Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Vaalirahoituksen valvonta - tarkastusviraston tehtävät Ylijohtaja Marjatta Kimmonen 7.5.2009.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Vaalirahoituksen valvonta - tarkastusviraston tehtävät Ylijohtaja Marjatta Kimmonen 7.5.2009."— Esityksen transkriptio:

1 Vaalirahoituksen valvonta - tarkastusviraston tehtävät Ylijohtaja Marjatta Kimmonen 7.5.2009

2 2 Lähtökohta Tavoitteena vaalirahoituksen ja ehdokkaan sidonnai-suuksien avoimuus ja vaalikampanjan kulujen kasvun rajoittaminen Laki ehdokkaan vaalirahoituksesta (273/2009) on annettu 24.4.2009 Laki tuli voimaan 1.5.2009 Lakia sovelletaan rajoitetusti vuoden 2009 europarlamenttivaaleissa Kokonaisuudessaan käytössä heti seuraavissa vaaleissa – Eli kolmessa kunnassa uusittavissa kuntavaaleissa Ehdokkaalla ilmoitusvelvollisuus – Valtiontalouden tarkastusvirastolla valvontatehtävä

3 3 Laissa säädetään muun muassa Ehdokkaan vaalirahoituksesta Ehdokkaan vaalirahoituksen rajoituksista Ilmoitusvelvollisuudesta Ilmoitettavista tiedoista Vapaaehtoinen ennakkoilmoitus (suunnitelma) Varsinainen ilmoitus (toteutuneet tiedot) Valtiontalouden tarkastusviraston valvontatehtävästä Ilmoitusrekisteristä ja tietojen julkisuudesta

4 4 Ilmoitusvelvollisuus – Velvollinen tekemään ilmoituksen vaalirahoituksesta Eduskuntavaaleissa kansanedustajaksi valittu ja vaalin tulosta vahvistettaessa varaedustajaksi määrätty Kuntavaalissa valtuutettu ja varavaltuutettu EU-vaaleissa parlamentin jäseneksi valittu ja tulosta vahvistettaessa varajäseneksi valittu Presidentinvaalissa ehdokkaan asettanut puolue ja ehdokkaan asettaneen valitsijayhdistyksen vaaliasiamies tai tämän varamies Kaikilla ehdokkailla mahdollisuus tehdä ennakko- ilmoitus eli suunnitelma vaalirahoituksesta ja kampanjan kuluista

5 5 Ilmoitettavat tiedot ja ilmoituksen tekeminen Mitkä vaalit Ehdokasta koskevat tiedot (nimi, ammatti, ehdokkaaksi asettaja) Vaalikampanjan kulut – Erittelyvelvollisuus ja –mah- dollisuus Vaalirahoitus – Erittelyvelvollisuus ja –mahdollisuus Muut ilmoitusvelvollisen tarpeelliseksi katsomat tiedot Vastuu ilmoituksen sisällöstä on ilmoitusvelvollisella Kahden kuukauden kuluessa vaalien tuloksen vahvistamisesta

6 6 Tarkastusviraston valvontatehtävä - Mitä tarkastusvirasto tekee Tarkastusvirasto julkistaa viipymättä saapunet ilmoitukset – Oikean henkilön varmistaminen Ennakkoilmoituksiin ei ehdokkuuden lisäksi muita tarkistuksia Tarkistaa varsinaisista ilmoituksista että kaikki ilmoitus- velvolliset ovat tehneet lain tarkoittaman ilmoituksen Valitut ja varasijalle valitut Rahoituksen ja kulujen vertaaminen Erittelyvelvollisuus määrien perusteella –Loogisuus lain tarkoittamalla tavalla

7 7 Tarkastusviraston valvontatehtävä - Mitä tarkastusvirasto tekee …. Kehottaa ilmoitusvelvollista tekemään ilmoituksen, täydentämään puutteellisia tietoja tai selvittämään ilmoituksen oikeellisuutta ja riittävyyttä Ilmoitus puuttuu Rahoitus ei kata kuluja Tuen erittelyvelvollisuus Määrää tarvittaessa uhkasakon Antaa eduskunnalle vaalikohtaisen kertomuksen saamistaan ilmoituksista ja toiminnastaan ilmoitusvelvollisuuden valvonnassa Yhteenveto valvonnassa esille tulleista keskeisistä asioista Ensimmäinen raportti viimeistään tammikuussa 2010

8 8 Tarkastusviraston valvontatehtävä - Mitä tarkastusvirasto ei tee Ei vastaa ilmoituksen sisällöstä – Siitä vastaa aina ilmoitusvelvollinen Ei tee kampanjan tilintarkastusta – Ei siis kannanottoa lain noudattamisesta ja oikeista ja riittävistä ilmoitustiedoista Ei anna ehdokaskohtaisia lausuntoja ilmoituksen oikeellisuudesta tai riittävyydestä Ei varmenna tietoja tai erittelyjä rahoituksesta tai kuluista kolmansilta osapuolilta


Lataa ppt "Vaalirahoituksen valvonta - tarkastusviraston tehtävät Ylijohtaja Marjatta Kimmonen 7.5.2009."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google