Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

NOPS – hanke 2010-2012 Terveyden edistämisen osaamisen kehittyminen NOPS -hankkeessa Essi Koskinen, Mira Mantila ja Veera Lehtonen SHB08SN 4.11.2010.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "NOPS – hanke 2010-2012 Terveyden edistämisen osaamisen kehittyminen NOPS -hankkeessa Essi Koskinen, Mira Mantila ja Veera Lehtonen SHB08SN 4.11.2010."— Esityksen transkriptio:

1 NOPS – hanke Terveyden edistämisen osaamisen kehittyminen NOPS -hankkeessa Essi Koskinen, Mira Mantila ja Veera Lehtonen SHB08SN

2 Mielenterveyden edistäminen 3op/10 op Ensiapuvalmiuden ylläpitäminen
Terveyden edistämisen osaamisen kehittyminen NOPS –hankkeessa (Kuvio 1. Rimpilä-Vanninen 2010) Terveystapahtuma Päihdeputki Hyria Opintojaksot: Mielenterveyden edistäminen 3op/10 op Ravitsemus Keuda Opintojakso: Ohjaus-ja konsultaatio-osaaminen/Ravitsemus ja terveyden edistäminen 2 op/10 op Ensiapuvalmiuden ylläpitäminen Keuda kevät 2011 Opinnäytetyö 15 op Terveyden edistämisen osaamisen kehittyminen hankkeessa (LbD) 20 op NOPS Projektipäällikkö Pirkko Rimpilä-Vanninen Laurea

3 Päihdeputki 16.4. 10 Hyria Karankatu 3-5
Kohderyhmä: puualan, autoalan ja metallialan 2. vuoden opiskelijat (n=60) Tavoitteena: päihteettömyyden edistäminen ammattiopistossa; nuoren tietoisuuden vahvistaminen päihteiden vaikutuksista Asiasisältö: alkoholi, huumeet, tupakka, nuuska Ohjausmenetelmä: 4 pisteen putki, jossa pedagogisina periaatteina olivat kokemuk-sellisuus, tiedollisuus ja leikkimielinen tekeminen. Arvioiminen: kysely.

4 Kuvia tapahtumasta

5

6 -voimavaroja vahvistava ohjaaminen
Terveystapahtumat ammattiopisto nuoren työ- ja toimintakyvyn edistäjänä syksy 2010 aikana ASIASISÄLTÖ Terveystottumuk-set: Ravitsemus, liikunta, päihteet, uni Terveysvalinnat Terveyskäyttäyty-misen muutostarve Terveys-tapahtuma -voimavaroja vahvistava ohjaaminen Ammattiopiston nuoren terveyskäyttäytymisen muutosprosessi SYKSY 2010 Nuoren terveys osaaminen vahvistuu -tiedot, taidot, motivaatio ”Ammattiopiston nuo- Ren terveysosaaminen” –tutkimukset (4) Kuvio 1: Terveystapahtumat ja niiden vaikuttavuuden arvioiminen syksy 2010( Rimpilä-Vanninen 2010) NOPS Projektipäällikkö Pirkko Rimpilä-Vanninen Laurea

7 Terveystapahtuma 22.10.10 Ravitsemus nuoren työ-ja toimintakyvyn edistäjänä
Kohderyhmä: Keuda Järvenpää puuala 1.vuoden opiskelijat Tavoitteena oli terveellisen ravitsemuksen/opiskelijoiden terveystottumusten parantaminen ja edistäminen Asiasisältönä oli: lautasmalli, ravintoaineet, ateriarytmi ja ruokavalinnat Ohjausmenetelminä käytettiin voimavarakeskeistä ohjaamista: ryhmäohjausmenetelmät, yksilöohjaus, vertaistuki, kuvallinen ilmaisu Tapahtuma arvioitiin ”Ammattiopiston nuoren terveysosaaminen” –tutkimuksen kyselylomakkeilla (Alkukartoitus ja loppukartoitus)

8 Ensiapuvalmiuden ylläpitäminen kevät 2011 Keuda Järvenpää
Kohderyhmä: Keuda J:pää Puualan 1.vuoden opiskelijat Tavoitteet: parantaa kohderyh- män ja toteuttajien ensiapuval- miuksia Ohjausmenetelmä: ryhmäohjaus, yksilöohjaus, audiovisuaalinen ohjaus ja käytännönharjoitteet Arvioiminen: Työterveys- ja turvallisuusosaamisen kehittyminen (Ensiapuun liittyvä tieto-osaaminen) –kysely Kuva 1. Keuda Järvenpään puutyöluokkan kone. Lehti J. & Rimpilä-Vanninen P. 2010

9 Mitä terveyden edistämisen osaamista opimme ?
Terveyden edistämisen arvot: Osallistaminen, kunnioittaminen, kohderyhmälähtöisyys Nuoren tarpeista lähtevä toiminta Suunnittelutaitoja Oman toiminnan vaikuttavuuden arviointitaitoja Ohjausmenetelmiä Terveyden edistämisen teoriatietoa Yhteistyötä Organisointitaitoja Verkostoitumista

10 Kohderyhmien palaute:
Palaute oli vaihtelevaa. Osa opiskelijoista koki tapahtumat hyödyllisiksi. Valtaosa kohderyhmistä koki oppivansa tekemällä ja osallistumalla Palaute ohjaustaidoista oli neutraalia


Lataa ppt "NOPS – hanke 2010-2012 Terveyden edistämisen osaamisen kehittyminen NOPS -hankkeessa Essi Koskinen, Mira Mantila ja Veera Lehtonen SHB08SN 4.11.2010."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google