Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Vaalijärjestelmä: Erilaisia vaalitapoja:

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Vaalijärjestelmä: Erilaisia vaalitapoja:"— Esityksen transkriptio:

1 Vaalijärjestelmä: Erilaisia vaalitapoja:
1) Suora kansanvaali: Ehdokkaat valitaan suoraan äänimäärään perustuen. Voi olla yksi- tai kaksivaiheinen (vrt. Suomen presidentinvaalit) 2) Valitsijamiesvaali: (esim. USA:n presidentin vaali) Äänestäjät äänestävät valitsijamiehiä, nämä valitsevat ehdokkaista läpi menevän. Ongelmana sitoutuminen. Jos valitsijamiehillä on valinnanvapaus, äänestäjä ei voi tietää, noudattaako hänen äänestämänsä valitsijamies aikaisemmin ilmoittamaansa linjaa. 3) Enemmistövaali vaalipiireittäin: Esim. USA:n kongressin edustajainhuoneen vaalit (Paljon pieniä vaalipiirejä, jokaisesta vaalipiiristä valitaan eniten ääniä saanut ehdokas). Ongelmana se, että muiden kuin valitun ehdokkaan äänet menevät kokonaan hukkaan. Periaatteessa 51% joka vaalipiirissä takaa 100% edustajainhuoneen paikoista. 4) Listavaali: Puolueet asettavat ehdokkaansa haluamaansa järjestykseen listalle. Äänestäjä saa äänestää vain puoluetta. Puolueen äänimäärästä riippuu, montako ehdokasta menee läpi. Listalla olevien nimien järjestys määrittelee sen, ketkä menevät läpi. (esim. Suomen eduskuntavaalit aikaisemmin) Ongelmana se, että äänestäjät eivät voi äänestää ketään tiettyä ehdokasta, tai he eivät voi olla varmoja, riittääkö puolueen äänipotti heidän ehdokkaansa läpimenoon

2 Suomen vaalit: Presidentinvaaleissa käytetään suoraa, kaksivaiheista vaalia. Ensimmäisellä kierroksella kaksi eniten ääniä saanutta ehdokasta jatkoon 2. kierrokselle. Jos joku saa ensimmäisellä kierroksella yli 50%, hän tulee suoraan valituksi. Kaksivaiheinen suora vaali vuodesta Siihen asti valitsijamiesvaali. Eduskunta valitsi presidentin kaksi kertaa (Ståhlberg, Mannerheim). Lisäksi Kekkonen poikkeuslailla 1973) Kunnallisvaaleissa, EU-parlamentin vaaleissa ja eduskuntavaaleissa käytetään suhteellista vaalitapaa (D’Hondtin järjestelmä) D’Hondtin vaalijärjestelmässä puolueen (tai vaaliliiton) äänet lasketaan yhteen. Puolueessa eniten ääniä saanut saa vertailuluvukseen koko puolueen äänimäärän, 2. eniten ääniä saanut saa ½, kolmas saa 1/3, jne. Vertailulukujen perusteella valitaan sitten vaalipiiristä läpi menevät ehdokkaat.

3 D’Hondtin systeemi Puolueella A on kolme ehdokasta. A1 saa 320 ääntä, A2 saa 70 ja A3 150 B-puolueessa B1 saa ääniä 190, B2 saa 30 ja B3 saa 20 C-Puolueessa C1 saa ääniä 160, C2 saa 15 ja C3 saa 35 Ketkä kolme tulevat valituksi? Vastaus: Vertailuluvut: A1 => 540, A2 => 180, A3 => 270 B1 => 240, B2 => 120, B3 => 80 C1 => 210, C2 => 70, C3 => 105 Valituksi tulevat A1, A3 ja B1 Mitä mieltä olet tuloksesta?

4 Suhteellisen vaalitavan ongelmia:
Periaatteessa henkilökohtainen äänimäärä ei vielä takaa mitään, vaan koko puolueen kannatus Pienten puolueiden on vaikea saada ehdokasta läpi, jos heillä on vain yksi ääniharava Jos kaksi puoluetta on vaaliliitossa, äänestäjän on vaikea arvioida, ketä hänen äänensä loppujen lopuksi hyödyttää Pienissä vaalipiireissä muodostuu helposti äänikynnys. (Helsingistä valitaan 21 kansanedustajaa, joten mukaan mahtuu joku pikkupuoluekin. Kuuden ehdokkaan vaalipiirissä taas menevät läpi todennäköisesti kolmen suuren puolueen ehdokkaat)

5 Vaali-kausi & valittavat Ääni-oikeus Vaalikel-poisuus Ehdokas-asettelu
Vaalit: Vaali-kausi & valittavat Ääni-oikeus Vaalikel-poisuus Ehdokas-asettelu Eduskunta 4 v. (200) 18 –v. Suomen kansalainen 18-v. Suomen kansalainen puolueet, 100 hengen valitsija-yhdistykset Kunta 4 v. (riippuu kunnasta, 13-85) 18-v. Suomen kansal. ja kunnassa asuvat (myös ulkom.) 18-v. Suomen kansalainen puolueet, 10 hengen valitsijayhdistykset (pienissä kunnissa 3) EU-Parla- mentti 5 v. (14) 18 -.v. EU-kansalainen 18-v. Suomen kansalainen, 18-v. EU-kansalainen puolueet, tai 2000 hengen valitsijayhdistykset Presidentti 6 v. (1) 18-v. suomalainen 18-v. synty-peräinen Suomalainen h. yhdistykset

6 Vaalirahoitus: Laki ehdokkaan vaalirahoituksen ilmoittamisesta (414/2000) tuli voimaan Sen mukaan velvollinen tekemään ilmoituksen vaalikampanjansa rahoituksesta (vaalirahoituksesta) on eduskuntavaaleissa kansanedustajaksi valittu ja varaedustajaksi vaalien tulosta vahvistettaessa määrätty, europarlamenttivaaleissa Euroopan parlamentin jäseneksi valittu ja varajäseneksi vaalien tulosta vahvistettaessa määrätty, presidentinvaalissa ehdokkaan asettanut puolue taikka ehdokkaan asettaneen valitsijayhdistyksen vaaliasiamies tai tämän varamies ja kunnallisvaaleissa valtuutetuksi ja varavaltuutetuksi valittu. Ilmoituksessa on oltava ainakin seuraavat tiedot: 1) maininta siitä, mitkä vaalit ovat kyseessä; 2) ehdokkaan täydellinen nimi ja hänet asettaneen puolueen nimi tai maininta siitä, jos ehdokas on valitsijayhdistyksen ehdokas; 3) ehdokkaan vaalikampanjan kokonaiskulut; sekä 4) ehdokkaan vaalikampanjan rahoitus eriteltynä a) toisaalta ehdokkaan omiin varoihin sekä b) toisaalta ehdokkaan, hänen tukiryhmänsä ja muun hänen tukemisekseen perustetun yhteisön saamaan ulkopuoliseen tukeen ryhmiteltynä


Lataa ppt "Vaalijärjestelmä: Erilaisia vaalitapoja:"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google