Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

LIIPOLA-KAIKUHARJUN KOULU

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "LIIPOLA-KAIKUHARJUN KOULU"— Esityksen transkriptio:

1 LIIPOLA-KAIKUHARJUN KOULU
ESITTELY lukuvuosi rehtori Maritta Turunen

2 KOULUN HISTORIA Liipolan kansakoulu aloittaa toimintansa parakeissa
Liipola-Kaikuharjun koulu Liipolan kansakoulu aloittaa toimintansa parakeissa syksyllä 1973 Lahti siirtyy peruskoulujärjestelmään v. 1975 uusi koulutalo vihitään 1970-luvun puolivälissä oppilasmäärä nousee lähes tuhanteen syksyllä 1990 ensimmäiset maahanmuuttajaoppilaat saapuvat Liipolan kouluun (valmistava luokka kurdinkielisille oppilaille) syksyllä Kaikuharjun erityiskoulu siirtyy Liipolan koulurakennukseen v käynnistetään pedagoginen yhteistyö koulujen välillä v siirrytään yhteiseen opettajainhuoneeseen v Liipolan, Kaikuharjun ja Kallion koulujen hallinto yhdistetään

3 Liipola-Kaikuharjun koulu
KOULUN ARVOT JA TAVOITTEET ”Erilaisuus on rikkaus yhteisessä koulussa.” TOISEN KUNNIOITTAMINEN SUVAITSEVAISUUS JA ERILAISUUKSIEN HYVÄKSYMINEN TYÖN ARVOSTAMINEN Oppimis- mahdollisuuksien luominen omien edellytysten mukaan HYVÄT TAVAT VASTUUNTUNNON KASVATTAMINEN YHTEISÖLLISYYS SOSIAALISET TAIDOT OPPIMISTAITOJEN KEHITTÄMINEN

4 HENKILÖKUNTA tavoitteet YHTEISTYÖ TOIMENPITEET TAVOITTEIDEN
Liipola-Kaikuharjun koulu HENKILÖKUNTA tavoitteet sisäinen YHTEISTYÖ ulkoinen TOIMENPITEET TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISEKSI erityisosaaminen omina painopisteinään erityisopetus oppiaineet oppimistaidot kaikille työnohjaus konsultoivat opettajat (suomi 2., emo jne.) RESURSSOINTI

5 YHTENÄISKOULUSSA Dysfasiaopetus kuulovamma EDY (luokat 0-9)
Liipola-Kaikuharjun koulu YHTENÄISKOULUSSA Esiopetus (luokka 0: es1 ja es2) Dysfasiaopetus kuulovamma EDY (luokat 0-9) Sopeutumattomien opetus ESY (luokat 2-6) Pienluokkaopetus (luokat 1-2) Integroidut erityisoppilaat (luokat 1-6) Luokanopetus (luokat 1-6) Luokanopetus (luokat 7-9) +aineenopetus

6 TOIMINTAYMPÄRISTÖ kotiluokat
Liipola-Kaikuharjun koulu TOIMINTAYMPÄRISTÖ kotiluokat erityisopettajien ja aineenopettajien luokat ryhmätyötiloja kokoushuoneet tekninen työ tekstiilityö musiikki kuvataide tietotekniikkaluokat liikunta- ja juhlasali kirjasto auditorio oppilaskunnan tilat

7 OPPIMISYMPÄRISTÖ fyysinen
Liipola-Kaikuharjun koulu OPPIMISYMPÄRISTÖ fyysinen jokaisella oppilaalla oma opettaja ja kotiluokka: - luokanopettaja (luokat 0-6) - erityisluokanopettaja (luokat 0-9) piha-alueet ikätasojen mukaan esiopetus samassa talossa

8 OPPIJAT 320 oppilasta yleisopetuksessa 210
Liipola-Kaikuharjun koulu 320 oppilasta yleisopetuksessa 210 erityisluokkaopetuksessa 110 integroituja erityisoppilaita 40 äidinkieli muu kuin suomi 50 yleisopetuksessa 1-6 luokilla 10 opetusryhmää erityisluokkaopetuksessa 0-9 luokilla 14 opetusryhmää samassa talossa esiopetuksen 2 ryhmää

