Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Pirkko Rimpilä-Vanninen 2010 Projektipäällikkö, Laurea NOPS – hankkeen seminaari 18.5.2010 1. Nuorten työ- ja toimintakyvyn edistämisen nykytilaselvitys.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Pirkko Rimpilä-Vanninen 2010 Projektipäällikkö, Laurea NOPS – hankkeen seminaari 18.5.2010 1. Nuorten työ- ja toimintakyvyn edistämisen nykytilaselvitys."— Esityksen transkriptio:

1 Pirkko Rimpilä-Vanninen 2010 Projektipäällikkö, Laurea NOPS – hankkeen seminaari 18.5.2010 1. Nuorten työ- ja toimintakyvyn edistämisen nykytilaselvitys ammattiopistoissa: Alkuselvityksen tuloksia 2. Nuoren toimintaympäristön kuormitus- ja voimatekijöiden selvitys: Selvityksen alustavia tuloksia

2 Alkuselvityksen alustavia tuloksia Pirkko Rimpilä-Vanninen 2010 Projektipäällikkö, Laurea

3  selvittää, mikä on nuoren työ- ja toimintakyvyn edistämisen nykytila ja tarpeet ammattiopistoissa  saada esille terveyden edistämisen arkityöstä nousseita tarpeita, joiden pohjalle lähdetään rakentamaan terveyden edistämisen toimintaa hankkeen aikana Pirkko Rimpilä-Vanninen 2010 Projektipäällikkö, Laurea

4  Mitä nuoren työ- ja toimintakyvyn edistäminen on opetuksessa ja opiskelijahuollossa ?  Mitä tarpeita ammattiopistoissa on nuoren työ- ja toimintakyvyn edistämiseksi ?  Mitä muutoksia tapahtuu ammattiopistojen nuoren työ- ja toimintakykyä edistävässä toiminnassa ? Pirkko Rimpilä-Vanninen 2010 Projektipäällikkö, Laurea

5  Kohderyhmänä TE –tiimit (N=4)ja niiden jäsenet (N=16)  Aineistonkeruumenetelmänä teemahaastattelu ryhmässä, pääpaino keskustelussa  Haastattelut kestivät 1-2 h  Aineiston analyysi deduktiivisesti, analyysirunkona teemahaastattelurunko Pirkko Rimpilä-Vanninen 2010 Projektipäällikkö, Laurea

6  Nuorten työ- ja toimintakyvyn edistämisen asiasisällöt ja menetelmät opetuksessa   Nuoren työ- ja toimintakyvyn edistämisen asiasisällöt ja menetelmät opiskelijahuollossa  Tarpeet, toiveet, ideat Nops-hankkeen toimintaan Pirkko Rimpilä-Vanninen 2010 Projektipäällikkö, Laurea

7  Mitä asiasisältöjä ?(asiat ja sisällöt)  Miten tapahtuu ? (tapa toimia)  Missä tapahtuu ? (paikka, kohde)  Milloin/missä vaiheessa ? (aika, ajankohta, ajanjakso, tilanne)  Kuka, ketkä tekee/vät ? (tekijät) Pirkko Rimpilä-Vanninen 2010 Projektipäällikkö, Laurea

8  Mitä ? ◦ Terveystieto 1 ov ◦ Liikunta 1 ov ◦ Vapaasti valittavissa liikuntaa tai pakollista vapaasti valittavaa liikuntaa joka vuosi ◦ Terveystiedossa yleisesti työturvallisuusasioita ◦ Työturvallisuus opetetaan ammattiaineissa ◦ Ensiapu pakollisena (EA 1) tai osana terveystietoa ◦ Työturvallisuuskortti, Tulityökortti pakollisia tietyillä aloilla Pirkko Rimpilä-Vanninen 2010 Projektipäällikkö, Laurea

9  Miten terveystieto ja liikunta ? ◦ Oppitunnit omissa ryhmissä ◦ Teemapäivät /luennot joko säännöllisesti tai riippuen tilanteista Pirkko Rimpilä-Vanninen 2010 Projektipäällikkö, Laurea

