.14, os.15, os.16 ja os.18) potilaita. Toimiva yhteistyö ja samansuuntainen työskentely hoitavien osastojen kanssa on toimintamme kulmakiviä. 4 erityisluokanopettajaa + 2 erityisopettajaa + rehtori + kouluavustaja oppilasmäärä keskimäärin 35 oppilasta samanaikaisesti lukuvuodessa reilut 50 oppilasta kalenterivuodessa reilut 70 oppilasta Koulun opetus on osa tutkimus- ja hoitojakson kokonaiskuntoutusta ja edellyttää nuoriso-osastojen ja koulun tiivistä yhteistyötä. Kaikessa koulun toiminnassa tähtäämme sairaalajakson jälkeiseen elämään ja pyrimme antamaan oppilaille keinoja, tietoja ja taitoja kohdata tulevaisuus itseensä luottaen ja pelkäämättä mahdollisia vastoinkäymisiä. Mika Saatsi - Kalliomaan koulu, syksy 2005

4 Kalliomaan koulu pähkinänkuoressa (2/2)
Oppimista ja käyttäytymistä ohjataan yhteisöllisesti turvallisessa oppimisympäristössä pienistä asioista alkaen. Kaikki aikuiset toimivat samansuuntaisesti. Myös lahjakkaille oppilaille tarjotaan haasteita. Tavoitteena on, että jokainen oppilas löytää optimaalisen suoritustasonsa. Vaikka olemme erityiskoulu, oppilaat opiskelevat yleisopetuksen oppimäärien mukaan, ellei oppisisältöjä ole yksilöllistetty. Sairaalakoulujakson nivelvaiheissa korostuu yhteistyö oppilaiden kotikoulujen kanssa. Tiedostamme huoltajien merkityksen oppilaiden koulunkäymisen tukijoina. Tuemme huoltajia kasvatustyössä. Mika Saatsi - Kalliomaan koulu, syksy 2005

5 Kalliomaan koulun arvot
Yhteisöllisyys Yhteisöllisyydellä tarkoitetaan koulumme oppilaiden ja opettajien samansuuntaista tavoitteellista työskentelyä, jossa korostetaan hyviä tapoja ja asiallista käytöstä. Toimivat vuorovaikutussuhteet mahdollistavat sen, että jokainen löytää paikkansa kouluyhteisössä. Turvallisuus Haluamme taata levollisen ja turvallisen oppimisympäristön, jossa oppilas voi omien valmiuksiensa mukaisesti ottaa vastuuta toiminnastaan. Sairaalakoulun pitää olla paikka, jossa koulunkäyntiä ei tarvitse pelätä tai jännittää. Suvaitsevaisuus Tuemme jokaista hyväksymään itsensä ainutkertaisena, arvokkaana ihmisenä. Tämän kautta luodaan pohja terveelle itsetunnolle sekä itsensä ja toisten kunnioittamiselle. Mika Saatsi - Kalliomaan koulu, syksy 2005


Lataa ppt "Sairaalakoulu osana Kellokosken nuorisopsykiatrista hoitopolkua"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google