9 KOULUN RAKENTEELLINEN VISIO
Luokkamuotoinen yleisopetus Liipola-Kaikuharjun koulu Esiopetus 16 opp. Esiopetus 16 opp. 1a 20 opp. 1b 20 opp. 2a 20 opp. 2b 20 opp. 3a 20 opp. 3b 20 opp. 4a 20 opp. 4b 20 opp. 5a 20 opp. 5b 20 opp. 6a 20 opp. 6b 20 opp. Starttiluokka 13 opp. Pienluokka 1-2 10 opp. Luokkamuotoinen erityisopetus (ESY) opp. Laaja-alaiset erityisopettajat 4 / 320 opp (yleisopetus ja erityisopetus) Oman opinto-ohjelman mukaan etenevä opetus 0 (EDY) 8 opp. 1 (EDY) 8 opp. 2 (EDY) 8 opp. 3 (EDY) 8 opp. 4 (EDY) 8 opp. 5 (EDY) 8 opp. 6 (EDY) 8 opp. 7 (EDY) 8 opp. 8 (EDY) 8 opp. 9 (EDY) 8 opp. Luokkamuotoinen erityisopetus

10 HENKILÖKUNTA rehtori ja apulaisrehtori
Liipola-Kaikuharjun koulu HENKILÖKUNTA rehtori ja apulaisrehtori luokanopettajia omine erikoistumisaineineen (9) erityisluokanopettajia (14) laaja-alaista erityisopettajia (3 ½) aineenopettajia (2) koulunkäyntiavustajia (10) kieliavustajia (2) koulusihteeri kotikielenopettajia (6) koulupsykologi ja koulukuraattori terveydenhoitaja ja koululääkäri hammaslääkäri ja –hoitaja vahtimestari ja kalustonkunnostaja keittiöhenkilökunta ja siistijät

11 ORGANISAATIO kahden rehtorin tiimi
Liipola-Kaikuharjun koulu kahden rehtorin tiimi - luokan-, erityisluokan- ja aineenopettajatausta johtoryhmä - rehtori, apulaisrehtori, - yksi opettajajäsen (luo) ”Liipolan puolelta” - kaksi opettajajäsentä (eluo) ”Kaikuharjun puolelta” - yksi opettajajäsen (eluo) ”Kallion puolelta” - palkkio koulukohtaisista kehittämismäärärahoista oppiainekohtaiset ryhmät - esim. emo, liikunta, atk - oppiainekohtaiset vastuuhenkilöt - palkkio koulukohtaisista kehittämismäärärahoista tai erityistehtäväkorvaus

12 JOHTAMINEN Liipola-Kaikuharjun koulu Rehtorin tehtäviin ja vastuualueeseen kuuluvat lainsäädännön ja koulutoimen toimintasäännön määräämät tehtävät: johtaa, arvioida ja kehittää koulun opetus- ja kasvatustyötä sekä muut hallinto- ja taloustehtävät. Apulaisrehtori toimii koulun rehtorin työparina vastaten tehtäväkuvansa mukaisista ja hänelle erikseen sovituista tehtävistä sekä toimii tarvittaessa rehtorin sijaisena. Johtoryhmä toimii suunnittelun ja toiminnan tukena: valmistelee, päättää, tiedottaa ja kehittää

13 TIEDONKULKU Yhteinen ATK-verkkoasema kaikkien luettavissa
Liipola-Kaikuharjun koulu Yhteinen ATK-verkkoasema kaikkien luettavissa Sähköpostijakelu Ilmoitustaulut: teemoittain ja ajankohtaista Johtoryhmä maanantaisin klo 8-9 (joka toinen viikko) Rehtoritiimin palaveri perjantaisin klo 12- Yleisopetuksen OHR keskiviikkoisin klo 8-10 Erityisopetuksen OHR parilliset keskiviikot klo 10-12 YT-palaveri maanantaina klo 13 ja 14 (ainakin kerran kuussa) Opettajainkokous maanantaina klo 13 tai 14 (kerran kuussa) Avustaja-palaveri torstaisin klo 8-9 (kerran kuussa) Eri kokoonpanojen tapaamiset maanantaisin klo 13 tai 14

14 KODIN JA KOULUN VÄLINEN VANHEMPAINYHDISTYS RY
Liipola-Kaikuharjun koulu KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ LIIPOLAN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS RY PÄIJÄT-HÄMEEN DYSFAATTISTEN JA KUULOVAMMAISTEN LASTEN TUKI RY:N

15 EMO Edellytysten Mukainen Oppiminen
Liipola-Kaikuharjun koulu EMO Edellytysten Mukainen Oppiminen koulun 1. – 2. luokkien pedagoginen opiskelujärjestelmä äidinkielessä mahdollistaa oppilaan omien oppimisedellytysten mukaisen oppimisen pienessä opetusryhmässä ryhmien muodostaminen testauksen perusteella ryhmänvaihto mahdollista oppilaan edistymisen mukaisesti EMO-tunnit (5) merkitty työjärjestykseen palkkitunneiksi opettajina luokanopettajien ohella laaja-alaiset erityisopettajat, erityisluokanopettajat ja S2-opettaja

