Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Työsuhteen solmiminen ja päättäminen

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Työsuhteen solmiminen ja päättäminen"— Esityksen transkriptio:

1 Työsuhteen solmiminen ja päättäminen
Jarmo Kallioniemi Hämeen työsuojelupiiri

2 Työsopimuslaki 55/2001 Soveltamisala
Tätä lakia sovelletaan sopimukseen (työsopimus), jolloin työntekijä tai työntekijät yhdessä työkuntana sitoutuvat henkilökohtaisesti tekemään työtä työnantajan lukuun tämän johdon ja valvonnan alaisena palkkaa tai muuta vastiketta vastaan.

3 Työsopimuksen muoto ja kesto
Työsopimus voidaan tehdä suullisesti, kirjallisesti tai sähköisesti Työsopimus on voimassa toistaiseksi, jollei sitä ole perustellusta syystä tehty määräaikaiseksi. Ilman perusteltua syytä tehty työsopimus on toistaiseksi voimassa oleva.

4 Palkka- ja työaikaehto
Työnantajan on noudatettava vähintään valtakunnallisen, asianomaisella alalla edustavana pidettävän työehtosopimuksen (yleissitova työehtosopimus) määräyksiä. Säännöllinen työaika on enintään 8 tuntia vuorokaudessa ja 40 tuntia viikossa. Viikoittainen säännöllinen työaika voidaan järjestää myös keskimäärin 40 tunniksi enintään 52 viikon ajanjakson aikana.

5 Työsopimuksen päättäminen
Työsopimuslaki 55/2001 1. luku 4 § koeaika 6. luku 7. luku 8. luku Päättämistavat IRTISANOMINEN PURKAMINEN

6 Yleissäännös irtisanomisperusteista 7.luku 1 §
Asiallinen ja painava syy Ei saa olla mm. syrjivä tai ristiriidassa lojaliteettivelvoitteen kanssa Huomioi suhde lain 2, 3, 4 §:iin Kun kyse on henkilökohtaisesta tai tuotannollisesta ja taloudellisesta syystä

7 Yleissäännös irtisanomisperusteista 7.luku 1 §
Riittävyyden kokonaisvaltainen arviointi Irtisanomisperusteen tosias. selvittäminen Työntekijän kuuleminen Menettelyn vaikutuksen arviointi työsuhteen jatkumisen kannalta Varoitus Vaihtoehdot

8 Työntekijän henkilöön liittyvät irtisanomisperusteet 7.luku 2 §
Asialliset ja painavat syyt Työsopimuksesta tai laista johtuva (rikos, luottamuspula, työvelvoitteen laiminlyönti jne.) Työsuhteeseen olennaisesti vaikuttavien velvoitteiden vakavaa rikkomista tai laiminlyöntiä Työntekijän henkilöön liittyvien työntekoedellytysten olennainen muuttuminen

9 Olennaisesti vaikuttavien vakavaa rikkomista olennaista muuttumista
Työsopimuslain 7.luvun 2 §:n 2.mom. on luetettu ne syyt, joita ei voida pitää asiallisia ja painavina irtisanomisperusteina

10 Irtisanomismenettely
Työsopimuslaki 7.luku 2 §:n 3.mom. * Työntekijää ei saa irtisanoa ennen varoitusta * Työntekijälle annetaan mahdollisuus korjata menettelynsä Työsopimuslaki 7.luku 2 §:n 4.mom. * Työnantajalla on selvitysvelvollisuus siitä, onko irtisanominen vältettävissä

11 Työsopimuksen purkaminen Purkamisperuste 8.luku 1 §
Työsuhde päättyy HETI Erittäin painavasta syystä Työsop. tai laista johtuvien työsuhteeseen olennaisesti vaikuttavien velvoitteiden niin vakava rikkominen tai laiminlyönti, ettei työnantajalta voi kohtuudella edellyttää sopimussuhteen jatkamista edes irtisanomis-ajan pituista aikaa

12 Työsopimuksen purkaminen Purkamisperuste 8.luku 1 § 2.mom.
Työntekijällä vastaava oikeus purkaa työsopimuksensa (esim. törkeä työturvall. vaarantaminen, kunnianloukkaus, työtä ei ole riittävästi, palkkaa ei makseta sopimuksen mukaisesti) Purkamisoikeus 8.luku 2 § Purkamisperusteeseen vedottava 14 pv kuluessa siitä, kun työnantaja sai tiedon purkamisper. täyttymisestä.

13 Työsopimuksen purkautuneena pitäminen 8.luku 3 §
Työntekijä on ollut poissa työstä vähintään 7 pv eikä ole ilmoittanut sinä aikana pätevää syytä poissaololleen, tällöin työnantajalla on oikeus käsitellä purkautuneena poissaolon alkamisesta lukien Mikäli poissaolosta ei ole voitu ilmoittaa hyväksyttävän esteen vuoksi, purkautuminen peruuntuu


Lataa ppt "Työsuhteen solmiminen ja päättäminen"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google