Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Toimijoiden roolit väitteiden hyväksymisessä ja käyttämisessä Ravitsemus- ja terveysväiteseminaari 29.11.2010, Evira, Helsinki Neuvotteleva virkamies Anne.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Toimijoiden roolit väitteiden hyväksymisessä ja käyttämisessä Ravitsemus- ja terveysväiteseminaari 29.11.2010, Evira, Helsinki Neuvotteleva virkamies Anne."— Esityksen transkriptio:

1 Toimijoiden roolit väitteiden hyväksymisessä ja käyttämisessä Ravitsemus- ja terveysväiteseminaari 29.11.2010, Evira, Helsinki Neuvotteleva virkamies Anne Haikonen Maa- ja metsätalousministeriö

2 Väitteiden hyväksyminen ja käyttäminen toimijat  elintarvikealan toimijat  valvontaviranomaiset (Evira, AVI:t, kunnat)  ministeriö (MMM)  Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen EFSA  Euroopan komissio

3 Väitteiden hyväksyminen ja käyttäminen elintarvikealan toimijat  hyväksytyn väitteen käyttäminen  vastuu väitteen kriteereiden täyttymisestä •tuotteen koostumus •vaadittujen tietojen antaminen  omavalvonta: pakkausmerkinnät, ml. väitteet  hakemus terveysväitteen hyväksymiseksi (art. 15.2)  hakemus ja tieteellinen näyttö •komission asetus (EY) N:o 353/2009 väiteasetuksen art. 15 tarkoittamien hakemusten soveltamissäännöistä •EFSA:n ohje terveysväitehakemuksista

4 Väitteiden hyväksyminen ja käyttäminen Evira  soveltamisohjeet, valvonnan ohjaus (EL 30 §)  mm. ohjeet väiteasetuksen art. 11 soveltamisesta sekä art. 14.1(a) tarkoittamien väitteiden käyttöönotosta  kansallinen toimivaltainen viranomainen hakemusten käsittelyssä  hakemuksen vastaanottaminen, sisällön tarkistus, toimittaminen komissiolle (art. 15.2)  ei ennakkohyväksyntää väitteitä eikä tuotteita

5 Väitteiden hyväksyminen ja käyttäminen Aluehallintovirastot AVI:t (EL 31 §) Kunnan elintarvikevalvontaviranomaiset (EL 32 ja 33 §)  elintarvikkeiden myynnin yhteydessä annettavien tietojen (ml. terveysväitteet) valvonta  elintarvikealan toimijoiden neuvonta

6 Väitteiden hyväksyminen ja käyttäminen Maa- ja metsätalousministeriö MMM  lainsäädännön valmistelu ja toimeenpano  neuvoston työryhmä (väiteasetus (EY) N:o 1924/2006)  komission työryhmä (väiteasetuksen muutosten ja komission asetusehdotusten käsittely, väiteasetuksen tulkinnat )  komission pysyvä komitea SCFCAH •väiteasetuksen muutokset (komission asetus (EY) N:o 116/2010) •terveysväitteiden hyväksyminen/hylkääminen komission asetuksilla  valvonnan käsittävä sääntelymenettelymenettely (jäsenvaltiot komiteassa, neuvosto, Euroopan parlamentti)

7 Väitteiden hyväksyminen ja käyttäminen EFSA (1)  terveysväitteitä koskevien hakemusten tieteellinen arviointi  antaa tieteellisen lausunnon  ei tee päätöksiä  art. 13.5 ja 14 tarkoittamat terveysväitteet (art. 16)  väitekohtaiset hakemukset elintarvikealan toimijalta  tieteellisen näytön ja väitteen sanamuodon arviointi  tietosuojaa koskevan pyynnön arviointi (art. 17.5 ja 21)  lausunto ~ 5 kk kuluessa siitä, kun hakemus todettu validiksi

8 Väitteiden hyväksyminen ja käyttäminen EFSA (2)  toiminnalliset terveysväitteet (art. 13.1 - 13.3)  jäsenvaltioiden listat komissio EFSA •yhteensä n. 10.000 väitettä  lausuntoja useassa erässä •muut kuin kasviperäiset aineet: 10/2009, 2/2010, 10/2010, [3/2011, 6/2011] •kasviperäiset aineet (botanicals)  mahdollisten lisätietojen arviointi (harmaa lista) •näyttö riittämätön, probioottien karakterisointi riittämätön

9 Väitteiden hyväksyminen ja käyttäminen Euroopan komissio (1)  art. 13.5 ja 14 tarkoittamat terveysväitteet hyväksytään tai hylätään komission asetuksella (art. 17)  2 kk EFSA:n lausunnon jälkeen ehdotus pysyvälle komitealle •työryhmä; pysyvä komitea (art. 25)  väitteen sanamuoto (kieliversiot) •art. 14.1(a): sairauden riskitekijä •tuotemerkit tms. •hylätyt väitteet: hakijan esittämä sanamuoto •samaa tarkoittavat väitteet  käytön ehdot

10 Väitteiden hyväksyminen ja käyttäminen Euroopan komissio (2)  art. 13.5 ja 14 tarkoittamat terveysväitteet  hyväksymisen geneerisyys (art. 17.5)  tietosuoja (art. 21) •väitteen käyttö rajataan hakijan eduksi 5 v ajaksi  siirtymäaika hylätyille väitteille (art. 28.6) •art. 14.1(a): ei siirtymäaikaa •art. 14.1(b): 6 kk (päätös, jolla hylätään)

11 Väitteiden hyväksyminen ja käyttäminen Euroopan komissio (3)  ns. toiminnalliset terveysväitteet (art. 13.1)  EFSA:n myönteinen lausunto => väitteet hyväksytään komission asetuksella => yhteisön rekisteri  EFSA:n kielteinen lausunto => väitteistä yhteisön rekisteriin oma luettelo => julkaistaan komission sivuilla  päätökset tehdään kahdessa erässä: •muut kuin kasviperäisiä aineita (botanicals) koskevat väitteet, kun EFSA antanut kaikki niitä koskevat lausunnot (~6/2011) •kasviperäisiä aineita koskevat väitteet, kun EFSA antanut niitä koskevat lausunnot

12 Väitteiden hyväksyminen ja käyttäminen Euroopan komissio (4)  ns. toiminnalliset terveysväitteet (art. 13.1)  siirtymäaika (28.5 art.) •väitteitä voi käyttää elintarvikealan toimijan vastuulla kunnes päätös väitteen hyväksymisestä tai hylkäämisestä tehty  hylätyille väitteille tarkoitus antaa 6 kk siirtymäaika

13 Väitteiden hyväksyminen ja käyttäminen Eviran sivuilla aineistoa ravitsemus- ja terveysväitteistä:  http://www.evira.fi/portal/fi/elintarvikkeet/valmistus_ja_myynti/pakkausm erkinnat_/ravitsemus-_ja_terveysvaitteet/ Komission (DG Sanco) sivuilla yhteisön rekisteri terveysväitteistä:  http://ec.europa.eu/food/food/labellingnutrition/claims/index_en.htm EFSA:n sivuilla art. 13.1, 13.5 ja 14 tarkoittamia väitteitä koskevat hakemukset ja annetut lausunnot:  http://www.efsa.europa.eu/en/nda/ndaclaims.htm


Lataa ppt "Toimijoiden roolit väitteiden hyväksymisessä ja käyttämisessä Ravitsemus- ja terveysväiteseminaari 29.11.2010, Evira, Helsinki Neuvotteleva virkamies Anne."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google