16 ERI KIELI- JA KULTTUURIRYHMIEN OPETUS
Liipola-Kaikuharjun koulu Oma opettaja Erityisopettaja Suomi toisena kielenä -opettaja Oman äidinkielen opettaja Oma äidinkieli Suomi toisena kielenä -opetus Tukiopetus Arviointi Oppiaineesta vapauttaminen Kieliavustaja Tulkkipalvelu Opetus tukee maahanmuuttajien ja maahanmuuttajataustaisten opiskelua ja kotoutumista suomalaiseen yhteiskunnaan

17 ERITYISOPETUS lähikouluperiaate: erityisoppilaan integraatio
Liipola-Kaikuharjun koulu ERITYISOPETUS lähikouluperiaate: erityisoppilaan integraatio alueellinen pienluokka (eteläinen alue) kaupungin alueen erityisluokat seutukunnallinen erityisluokat luokanopettaja eriyttäminen ja tukiopetus erityisopettaja pienryhmissä erityisluokanopettaja erityisluokassa

18 ERITYISOPETUS (integroidut oppilaat)
Liipola-Kaikuharjun koulu ERITYISOPETUS (integroidut oppilaat) erityisopetuspäätös, perusteet vaihtelevat paljon yleinen OPS + HOJKS yksittäisten oppiaineiden yksilöllistäminen pääsääntöisesti 9v. oppivelvollisuus joillakin 11–vuotinen oppivelvollisuus lähikoulu erityisluokanopettajat, erityisopettaja, koulunkäyntiavustajat n. 40 oppilasta 10 opetusryhmässä 1-6 luokilla

19 ERITYISOPETUS (pienluokka)
Liipola-Kaikuharjun koulu ERITYISOPETUS (pienluokka) moninaiset tarkkaavuuden häiriöt yms. yleinen OPS + HOJKS 9–vuotinen oppivelvollisuus erityisluokanopettaja, erityisopettaja, (koulunkäyntiavustaja) 1 opetusryhmä 1 (-2) luokilla tavoitteena kuntouttava opetus

20 Liipola-Kaikuharjun koulu
ERITYISOPETUS (Esy) tarkkavaisuushäiriöt, asperger, adhd, sopeutumattomuus ... yleinen OPS + HOJKS yksittäisten oppiaineiden yksilöllistäminen pääsääntöisesti 9 -vuotinen oppivelvollisuus koko kaupunki erityisluokanopettajat, erityisopettaja, tuntiopettajia, koulunkäyntiavustaja 2 opetusryhmää 2.-3., 5. luokilla

21 ERITYISOPETUS (Kaikuharju)
Liipola-Kaikuharjun koulu ERITYISOPETUS (Kaikuharju) kuulovamma, dysfasia, kielelliset vaikeudet, jne. yleinen OPS + HOJKS yksittäisten oppiaineiden yksilöllistäminen 2v. esikoulu ja 9v. peruskoulu (pääsääntöisesti 11–vuotinen oppivelvollisuus) seudullinen erityisluokanopettajat, erityisopettaja, aineenopettajat, koulunkäyntiavustajat terapiapalvelut osaamiskeskus: konsultaatio koulun ulkopuolinen toiminta 11 opetusryhmää 0-9 luokilla

22 OPETUKSEN PERUSTANA käyttäytyminen seuraus subjekti: aktiivinen
Liipola-Kaikuharjun koulu OPETUKSEN PERUSTANA käyttäytyminen seuraus pedagogiset mallit subjekti: aktiivinen vastuullinen = ohjattavuus vaikutusalue syy -perustaidot: oppimistaidot -perustiedot (ops) kieli, kommunikaatio oppimisen mahdollistaminen

23 KAIKUHARJUN OPETUSMALLI
Liipola-Kaikuharjun koulu OHJAAVA OPETUS OPPIMISTAIDOT KIELELLISET TAIDOT MOTORISET TAIDOT KOGNITIIVISET TAIDOT: OPPIAINEET SOSIAALISET TAIDOT elämäntaidot, jatkokoulutus

24 OPETUS – KUNTOUTUS KOULU luokka erityisopetus emo OPPILAS OHR
Liipola-Kaikuharjun koulu KOULU luokka erityisopetus emo OPPILAS OHR ulkopuoliset tukitoimet vanhemmat KOTI Maritta Turunen

25 LIIPOLA-KAIKUHARJUN KOULU
Ostoskatu 3, Lahti p


Lataa ppt "LIIPOLA-KAIKUHARJUN KOULU"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google