10  Miten työterveys- ja turvallisuus ? ◦ Terveystieto yleisesti ◦ Työturvallisuus ammattiaineiden teoria tunneilla ◦ Laitekohtainen työturvallisuus käytännössä ◦ Työturvallisuusluennot yhteiset kaikille aloittaneille opiskelijoille heti koulutuksen alussa ◦ Työturvallisuusvastaavat ◦ Työturvallisuusopas koulutuksen alussa ◦ Työturvallisuus näytön osa ◦ Tietyn tutkinnon opiskelijoille säännölliset tapaturmien ehkäisemiseen ja ergonomian edistämiseen liittyvät ohjaukset koulutuksen ensimmäisenä vuonna ammattikorkeakoulun taholta ◦ Työn terveydellisen merkityksen opetusta ei paljoakaan Pirkko Rimpilä-Vanninen 2010 Projektipäällikkö, Laurea

11  Kuka ? ◦ Terveystiedon ja liikunnan lehtori ◦ Asiantuntijat esim. poliisi ◦ Terveydenhoitajan tiedotustunti koulutuksen alussa ◦ Ammattiaineiden opettajat  Milloin ? ◦ Terveystiedon ja liikunnan opetuksen ajankohta vaihtelee; ensimmäisen vuoden alusta toisen vuoden loppuun ◦ Työturvallisuus heti koulun alkaessa ennen harjoittelua tai harjoitteluluokassa työskentelyä ja jatkuvasti Pirkko Rimpilä-Vanninen 2010 Projektipäällikkö, Laurea

12  Mitä ja miten ? ◦ Terveystarkastukset 1. vuoden aikana ja kutsuntatarkastukset  Terveyskysely ennen tarkastuksia  Terveystottumuksia, terveydentilaa, elämäntilannetta käsitellään jokaisen kanssa ◦ Yksilölliset kuraattorin, opinto-ohjaajan, terveydenhoitajan ja erityisopettajan tapaamiset  Terveystottumukset  Elämänhallinta  Oppiminen  Vaikeudet ◦ Opiskeluyhteisön - ja ympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden edistäminen ei mainittu lainkaan terveydenhoitajan ensisijaiseksi työhön kuuluvaksi Pirkko Rimpilä-Vanninen 2010 Projektipäällikkö, Laurea

13  Kuka ? ◦ Terveydenhoitaja ◦ Kuraattori ◦ Erityisopettaja ◦ Opinto-ohjaaja ◦ Koulutuspäällikkö ◦ Fysioterapeutti tietyillä aloilla joskus ◦ Opiskelijahuoltoryhmä  Milloin ? ◦ Terveydenhoitaja: terveystarkastus 1. vuoden aikana, Kutsuntatarkastukset ◦ Terveydenhoitajan alkuinfo mm. salmonella, aamupala ◦ Yksilölliset ajat ◦ Terveydenhoitaja 2-5 päivää viikko/ tai ei lainkaan ◦ Kuraattori 1-2 päivänä/viikko ◦ Opiston terveydellisten olojen valvonta j.3. vuosi Pirkko Rimpilä-Vanninen 2010 Projektipäällikkö, Laurea

14  Oppiminen ja ryhmässä toimiminen ◦ Oppimisvaikeudet ◦ Käyttäymisen häiriöt, ryhmässä toimimisen vaikeudet ◦ Ryhmäytymisen tarve Pirkko Rimpilä-Vanninen 2010 Projektipäällikkö, Laurea

15  Arkielämän hallinnan vaikeudet ◦ Ajankäyttö ◦ Rahan käyttö ◦ Jaksamattomuus, tulee vastaan päivittäin ◦ Ensimmäistä kertaa kotoa pois, ulkopaikkakuntalaiset ◦ Tarve puhua Pirkko Rimpilä-Vanninen 2010 Projektipäällikkö, Laurea

16  Sairaudet ◦ Mielenterveyteen liittyvät vaikeudet ◦ Tuki- ja liikuntaelimistön vaivat mm. niskahartiaseudun jännittyneisyys ◦ Päänsärkyä, huimausta Pirkko Rimpilä-Vanninen 2010 Projektipäällikkö, Laurea

17  Uni: ◦ Unirytmit ja niiden oppiminen ◦ Unilääkkeiden tarve kasvanut ◦ Valvominen ◦ Tietokoneella puoleen yöhön Pirkko Rimpilä-Vanninen 2010 Projektipäällikkö, Laurea

18  Ruokailutottumukset: ◦ Ei syödä ◦ Huono sisältö ◦ Ei riittävää tietämystä hyvästä ravinnosta ◦ Ympäristö vaikuttaa  Opiskelijaruokala hyvä  Limuautomaatit  Kaupat lähellä Pirkko Rimpilä-Vanninen 2010 Projektipäällikkö, Laurea

