Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

TULOSOHJAUKSEN JA TILIVELVOLLISUUDEN TILA Ylijohtaja Marjatta Kimmonen VTV 22.10.2007.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "TULOSOHJAUKSEN JA TILIVELVOLLISUUDEN TILA Ylijohtaja Marjatta Kimmonen VTV 22.10.2007."— Esityksen transkriptio:

1 TULOSOHJAUKSEN JA TILIVELVOLLISUUDEN TILA Ylijohtaja Marjatta Kimmonen VTV 22.10.2007

2 2 LÄHTÖKOHTA Tulostavoitteilla on merkitystä hallitukselle tulosohjauksen lähtökohtina ja eduskunnalle sen päättäessä myönnettävistä määrärahoista ja arvioidessa, onko asetetut tavoitteet on saavutettu Talousarvioesityksen tulisi antaa oikea ja riittävä kuva määrärahojen käyttötarkoituksesta ja tavoitteista Tilinpäätösraportoinnissa toiminnan ja talouden kuvauksen tulisi osoittaa, mitä määrärahoilla on saatu aikaan Tilintarkastusten yhteydessä on arvioitu tulosohjauksen toimivuutta erityisesti toiminnallista tehokkuutta koskevien tavoitteiden ja siitä esitettyjen tietojen perusteella

3 3 TAVOITTEIDEN ASETTAMINEN Ministeriöiden hyväksymät tulostavoitteet erityisesti taloudellisuutta ja tuottavuutta koskevien tavoitteiden osalta edelleen puutteellisia

4 4 OIKEAT JA RIITTÄVÄT TIEDOT TILINPÄÄTÖKSESSÄ Jos ministeriön asettamaa tavoitetta ei ollut, riittävinä pidettiin kustannustietoja tarkoituksenmukaisella tavalla eriteltyinä Taloudellisuudesta vain joka toinen tilivirasto esittää oikeat ja riittävät tiedot – Tuottavuudesta vielä harvempi

5 5 2004: 47 % 2005: 36 % 2006: 27 % 2004: 17 % 2005: 22 % 2006: 26 % 2004: 3 % 2005: 4 % 2006: 3 % 2004: 33 % 2005: 38 % 2006: 44 % Oikeat ja riittävät tiedot EI ON EI Taloudellisuutta kuvaavat tulostavoitteet ON TULOSOHJAUKSEN TILA – TALOUDELLISUUS

6 6 SISÄINEN VALVONTA Sisäinen valvonta näyttäisi näillä osa-alueilla heikentyneen edellisestä vuodesta

7 7 Kielteinen laillisuuskannanotto yhteensä 50 tilivirastolle vuonna 2006 (37:lle vuonna 2005) Puutteet tuloksellisuuden laskentatoimen järjestämisessä ja maksullisen toiminnan vuosituloksen esittämisessä Maksullisen toiminnan kannattavuuden seurannasta tai sen vuosituloksen esittämisestä ( 21 tilivirastoa) Muiden toiminnallista tehokkuutta koskevien tietojen esittämisestä ja tuloksellisuuden laskentatoimen järjestelyistä ( 33 tilivirastossa) TALOUSARVION JA SITÄ KOSKEVIEN SÄÄNNÖSTEN NOUDATTAMINEN

8 8 TÄSTÄ ETEENPÄIN TARVITAAN.. 1. YHTEISIÄ TOIMENPITEITÄ Tulosohjauksen ja tilivelvollisuuden toteutuminen edellyttää ministeriöiden ja virastojen ja laitosten johdon toimenpiteitä tulostavoitteiden ja niiden seurannan kehittämiseksi Yhteistyö ja yhteinen näkemys - Oikeat ja riittävät tavoitteet – Oikeat ja riittävät tiedot tilinpäätöksessä Ministeriöt käyvät läpi hallinnonalansa virastojen ja laitosten kanssa niiden toiminnan ja muodostavat yhteisen näkemykseen siitä, miten tuloksellisuuden eri osa-alueille asetetaan tavoitteita ja mitä tietoja niistä esitetään tilinpäätöksessä

9 9 2. MINISTERIÖN VAHVAA OTETTA Kokoa tavoitteenasettelun ja raportoinnin kehittämishanke ja ohjaa sitä – Määrittele mitä halutaan Keskity olennaiseen niin tavoitteiden asettamisessa kuin raportointivaatimuksissa Määrittele kehittämiselle pitkäjänteinen ja realistinen aikataulu - Kaikkea ei tarvitse yrittää tehdä heti, mutta kylläkin pian Määrittele hallinnonalan ja sen virastojen ja laitosten ydintehtävät ja niitä palvelevat tukitehtävät sekä mitä vaikutuksia ja suoritteita näiltä halutaan Pyri hyvän vaikuttavuuden edellyttämään yhteistyöhön ja yhteiseen näkemykseen (jokainen laajentaa horisonttiaan)

10 10 MINISTERIÖN TOIMENPITEET…. Määrittele ydintehtävien toimintaprosessi koko palvelu- järjestelmän kattavana ketjuna - Tunnista syy- ja seuraussuhde toiminnasta ja suoritteista vaikuttavuuteen Määrittele ydinprosessien tavoitteet – Tuloksellisuus on kokonaisuus Järjestä perustoimintoihin ja sen kokonaisuuksiin kohdistuva arviointitoiminta Tunnista, mitä vaikuttavuustietoja tarvitaan ja mitä tietovarantoja vaikuttavuuden seurantaan on olemassa Tue hallinnonalan virastoja ja laitoksia tuloksellisuuden laskentatoimen kehittämisessä


Lataa ppt "TULOSOHJAUKSEN JA TILIVELVOLLISUUDEN TILA Ylijohtaja Marjatta Kimmonen VTV 22.10.2007."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google