19  Tupakoidaan tai aloitetaan ◦ Aloitusta tulisi estää, lopettamista tukea ◦ Ympäristöllä merkitys  Tupakkapaikka  Asuntola Pirkko Rimpilä-Vanninen 2010 Projektipäällikkö, Laurea

20  Alkoholi  Huumeet ◦ Yksittäisiä tapauksia ilmi ◦ Käsitys, että nuoret käyttävät Pirkko Rimpilä-Vanninen 2010 Projektipäällikkö, Laurea

21  Liikunta ◦ Huono fyysinen kunto ◦ Kuntotestit ok, voisi kannustaa oman liikkumiseen ◦ Kuntotestejä ei ◦ Tytöt harrastaa vähemmän Pirkko Rimpilä-Vanninen 2010 Projektipäällikkö, Laurea

22  Työterveys- ja turvallisuusosaaminen ◦ Mielenterveyden vaikeudet  vaikuttaa työkykyyn,työturvallisuuteen koululla ◦ Ammatissa pärjäämistä estäviä fyysisiä sairauksia esim.  Allergia  Selkäsairaudet ◦ Hätäensiavun opetus kaikissa ryhmissä ◦ Ergonomia: Työasennot ◦ Tapaturmien ehkäiseminen ◦ Työelämäpaineet kovat: uupumisen vaara ◦ Työ, terveys ja tulevaisuus ◦ Miten nuori jaksaisi 15 vuoden päähän ? Pirkko Rimpilä-Vanninen 2010 Projektipäällikkö, Laurea

23 Selvitysten alkutuloksia Pirkko Rimpilä-Vanninen 2010 Projektipäällikkö, Laurea

24  Tavoitteena ◦ Selvittää nuoren toimintaympäristön kuormitus- ja voimavaratekijöitä ◦ Tutustua ammattiopistojen toimintaympäristöihin ◦ Hankkia tietoa interventioiden suunnittelemiseksi  Aineistonkeruumenetelmänä: ◦ Tikka –menetelmä (fyysiset kuormitustekijät, fysikaaliset &kemialliset altisteet, työturvallisuus) ◦ Näppärä –menetelmä (istuma/tietotyö) ◦ STM:n riskianalyysimenetelmä (tapaturmavaarat) ◦ STM:n Ensiapuvalmius työpaikalla  Aineistonanalyysimenetelmänä ◦ Deduktiivinen, analyysirunkona aineistonkeruumenetelmien lomakkeiden teemat ◦ Valokuvat ◦ Alustava raportti palautuu ammattiopistoihin, joissa TE –tiimi ottaa kantaa Pirkko Rimpilä-Vanninen 2010 Projektipäällikkö, Laurea

25  Työn kuormitus- ja voimavaratekijät ◦ Fyysiset kuormitustekijät:  Nostot, hankalat työasennot, voimakäyttö, toistotyö  Istumatyö  Opiston toimintaympäristössä työ monipuolista  Työtuolien ja pöytien säädettävyys ◦ Fysikaaliset  Melu yli 55 dB (terveysvaikutuksia), yli 80 dB (kuulovamma)  Kylmyys, kuumuus Pirkko Rimpilä-Vanninen 2010 Projektipäällikkö, Laurea

26 ◦ Kemialliset  Joillakin aloilla runsaasti kemikaaleja  Kemikaaliluettelot, käyttöturvallisuustiedotteet puuttuivat  Pölyt (puu, kangas) ◦ Tapaturmavaara  vähäinen, ilmeinen, erityinen riippuen alasta  jos opiskelija ei ole huolellinen, vaara olemassa ◦ Ensiapuvalmius  Välineet kunnossa tai osin kunnossa  Ensiavun ohjeet, ensiaputilan merkintä osin kunnossa Pirkko Rimpilä-Vanninen 2010 Projektipäällikkö, Laurea

27 ◦ Suojavälineet  Suojavälineet kunnossa ja olemassa  Opiskelijat eivät aina käytä esim. kuulosuojaimia ◦ Ohjaus ja neuvonta  Opettajilla erittäin hyvä työturvallisuustietous  Teoriatunneilla ohjataan, tärkein laitekohtainen ohjaus  Erilaisia tehostetun ohjauksen menetelmiä esim. opiskelijat työturvallisuusvastaavina Pirkko Rimpilä-Vanninen 2010 Projektipäällikkö, Laurea


Lataa ppt "Pirkko Rimpilä-Vanninen 2010 Projektipäällikkö, Laurea NOPS – hankkeen seminaari 18.5.2010 1. Nuorten työ- ja toimintakyvyn edistämisen nykytilaselvitys."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google